Aicinām seniorus ar demenci bez maksas apmeklēt dienas aprūpes centrus

Ja ģimenē vai redzeslokā ir seniors, kuru nav droši atstāt vienu mājās, cilvēkam ir novērotas uzvedības, garastāvokļa pārmaiņas, dezorientācija laikā un telpā, informācijas aizmiršana, zūd iemaņas un prasmes vai novērotas citas cilvēkam neierastas pārmaiņas, tad ir vērts interesēties par dienas aprūpes centru cilvēkiem ar demenci.

Dienas aprūpes centrs ar demenci nodrošina cilvēkiem ar demenci darba dienās dienas laikā sociālo prasmju saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihosociālu atbalstu gan pašam cilvēkam ar demenci, gan viņa tuviniekiem. Dienas aprūpes centrā tiek nodrošināta cilvēku ar demenci uzraudzība, atbalsts pašaprūpē, ēdināšana, daudzveidīgas nodarbības, speciālistu (psihologs, mūzikas terapeits u.t.t.) konsultācijas, transports nokļūšanai uz un no mājām. Dienas aprūpes centra ar demenci apmeklējums rīdziniekiem ir bezmaksas to pilnībā apmaksā pašvaldība. Rīgā šādi centri ir 6 dažādos Rīgas rajonos, pirms sociālā pakalpojuma piešķiršanas vienu līdz piecas dienas senioram ir tiesības un iespēja apmeklēt izvēlēto dienas aprūpes centru, lai pārbaudītu vai cilvēks spēj adaptēties jaunajā vidē.

Lai saņemtu dienas aprūpes centra ar demenci pakalpojumu personai vai pilnvarotajam pārstāvim jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta sev tuvākajā teritoriālajā centrā un jāiesniedz rakstisks iesniegums, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā norādīta diagnoze-demence, bet, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešams psihiatra atzinums par personas psihisko veselību.

Plašāku informāciju var uzzināt apmeklējot RD Labklājības departamenta mājas lapu: https://ld.riga.lv/lv/ligumorganizaciju-dienas-centri.html sadaļu līgumorganizācijas, kuras sniedz DAC pakalpojumu personām ar demenci, un sazinoties ar savai dzīvesvietai tuvāko dienas aprūpes centru ar demenci, tāpat var zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.