Aicinām Rīgas jauniešu iesaistīties projektā “PROTI UN DARI”, lai kopīgi iezīmētu savas nākotnes vīzijas

Veiksmīgi turpina īstenot 2017. gadā aizsākto Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru realizēto Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”.

Divu gadu laikā Rīgas pilsētas pašvaldībā projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījušies vairāk nekā 280 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusā. Projekta komanda ar gandarījumu atzīmē un izsaka pateicību visiem speciālistiem, profesionāļiem, iestādēm un iedzīvotājiem, kas ir sadarbojušies, lai kopā motivētu un iedvesmotu jauniešus ticēt saviem spēkiem, pilnveidot savas zināšanas un pārliecinoši virzīties pretī izvirzītajam mērķim. Protams, projekta komanda uzslavē arī pašus jauniešus, kas pārvarot dažādus šķēršļus sevī, uzsāka jaunā pakāpē sevi pilnveidot un atklāja savus talantus, pārvarēja savus trūkumus un bailes, izzināja un pārvērtēja savas spēcīgās un vājās puses, kā arī iemācījās sadarboties līdzcilvēkiem.

Projekta “PROTI un DARI!” ietvaros jauniešiem balstoties uz viņu prasmēm, interesēm, vajadzībām un iespējamajiem attīstības virzieniem tiek izstrādātas individuālas pasākumu programmas, kuras īstenojot tiek saņemti dažādi atbalsta pasākumi – iesaiste neformālās mācīšanās aktivitātēs, dalība semināros, nometnēs, brīvprātīgā darba aktivitātēs, doties vizītēs uz uzņēmumiem un iepazīties ar darba profesijas specifiku, kā arī iesaistīties nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs pasākumos un projektos.

Mērķis ir dot jaunietim izvēles iespējas, kļūt patstāvīgam un atrisināt esošās problēmas, lai mainītu savu ikdienu un risinātu jautājumus, kas saistās ar jaunieša nākotni.

Iegūt plašāku informāciju un pieteikt dalību projektā var rakstot uz e-pasta adresi andris.izinkevics@riga.lv vai zvanot pa tālruni 22069816 projekta koordinatoram Andrim Izinkēvičam.

Projektu administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projektam piešķirts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums. Vairāk informācijas – https://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari.

Aicinām Rīgas jauniešu iesaistīties projektā “PROTI UN DARI”, lai kopīgi iezīmētu savas nākotnes vīzijas.