Konferences „Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” prezentācijas

„Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas attīstība 2017. – 2018. gadā” (lasīt vairāk)
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks

„Īstenotās aktivitātes “Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam “” (lasīt vairāk)
Ilze Skrodele-Dubrovska, LR Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktora p.i.

„Par veselīgu dzīvesveidu gan mūsu, gan mūsu klientu ikdienā “ (lasīt vairāk)
Inese Limbuka, biedrība StreetBasket pārstāve
Nikola Tilgale-Platace, projekta „Mēs par veselīgu Rīgu” vadītāja

„Kā atrast kopīgu valodu ar agresīvu klientu” (lasīt vairāk)
Elmārs Tērauds, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents

„Integratīvā sociālā rehabilitācija kā ilgstošu sociālās aprūpes centra sociālā darba efektivitātes paradigma” (lasīt vairāk) (prezentācija) Solvita Rudoviča, RSAC „Mežciems” direktore un Vilnis Gricaičuks-Puriņš RSAC „Mežciems” sociālais rehabilitētājs

„Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna izstrādes atziņas. Nākotnes perspektīva” (lasīt vairāk)
Māris Grāvis, Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs

„Drošas vides pakalpojums” (lasīt vairāk)
Ruta Klimkāne, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas vadītāja

„Pierādījumos balstīts sociālais darbs – no teorijas pie prakses” (lasīt vairāk)
Juris Osis, RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas vadītājs,

Dace Samete, RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte,

Maksims Zolovs, RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas galvenais speciālists – eksperts

„Ģimenes sociālās aprūpes centrs „Lapsas” pieredze” (lasīt vairāk)
Diāna Gžibovska, sociālā projekta senioriem – „Lielas ģimenes māja” vadītāja

„Uz klienta vajadzībām orientēts risinājums – individuālās sociālās rehabilitācijas programma” (lasīt vairāk)
Inga Ozola, Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājas vietniece