Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām aicina saņemt papildu pārtikas pakas komplektu

Informējam, ka 2021. gada 5. oktobrī valdībā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

Ministru kabineta noteikumu grozījumi paredz, ka š.g. ceturtajā ceturksnī (no 1. oktobra līdz 31. decembrim) katrai personai mājsaimniecībā ir iespēja SAŅEMT PAPILDU PĀRTIKAS KOMPLEKTU VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM, uzrādot spēkā esošu Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību:

trūcīgas mājsaimniecības statusam;

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 euro);

krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusam.

Pārtikas paku izsniegšanas vietas Rīgā : https://ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-102/socialie-pakalpojumi-49/partikas-pakas-trucigajiem-rigas-iedzivotajiem.html