Iedvesmojošs un motivējošs pasākums vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Rīgas domes Labklājības departaments Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros sadarbībā ar SIA “OnPlate” 2019. gada martā uzsāk projektu “Bezmaksas nodarbības vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu skolēniem”.
Projekta laikā notiks nodarbības, kuru mērķis ir radīt skolēniem iedvesmu un motivāciju veselīga dzīvesveida izvēlē, kā arī ticību savām spējām un pašapziņas celšanu.
Kopā tiks īstenotas četrdesmit nodarbības Rīgas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu vecāko klašu audzēkņiem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.
Katra nodarbība sastāvēs no divām daļām:
•teorētiskā lekcija – diskusija, kurā tiks stāstīts par mērķu izvirzīšanu dzīvē un to sasniegšanu, laika plānošanu un profesijas izvēli. Lekcijas laikā jaunieši tiks iedrošināti sekot saviem sapņiem un sasniegt dzīvē iecerēto. Lekcijā tiks arī runāts par izvēles izdarīšanu veselīga dzīvesveida labā.
Lekciju lasīs un diskusiju vadīs klīniskā psiholoģe Elīna Bārtule, kura speciālizējusies tieši pusaudžu psiholoģijas jautājumos, un velotriālists, kustības Greentrials vedītājs Jānis Lācis. Lektori tandēmā mudinās jauniešus pievērsties veselīgam dzīvesveidam, pilnveidot sevi gan fiziski, gan intelektuāli.
•praktiskā nodarbība – fizisko aktivitāšu nodarbība, kuru vadīs sporta speciālists, kurš vienlaikus pats ir arī veiksmīgs sportists, Adils Maksimovs. Nodarbības mērķis ir izkustināt jauniešus un atgādināt par fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā.
Nodarbību norise paredzēta izglītības iestāžu telpās, audzēkņu stundu laikā vai pēc stundām. Nodarbības paredzētas vienas klases grupai.
Sīkāka informācija par nodarbībām un pieteikšanos pieejama, sazinoties ar Alisi – tālr. nr. 26377122, e-pasts: alise@onplate.lv.
Sīkāka informācija par citām projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” aktivitātēm pieejama mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv.

Informāciju sagatavoja RD Labklājības departamenta Apmācību un informācijas sektora galvenā speciāliste Gunta Purvēna, tālrunis 67105680; e-pasts: gunta.purvena@riga.lv