Konferences “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” prezentācijas

Piektdien, 9.jūnijā notika ikgadējā Rīgas pašvaldības sociālā darba veicēju konference par sociālā darba aktualitātēm.

Konferences viesu vidū bija Rīgas sociālā darba speciālisti, sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sociālā darba veicēji, nevalstisko organizāciju, kā arī Latvijas sociālo dienestu pārstāvji. Dalību bija pieteikuši teju 400 darbinieki.

Konferences laikā tika runāts un diskutēts par dažādiem sociālajai nozarei aktuāliem jautājumiem.

Konferences prezentācijas:

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs “Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada sociālā budžeta prioritātes”

Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālās sistēmas attīstība 2022-2023.”

Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vadītāja Ilze Kurme „ Atbalsts un pakalpojumi jauniešiem – līdzšinējie soļi un izaicinājumi”

Sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” direktors Aldis Virbulis “Brīvprātīgo darba rezultāti”

RD Labklājības departamenta Veselības pārvaldes speciālistes Ieva Grietēna, Alise Dūdiņa, Anna Auziņa “Preventīvie pasākumi skolās”

RD Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes priekšniece Laura Kalniņa “Nākotnes plāni sadarbībai ar augstskolām”

Daudzfunkcionālā centra “Solis augšup” vadītāja Diāna Mekša “Sociālo pakalpojumu attīstīšana personām ar autiskā spektra traucējumiem”

Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis “Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana pilsētvidē – mūsdienīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšana arī jauniešiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem”

SOS bērnu ciematu asociācija, Ģimeņu stiprināšanas un prevences jomas vadītāja Agnese Igaune “Individuālās sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar uzvedības traucējumiem”

Latvijas Samariešu apvienības sociālā darbiniece, ergoterapeite Unda Avota “Sociālās rehabilitācijas un atbalsta programma “Palēciens””

RD Labklājības departamenta direktore Irēna kondrāte “Sociālās nozares darbinieku vērtības

Ar konferences ierakstu var iepazīties: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti#publiskas-apspriesanas-forumi-un-konferences