Aicinām Merķeļa ielas 8 ugunsgrēkā cietušos vērsties pēc sociālā atbalsta

Merķeļa ielas 8 ugunsgrēkā cietušie ēkas iedzīvotāji aicināti rakstīt iesniegumus un noformēt dokumentus, lai Rīgas Sociālajā dienestā saņemtu pabalstu krīzes situācijā. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir iedzīvotājiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura krīzes situācijas dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Pabalsts krīzes situācijā ir materiāla palīdzība, kuru Sociālais dienests, ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus, piešķir personai, ja tai nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai.
Pabalsta krīzes situācijā apmērs atsevišķi dzīvojošai personai ir līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot katra klienta sociālo situāciju individuāli un ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas.

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1. Personai iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Iesniegumā jāapraksta situācija, kas saistīta, ar problēmām, kuru nepieciešams risināt.
2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju.
3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Cietušos un viņu piederīgos aicinām zvanīt:
67829250 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Operatīvās vadības biroja izveidots vienotais telefona numurs, lai noskaidrotu aktuālo informāciju saistībā ar ugunsgrēkā cietušajiem un bojā gājušajiem. Vai rakstīt e-pastu uz cietusie@riga.vp.gov.lv.
67222922 vai 27722292 – krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” tālruņa nuumuri, lai saņemtu bezmaksas psihoemocionālo atbalstu.
67037695 – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Avoti” (Avotu iela 31/2), lai krīzē nonākušie saņemtu sociālo atbalstu. Neskaidros jautājumus var precizēt arī rakstot uz e-pastu:
soc@riga.lv.
27422525 – ārvalstniekus aicinām sazināties ar nodibinājumu “Make Room” un izmantot papildus iespēju konsultēties, nosūtot neskaidros jautājumus uz e-pasta adresi – help@makeroomeu.com.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.