Aizvadīta otrā Rīgas domes Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes tikšanās

Šodien, 17. jūnijā, tiešsaistē notika šogad jau otrā Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) sēde.

Padomes locekļi tika iepazīstināti ar informāciju par jaunizveidotajiem Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra punktiem un to funkcijām.

Padome diskutēja par iepriekšējā Padomes sēdē ierosināto jautājumu par iespējamajām izmaiņām samaksas transporta pakalpojumiem nodrošināšanā personām, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Proti, par mērķtiecīgāku samaksas piešķiršanu atbilstoši sākotnēji plānotajam samaksas mērķim, lielāku atbalstu sniedzot aktīvajiem samaksas saņēmējiem, tas ir, personām, kuras mācās, strādā, darbojas nevalstiskajā organizācijā u.c.

Vairākas nevalstiskās organizācijas Rīgas domes Labklājības departamentam ir iesniegušas dažādus priekšlikumus, kā šo atbalstu varētu uzlabot, piemēram, varētu būt individuāls novērtējums mobilitātes atbalstam, izvēles iespējas – pabalsts vai pakalpojums u.c. Padome vienojās, ka Labklājības departaments kopā ar nevalstiskajām organizācijām izstrādās priekšlikumus diferencētam pieejas modelim minētā pašvaldības atbalsta saņemšanai.

Transporta pakalpojumu samaksu 2020. gadā saņēma 8 874 personas.

Noslēgumā Rīgas Sociālā dienesta un Labklājības departamenta pārstāvji informēja par izmaiņām asistenta pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas kārtībā, kas stāsies spēkā no 1. jūlija. Izmaiņas paredz cilvēkiem ar invaliditāti samazināt atskaitīšanās slogu, kā arī piešķirt konstantas stundas, ko cilvēks ar invaliditāti varēs izmantot pēc saviem ieskatiem.

Tāpat arī no 1. jūlija turpmāk aprūpes mājās pakalpojumu varēs saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem līdz dienai, kad viņi sasniedz 20 gadu vecumu. Aprūpe mājās nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē. Aprūpi mājās varēs saņemt materiālā atbalsta veidā, aprūpes mājās pakalpojuma veidā vai individualizēta aprūpes pakalpojuma veidā, kas būs jauns pakalpojums no nākamā mēneša. Šī pakalpojuma ietvaros vecāki varēs izvēlēties aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība noslēgs sadarbības līgumu par minētā pakalpojuma samaksas līdzfinansēšanu jeb vaučera piešķiršanu līdz 490 EUR mēnesī.

Nākamā padomes sēde tiek plānota septembrī.

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes sastāvā ir Rīgas domes, Labklājības departamenta un 29 personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Informācija par Padomi pieejama Labklājības departamenta mājaslapā ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālr. 25536092, e-pasts: linda.sausa@riga.lv.