Deviņās Rīgas patversmēs vakcinēti 44% cilvēki bez pajumtes

Deviņās Rīgas patversmēs šobrīd ir vakcinēti 274 cilvēki bez pajumtes jeb 44% no visiem patversmēs reģistrētajiem 620 klientiem uz 11. maiju. Vakcīnu ir saņēmuši tie klienti, kuri bija izteikuši vēlmi.
Pirms vakcinācijas katrā no patversmēm sociālais darbinieks veica pārrunas un izskaidrojošo darbu par iespēju vakcinēties ar Janssen (Johnson [&] Johnson) vakcīnu, kurai nepieciešama viena deva. Uz katru no patversmes adresēm izbrauca vakcinācijas brigāde, kas veica potēšanu. Arī Rīgas patversmes divas Mobilās brigādes savos izbraukumos turpina informēt cilvēkus, kuri neuzturas patversmēs, par iespējām vakcinēties. Šādu iespēju līdz šim izmantojuši vien daži bezpajumtnieki.

Ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, lai mazinātu saslimstības riskus, cilvēkiem bez dzīvesvietas un nonākušiem krīzes situācijā ir paplašinātas iespējas uzturēties telpās, un ir veiktas izmaiņas patversmju darbā Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Klientiem tiek piedāvāta iespēja uzturēties patversmēs diennakti, saņemot ēdināšanu trīs reizes dienā. Visās patversmēs tiek ievēroti epidemioloģiskie drošības pasākumi, arī darbinieki ir nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Sociālā darba speciālisti veic pārrunas un informē klientus par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu, kā arī par šobrīd noteikto kārtību valstī.
Rīgas patversmes Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem Katoļu ielā 57 maijā vidēji dienā pakalpojumu saņēma 40 cilvēki. Dienas centrā iespējams saņemt sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumus, ģimenes ārsta pakalpojumus primārās veselības aprūpes līmenī, dezinfekcijas un citus pakalpojumus. Dienas centra darba laiks ir darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.45.
Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot darba dienās darba laikā pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts: lita.brice@riga.lv.