Eiropas Solidaritātes korpusa mācības Slovākijā, Piestany, „European Solidarity Corps for all”

Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālā centra “Daugava” vadītājas Sintijas Vītolas un sociālās darbinieces darbā ar ģimenēm un bērniem Aijas Rolmanes pieredze apmācībās, kas notika no 19. līdz 23. oktobrim 2019. gadā.

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā. Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir veidot iekļaujošāku sabiedrību, sniedzot palīdzību neaizsargātākajiem. Mācībās „European Solidarity Corps for all” uzsvars tika likts uz dalībniekiem ar ierobežotām iespējām (jebkurš jaunietis, kurš ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem, un kuram ir jebkāda veida ierobežojumi: ģeogrāfiskā atrašanās vieta, finansiālās grūtības, zems izglītības līmenis, veselības problēmas (fiziskā, garīgā veselība), invaliditāte, sociālās problēmas, kulturālās atšķirības u.c.) un viņu iesaisti korpusa projektos, mudinot un iedvesmojot jaunatnes darbiniekus un sociālos darbiniekus uzsākt iekļaujošu solidaritātes korpusa projektu Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ietvaros.
Mācību galvenie mērķi bija mudināt jaunatnes darbiniekus īstenot iekļaujošus projektus, palīdzēt darbiniekiem pārvarēt bailes un nedrošību, kas varētu rasties, īstenojot šāda veida projektus, saprast kā tikt galā ar iekļaušanas jautājumiem Eiropas Solidaritātes korpusa projektos, diskutēt un analizēt cilvēku ar ierobežotām iespējām izaicinājumus koprusa aktivitātēs.

Apmācībās piedalījās 23 dalībnieki no 12 Eiropas valstīm, galvenokārt jaunatnes darbinieki, kuri pārstāvēja savas organizācijas un guva iedvesmu, pieredzi, paaugstināja savu kompetenci, ieguva potenciālos sadarbības partnerus, dalījās pieredzē un ģenerēja idejas turpmākajam darbam darbā ar jaunatni savā mītnes zemē. 5 dienu laikā mācību dalībnieki diskutēja, radīja izpratni par iekļaušanu, apmeklēja vietējās organizācijas, kuras piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa programmā, tikās ar brīvprātīgajiem, piedalījās praktiskās apmācībās. Dalībnieki apmeklēja organizācijas: „Ielu jaunatne” (Mládež na ulici), kas specializējas preventīvā darbā ar jauniešiem uz ielas; pansionāta tipa senioru māju, kurā brīvprātīgie tiek iesaistīti senioru aprūpē un brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanā; nevalstiskā organizācija (SPOSA Bratislava), kura specializējas darbā ar ģimenēm, kurās ir bērni ar autiska spektra traucējumiem. Šeit bija iespēja izmēģināt Autisma simulātoru (3D brilles), kuras simulē sajūtas, ko izjūt bērns ar autiska spektra traucējumiem, atrodoties uz ielas, kafejnīcā un citās sabiedriskās vietās. Satiktie jaunieši no Francijas, Spānijas, Itālijas, Lielbritānijas, kuri veica brīvprātīgo darbu Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ietvaros, dalījās ar savu ikdienas dzīvi svešā valstī un pienākumiem organizācijās, stāstīja par gūto darba pieredzi, komunikāciju svešvalodās, kultūras atšķirībām utt. Brīvprātīgie novērtēja organizāciju sniegto atbalstu, uzsākot darbu, kas palīdzēja iekļauties svešā valstī un neierastā situācijā.

Projekta ietvaros mācību dalībnieki praktizējās projektu izstrādē un noslēgumā piedalījās improvizētā projektu aizstāvēšanā, ko vērtēja žūrija, kura sniedza atbalstu un rekomendācijas projektu rakstīšanā.
Mācību dalībnieki pozitīvi novērtēja organizatoru un treneru profesionālo darbu un iegūtās zināšanas, kā arī jauniegūtos kontaktus, kas veido ne tikai papildus iespējas profsionālajā darbībā, bet arī personiskāku saziņu ar sadarbības partneriem.

Ņemot vērā iegūtās zināšanas un labās prakses piemērus ir iegūta iedvesma un stimuls savam turpmākajam darbam. Uzskatām, ka Eiropas Solidaritātes korpusa programma ir iespēja jauniešiem iegūt ne tikai starptautisku darba pieredzi, bet arī pilnveidoties un attīstīties. Analizējot apmācībās apgūto, uzskatām, ka ir vērts attīstīt darbības virzienu pašvaldībās (īstenot Eiropas Solidaritātes korpusa programmas projektus), kas palīdzētu iesaistīt programmā jauniešus ar ierobežotām iespējām, tādā veidā veicinot jauniešu iekļaušanu un viņu potenciāla atklāšanu.

Sagatavoja: S.Vītola, A.Rolmane