Labklājības departaments piedalās ziņojuma sagatavošanā par situāciju sociālo pakalpojumu jomā Eiropā

Latvijai nacionālajā līmenī jāveido stratēģija, kas saistīta ar līdzfinansējumu sociālo pakalpojumu attīstīšanai visā Latvijā, lai nodrošinātu labākas kvalitātes un vienlīdzīgāku sociālo pakalpojumu pieejamību. Šāds ieteikums Latvijai ir izteikts Eiropas Sociālā tīkla (angl. Europe Social Network, www.esn-eu.org) publicētajā ziņojumā par situāciju sociālo pakalpojumu jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ziņojumā ir apkopota analīze, ko veikuši Eiropas Sociālā tīkla Eiropas semestra darba grupas dalībnieki no 24 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Latviju šajā darba grupā pārstāvēja un nozīmīgu ieguldījumu ziņojuma un Latvijas profila izveidē deva Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Moors.

Ziņojums atspoguļo sociālo situāciju 24 valstīs un Eiropā kopumā. Materiāla izveidē tika izmantoti darba grupas biedru aptaujas anketu rezultāti, kā arī rezultāti no diskusijām darba grupās. 2019. gada Eiropas semestra analīzē balstītās aptaujas anketas jautājumi koncentrējās uz trim svarīgiem jautājumiem: sociālās aizsardzības sistēmas un pakalpojumu piemērotība nabadzības izskaušanai, pieaugošās problēmas, kas saistītas ar sociālajām mājām un bezpajumtniecību, sociālo pakalpojumu vispārējā kvalitāte. Ziņojumā ir izveidots katras valsts profils, tai skaitā Latvijas, kā arī sniegti ieteikumi valstiskā līmenī, pamatojoties uz darba grupas veikto analīzi.

Šis ziņojums ir saistošs ne tikai dalībvalstu pārstāvjiem, bet arī Eiropas Komisijas pārstāvjiem, lai viņi būtu informēti par nākamo politikas analīzes ciklu un sniegtajām rekomendācijām, kā arī tas ir veids, kā darba grupai sniegt ieteikumus Eiropas komisijai problēmu risināšanai, ar kurām saskaras sociālie dienesti visā Eiropā.

Eiropas Sociālajā tīklā ir apvienoti dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji Eiropā, kuri veido, pārvalda un īsteno sociālos pakalpojumus. ESN ir izveidots, lai apgūtu inovatīvus risinājumus un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Rīgas domes Labklājības departaments piedalās tīkla pasākumos kopš 2013. gada.

Ar pilnu ziņojuma tekstu var iepazīties šeit:
www.esn-eu.org/sites/default/files/publications/European_Semester2019_interactive_low.pdf.