Aktuālā informācija par darba organizēšanu Rīgas pašvaldības sociālajās iestādēs

Rīgas pašvaldības sociālajās iestādēs darbs iespēju robežās organizēts attālināti, atbilstoši valdības rekomendācijām, lai ierobežotu vīrusa izplatīšanos. Bet ir iestādes, kurās bez cilvēka klātbūtnes darbs nevar notikt, piemēram, aprūpētāji sociālās aprūpes centros un patversmēs, aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēji, ES pārtikas paku izsniegšanas punktos. Aicinām klientus būs savstarpēji iecietīgiem un saprotošiem, jo tikai kopā mēs varēsim tikt ar šo situāciju galā.

Rīgas Sociālais dienests sniedz klātienes pakalpojumus TIKAI krīzes situācijā un pēc iepriekšēja pieraksta. Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, aicinām iesniegumus un dokumentus iesniegt attālināti:

iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;

parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;

izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Atgādinām, ka cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID – 19 izraisītā ārkārtējā situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas derīguma termiņš, tas tiek pagarināts automātiski līdz 2021. gada 31. maijam, un klientam NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi.

Rīgas Sociālā dienesta dienas un kopienas centru var apmeklēt TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.
Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir saslimuši ar Covid-19 vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis) nekavējoties sazināties ar pakalpojuma sniedzējiem (tālrunis uzrādīts līgumā). Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048.

Četras zupas virtuves un vienpadsmit siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiek izsniegts ņemšanai līdzi TIKAI savos traukos!
Deviņas Rīgas pašvaldības līdzfinansētās patversmēs jaunos klientus uzņem tikai tad, kad ir veikts Covid-19 tests (siekalu testu var veikt uz vietas patversmē). Darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Trīs Rīgas pašvaldības krīzes centri un īslaicīgās uzturēšanās mītne turpina darbu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību, ievērojot visus drošības un piesardzības pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai,

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers”un ‘Stella maris” epidemioloģiskās drošības uzturēšanai, kā arī ņemot vērā to, ka riska grupā ir tieši vecāka gada gājuma cilvēki aizvien nevar apmeklēt piederīgos. Aicinām tuviniekus sazināties telefoniski vai interneta vietnēs, vajadzības gadījumā sociālā darba speciālisti palīdzēs senioriem izmantot viedierīces. Pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt aprūpes centru sociālā darba speciālistiem.

RD Labklājības departaments organizē darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, attālināti strādā 90% darbinieku. Iesniegumus aicinām iesniegt attālināti, ievietojot tos RD Labklājības departamenta pasta kastītē, kas atrodas Baznīcas ielas 19/23 pirmajā stāvā.

Brīvprātīgo darbu koordināciju Rīgā nodrošinās Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Samariešu apvienība, kuri ir ilggadēji RD Labklājības departamenta sadarbības partneri ar starptautisku pieredzi brīvprātīgā darba koordinēšanā. Gan tos cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, gan brīvprātīgos, aicinām sazināties ar Latvijas Sarkano Krustu pa tālruni: 67336651, Latvijas Samariešu apvienība: 26602002 vai diennakts tālruni 8898. Abu organizāciju brīvprātīgajiem var uzticēties, jo pirms tam jau ar koordinatoru būs pārrunāts palīdzības veids.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus! Sev neskaidro informāciju par sociālo atbalstu galvaspilsētā var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte. Plašāka informācija RD Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv pirmajā lapā sadaļā Aktualitātes sociālajā jomā saistībā ar Covid-19.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālrunis 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv