Ģimenes ar vismaz trim bērniem var saņemt pašvaldības atbalstu

Rīgas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un reģistrā reģistrētajām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem.

Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pašvaldības teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Būtiski ievērot, ka visai ģimenei jābūt deklarētai vienā adresē, lai saņemtu pakalpojumu!

Ģimene var reģistrēties reģistrā, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kategorijā “E-pakalpojumi privātpersonām”, izvēloties sadaļu “Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā”. Reģistrējoties jāievēro noteikumi, kuros soli pa solim izskaidrots, kā rīkoties.

Ja nav iespējams izmantot e-pakalpojumu, tad piekrišanu datu apstrādei var parakstīt Apkaimju iedzīvotāju centrā klātienē –
Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; E. Smiļģa ielā 46, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A.

Būtiski zināt: lai reģistrā iekļautu vairākas ģimenes pilngadīgās personas, tai skaitā pilngadīgus bērnus, katrai no pilngadīgajām personām Reģistrā jādod piekrišana savu personas datu apstrādei un jāreģistrējas personīgi.

Bērniem, kuri ir reģistrēti reģistrā, sasniedzot pilngadību, mēneša laikā elektroniski vai klātienē jāsniedz piekrišana savu personas datu apstrādei reģistrā.

Rīgas domes Labklājības departaments vērš uzmanību uz to, ja ģimene kādu iemeslu dēļ no reģistra ir izslēgta, piemēram, kādam no ģimenes locekļiem uz laiku dzīvesvieta ir bijusi deklarēta citā adresē, tad, lai saņemtu pašvaldības noteiktos atvieglojumus, ir atkārtoti jāreģistrējas reģistrā.

Informāciju un konsultāciju par reģistrēšanos reģistrā var saņemt:

zvanot pa Rīgas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055; vēršoties Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, 1. stāvā.

Rīgas pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem

Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.

Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs.

Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas sabiedriskajā transportā.