Labklājības departaments nodrošināja 219 nodarbības skolēniem par veselību veicinošām tēmām

Šodien, Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā, vecāki ar smaidu un lepnumu var skatīties uz saviem bērniem un priecāties par viņu veikumiem šajā neierastajā laikā. Tas no bērniem ir prasījis daudz lielāku nepieciešamību kļūt patstāvīgiem, prast organizēt savu laiku, attīstīt pašvadīto mācīšanos. Tas viss saistās arī dažādām prasmēm, tai skaitā emocionālām prasmēm pielāgoties.

Prasmes ir viens no atslēgas vārdiem arī atbalstam un iedrošinājumam, ar kuriem Rīgas domes Labklājības departamenta speciālisti uzrunāja un sadarbojās ar bērniem un jauniešiem Covid-19 pandēmijas laikā pēdējo divu gadu laikā, sniedzot bērniem un vecākiem nepieciešamo atbalstu.

Šī gada piecu mēnešu ietvaros, mācību gada otrajā pusgadā, speciālisti, diskutējot un vadot interaktīvas tiešsaistes nodarbības, ir sasnieguši 5
282 skolēnus
, novadot 219 nodarbības par dažādām veselību veicinošām tēmām, piemēram, par sociāli emocionālās dzīves prasmēm (saskarsme, konflikti risināšana, emociju reaģēšana, izpratne), par stresa ietekmi uz veselību (kā stress ietekmē ķermeni, kā atpazīt un ko darīt, lai mazinātu stresu), par atkarību izraisošo vielu un procesu ietekmi uz veselību (socializēšanās, drošība, laika plānošana, veselība).

Šīs tēmas atraisīja skolēnus dažādiem jautājumiem, piemēram, ko darīt, kā rīkoties, kur atrast.., ja viss besī, nav motivācijas, bet ir slinkums, apnikums, kā priecāties, ja apkārt visi ir aizdomu, satraukumu un neziņas nomākti. Tiešsaistes nodarbības notika audzināšanas stundu ietvaros, kuru laikā speciālisti ar skolēniem diskutēja arī par savstarpējo saskarsmi, emocijām, sajūtām, sava viedokļa paušanu, piedzīvojot publisko runu, visu maņu iesaisti, domājot par ikdienas piedzīvojumiem, notikumiem. Labklājības departamenta speciālisti palīdzēja skolēniem apzināties esošo, izvērtēt vajadzīgo un papildināt tās prasmes un iemaņas, kas noder jebkurā dzīves situācijā.

Pēc nodarbībām speciālisti saņēma zvanus arī no vecākiem, kuri, atrodoties ekrāna tai pusē, gribēja, ko pateikt. Kādam bija vajadzība padalīties ar sajūtām, notikumiem, kādam vajadzēja sniegt konsultāciju vai savest kopā ar kādu no citiem speciālistiem, bet bija arī tādi pieaugušie, kuri vienkārši pateica paldies, jo nebija zinājuši par šādu sadarbību.

Nodarbības skolēniem tika novadītas, pateicoties Rīgas izglītības iestāžu
sociālajiem pedagogiem, skolu administrācijai, klašu audzinātājiem un citiem speciālistiem, kuri
domā par bērnu
psihoemocionālo veselību un atrod iespēju ārpus mācību priekšmetiem profilakses ietvaros papildināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, tiekoties ar Labklājības departamenta speciālistiem. Šajā laikā īpaši nozīmīga ir sadarbība, kuru ir
atbalstāma, izkopjama un vairojama.

Rīgas domes Labklājības departaments aicina arī turpmāk būt vērīgiem vienam pret otru un vairot prasmes un iemaņas ikdienā, tverot vasaras piedzīvojumus.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālr. 67105980, e-pasts: linda.sausa@riga.lv.