Atklās kopdarba telpu bijušajiem ieslodzītajiem

Šodien, 11. septembrī, plkst. 17.00 notiks biedrības “Svētā Lūkas atbalsta biedrība” kopdarba telpas atklāšana personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un viņu ģimenes locekļiem. Šis projekts realizēts saskaņā ar biedrības Mūžizglītības un individuālās izaugsmes programmu, pateicoties Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstam.

Pasākumā paredzētas uzrunas, izstādes atklāšana, iepazīšanās ar kopdarba telpu un citām biedrības aktivitātēm, koncerts un sadraudzība. Norises vieta – Rīgā, Bārddziņu ielā 2. Pasākumā uzrunu teiks arī RD LD Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas vadītājs Juris Osis.

Šī ideja par kopdarba telpu ir realizējusies, pateicoties biedrības dalībai Rīgas domes Labklājības departamenta izsludinātajā grantu projektu konkursā “Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” un saņemtajam materiālajam atbalstam. Rīgas domes Labklājības departaments konkursu rīko ar mērķi stimulēt, uzsākt vai attīstīt un īstenot ilgtspējīgu biedrību un nodibinājumu vai komersantu attīstību, lai nodrošinātu nodarbinātības iespējas, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām.

Projekta gaitā biedrība “Svētā Lūkas atbalsta biedrība” plāno izveidot divas jaunas darba vietas, kā arī radīt kopdarba telpas darbam, sociālo pakalpojumu saņemšanai, mācībām un kultūras pasākumu rīkošanai mērķa grupas vajadzībām ar plašāku sabiedrības piedalīšanos. Mērķa grupu veido cilvēki, kuri gandrīz ikdienas saskaras ar diskrimināciju un aizspriedumiem vēl ilgi pēc soda izciešanas.

“Svētā Lūkas atbalsta biedrība” par kopdarba telpu saka šādi: “Te es varēšu strādāt. Man palīdzēs citi un es palīdzēšu citiem. Es te varēšu atnākt jebkurā stundā darba laikā. Ja ko nemācēšu – tad man paskaidros un iemācīs. Ja kāds prasīs, ko protu – izstāstīšu un palīdzēšu, ja tas manos spēkos. Šeit būs datori, ko aizlienēt uz darba laiku, te būs pasākumi, kas mani interesēs. Varbūt pats kādu uzrīkošu..? Atnāc un uzzini!”

Biedrības misija ir veidot sociāli aktīvu un iekļaujošu pilsonisku sabiedrību, rūpējoties par vienu no atstumtākajām un nesaprastākajām sabiedrības grupām – bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimeņu locekļiem. Biedrība piedāvā praktisku atbalstu bijušajiem ieslodzītajiem un viņu ģimenēm. Biedrības pieejas pamatā ir veidot akceptējošu vidi klientiem, nodarbinot viņus mākslas un amatniecības jomās, sagatavojot darba tirgum, uzlabojot viņu sociālās prasmes, iesaistot kultūras aktivitātēs un nodrošinot individuālas konsultācijas, rezultātā, viņi iepazīstina sabiedrību ar savām labākajām īpašībām, talantiem un vēlmi dzīvot likumpaklausīgu dzīvi.

Papildus biedrība sadarbības ietvaros ar Rīgas domes Labklājības departamentu nodrošina sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu bez izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma personām pēc brīvības atņemšanas, soda izciešanas un/vai personām bez noteiktas dzīvesvietas. Šis pakalpojums ietver sociālo un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopumu, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sekas personas dzīvē saskaņā ar katram klientam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.