Aicinām Pētersalas ielas 6 ugunsgrēkā cietušos vērsties pēc sociālā atbalsta

Šobrīd adresē cietušajām personām īslaicīga izmitināšana nav bijusi nepieciešama, taču Rīgas Sociālais dienests var piedāvāt īslaicīgu izmitināšanu krīzes situācijā, kas tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Ugunsgrēkā cietušie ēkas iedzīvotāji aicināti rakstīt iesniegumus un noformēt dokumentus, lai Rīgas Sociālajā dienestā saņemtu pabalstu krīzes situācijā. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir iedzīvotājiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kura krīzes situācijas dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Pabalsts krīzes situācijā ir materiāla palīdzība, kuru Sociālais dienests, ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus, piešķir personai, ja tai nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai.

Pabalsta krīzes situācijā apmērs atsevišķi dzīvojošai personai ir līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot katra klienta sociālo situāciju individuāli un ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas.

Rīgas Sociālais dienests var piedāvāt psiholoģisko palīdzību un, izvērtējot situāciju, arī cita veida palīdzību. Papildus tam ir iespējams saņemt tūlītēju psihoemocionālu atbalstu, zvanot uz krīžu un konsultāciju centru “Skalbes” pa diennakts krīzes tālruņiem 67222922 vai 27722292.

Aicinām ugunsgrēkā cietušos iedzīvotājus zvanīt Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra “Ziemeļi” atbildīgajai sociālajai darbiniecei pa tālr. 67848833, lai saņemtu plašāku informāciju par minētā un cita sociālā atbalsta saņemšanas iespējām.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālr. 67105980, e-pasts: linda.sausa@riga.lv.