Fonds Kopā projekts “Vingrosim Kopā”!

Nodibinājums “Fonds Kopā” ir izveidojis Latvijā pirmo vingrošanas mācību video materiālu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šī gada 3. decembrī plkst. 15:00 plānota projekta “Vingrosim Kopā” video prezentācija, uz kuru ierasties laipni aicināti visi interesenti! Projekta “Vingrosim Kopā” ietvaros tika izveidotas trīs video pamācības. Katras nodarbības garums ir 20 minūtes. Lai izpildītu vingrinājumus nav nepieciešams speciāls inventārs. To var izpildīt ikkatrs skatoties un vingrojot kopā ar nodibinājuma “Fonds Kopā” Grupu dzīvokļa klientiem un veselības sporta speciālisti Olgu Kromani.
“Dalība projektā sniegusi Fonds Kopā klientiem iespēju pilnvērtīgi vingrot un uzlabot stāju,veselības stāvokli, stiprināt imunitāti un motivējusi pievērsties veselīgākam dzīvesveidam. Izveidojot vienkāršu mācību video, kas ir viegli uztverams un ko ieslēdzot, cilvēks var vingrot līdzi, ceram iedvesmot arvien vairāk cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem pievērsties
kustīgam un aktīvam dzīves veidam, padarot to pieejamu viņiem!” saka trenere Olga. Projektu “Vingrosim Kopā” realizē nodibinājums “Fonds Kopā”, kura mērķis ir veicināt iespējami pilnīgu cilvēku ar invaliditāti integrāciju, neatkarību un līdzdarbošanos sabiedrībā. Projektu finansiāli atbalsta “Latvijas Valsts Meži”. Pateicoties šim atbalstam nodibinājuma “Fonds Kopā” Grupu dzīvokļos, kur dzīvo cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, ir iekārtota sporta istaba ar atbilstošu inventāru. Divas reizes nedēļā, pusgada garumā klientiem notika vingrošanas nodarbības. Vingrojumu programma izstrādāta, ņemot vērā mērķa grupas vajadzības un specifiku. Pamatojoties uz to, vingrinājumi ir apkopoti trīs video materiālos, kurus brīvi varēs izmantot ikviens.
Tie būs pieejami Fonda mājas lapā: www.fondskopa.lv un vietnē Fonds Kopā kanālā YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrz14-XKLQnvYxVspbypMuw?view_as=subscriber