Eiropā atzinīgi novērtē Rīgas senioru aprūpes pakalpojumus

Šī gada septembra beigās Dānijas pilsētā Orhūsā notika Eiropas programmas “Active Assisted Living” forums (vairāk informācijas www.aalforum.eu), kurā piedalījās daudzu valstu pārstāvji, lai pārrunātu aktualitātes, kas saistītas ar veselīgu novecošanos un tehnoloģiju risinājumiem. Forumā piedalījās arī Rīgas domes Labklājības departamenta un SIA “Senior Riga” pārstāvji un atsevišķā sesijā sniedza prezentāciju par to, kā Rīgas pašvaldība veicina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešanu sociālajā aprūpē. Kā šāds inovatīvs senioru aprūpes risinājums tika prezentēta “Lielā ģimenes māja” (angl. – Big Family House) – pirmais Baltijā izveidotais ģimenes tipa ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums (www.senior-babite.eu) un “Mama-Ok” – aprūpētās dzīvesvietas risinājums (www.mama-ok.eu), ko ir iespējams pielāgot vecāka gada gājuma cilvēkam ar ļoti augstām aprūpes vajadzībām arī dzīvesvietā. Abus iepriekš minētos pakalpojumus nodrošina SIA “Senior Riga” ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu, un tie sevī integrē sociālo aprūpi kopā ar modernajām aprūpes tehnoloģijām.

Balstoties uz veiksmīgo un inovatīvo sadarbības modeli, programma “Active Assisted Living” Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbības partnerim SIA “Senior Riga” piešķīra vienu no 2020.gada pārrobežu sadarbības partneru labās prakses vizīšu vietām (vairāk informācija pieejama EIP on AHA Reference Site Collaborative Network mājas lapā: www.rscn.eu). Šādas nominācijas iegūšana nozīmē, ka sniegtais pakalpojums ir atzīts par vienu no inovatīvākajiem Eiropas mērogā, un kļūst par labas prakses un politikas piemēru, kas saistīts ar aktīvu un veselīgu novecošanu.

Par fotogrāfijām no foruma interesēties, zvanot vai rakstot uz e-pastu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālr. 67105925; e-pasts: linda.sausa@riga.lv.