Aicinām neuzticēties viltus sociālajiem darbiniekiem un citiem krāpniekiem

Rīgas domes Labklājības departamenta rīcībā ir nonākusi informācija no vairākiem vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuri ir cietuši no krāpnieciskām darbībām, tāpēc aicinām sirmgalvjus nebūt lētticīgiem un būt piesardzīgiem.

Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām nedarīt to! Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kaut kādu darbību veikšanas. Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumus svešiniekiem. Piemēram, vienā no gadījumiem sirmgalve tika apvārdota un savā dzīvesvietā samaksāja konkrētu naudas summu par pakalpojumu, kas Latvijā nemaz netiek nodrošināts. Neesiet lētticīgi, esiet vērīgi!

Papildus Labklājības departaments atgādina, ka Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks, apmeklējot klientu dzīvesvietā nosauc savu vārdu, uzvārdu, un uzrāda savu darba apliecību. Darba apliecībā ir minēts iestādes nosaukums, ir sociālā darbinieka fotogrāfija, personas kods. Uz apliecības ir Rīgas Sociālā dienesta vadītāja paraksts un iestādes zīmogs. Ja cilvēks apgalvo, ka ir sociālais darbinieks, bet nevar uzrādīt darba apliecību, nav pazīstams un par savu vizīti nav informējis, Rīgas domes Labklājības departaments iesaka viņam neuzticēties un neielaist savā dzīvoklī. Nekādā gadījumā svešiniekam nav jāizrāda savas dzīvoklis, nav jāuzrāda savi naudas uzkrājumi, kā arī nav jādod līdzi savi personu apliecinošie dokumenti, jo tikai vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā ir lūgts tos uzrādīt! Ja šī apliecība jums šķiet aizdomīga, lūdzu, sazinieties ar savu sociālā dienesta nodaļu un pārbaudiet tās derīgumu vai zvaniet uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055!

Informējam, lai saņemtu sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu, rīdzinieki vēršas Rīgas Sociālā dienesta nodaļu teritoriālajos centros pie sociālā darba speciālista. Piezvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, var noskaidrot savu sociālo darbinieku un pieņemšanas laikus, informāciju var iegūt arī Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv sadaļā Rīgas Sociālais dienests. Kad klients ir ticies un iepazinies ar savu sociālo darbinieku un ir izklāstījis savas sociālās problēmas, tikai pēc tam sociālais darbinieks apmeklēs viņu mājās, bet pirms tam viņš vienmēr iepriekš sazināsies ar klientu un vienosies par apmeklējuma laiku. Tikai īpašos gadījumos sociālais darbinieks var doties pie klienta bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties uz policijas, bāriņtiesas vai ģimenes ārsta sniegto informāciju, lai noskaidrotu, vai sniegtā informācija ir patiesa, un lai sniegtu nepieciešamo sociālo palīdzību.

Aicinām pabrīdināt tuviniekus, īpaši sirmgalvjus, jo nereti par krāpnieku upuriem kļūst tieši viņi. Runājiet ar saviem vecākiem, vecvecākiem, lai viņi nenonāktu šādās situācijās, jo tas viņiem rada lielu stresu un pārdzīvojumu. Ja gadījumā jūs vai jūsu tuvinieks ir kļuvis par krāpniecības upuri, vērsieties Valsts policijā.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Veržbicka, tālr. 67105925, e-pasts: linda.verzbicka@riga.lv.