Aprūpētāju profesionālo sacensību kausu izcīna RSAC “Stella maris”

Šā gada 27.septembrī Rīgā pirmo reizi notika konkurss, kurā tika noskaidrots labākais aprūpētājs, labākā aprūpes komanda, kas sniedz pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes centros. Ceļojošo kausu saņēma Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” komanda, otrajā vietā Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”, bet trešo vietu dalīja Sociālās aprūpes centrs “Tērvete” un Engures novada domes pansionāts “Rauda”. Labākie dalībnieki tika apbalvoti ar atzinības rakstiem un piemiņas balvām. Teorētiskajā pārbaudījumā labākie bija Talsu novada Pansionāts “Lauciene”, bet praktiskajā individuālajā pārbaudījumā labākā bija Jana Motmillere no Biedrības “Latvijas Samariešu apvienības“ SAC“Pārdaugava”.

Pasākumu organizēja Rīgas domes Labklājības departaments, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, palielinātu aprūpētāju kvalifikāciju un profesijas prestižu sabiedrībā, kā arī paaugstinātu darbinieku motivāciju un piederības sajūtu savai profesijai.
Konkursā piedalījās 13 Rīgas pilsētas pašvaldības ilgstošās sociālās aprūpes centri, kā arī iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar Rīgas pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu.
Konkursā bija teorētiskā un praktiskā daļa, un tajā varēja piedalīties gan komandas, gan individuāli aprūpētāji. Teorētiskajā daļā bija jāizpilda tests – jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar aprūpētāja ikdienas darbu (piemēram, cik ūdens klientam ieteicams izdzert dienā utt.). Praktiskajā daļā bija jāizpilda vairāki uzdevumi: klientam jānomaina higiēnas līdzekļi, jāsaģērbj, jāiesēdina ratiņkrēslā, jāsakārto darba vide, uzdevumi jāizpilda noteiktā laikā.
Tiesneši vērtēja gan aprūpētāja saskarsmi ar klientu, gan pareizu tehnisko palīglīdzekļu izvēli, gan ergonomijas principu ievērošanu, veicot darba pienākumus. Uzdevumu pildīšanas laikā klientam jājūtas komfortabli, darbinieks, pildot uzdevumu, nedrīkst nodarīt kaitējumu savai veselībai, piemēram, traumēt muguru. Turklāt tika vērtēts arī komandas darbs – vai pienākumi ir pareizi sadalīti, vai darbinieki uzdevuma pildīšanas laikā netraucē viens otram, vai viņi prot saredzēt problēmu kopumā un vai viņi spēj, ienākot istabā, uzreiz saprast, kas klientam nepieciešams utt.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv