RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Rīgas Sociālā dienesta vadītāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods: 1344 03)

Prasības pretendentiem:
- augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā un maģistra grāds sociālajās vai tiesību zinātnēs;
- vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā, kas ir organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā, ar vismaz 20 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu) (priekšroka tiks dota pieredzei sociālajā jomā);
- izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa un pašvaldības budžeta plānošanas jautājumiem;
- zināšanas par sociālo politiku, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu un bērnu tiesību aizsardzības sistēmu;
- izpratne par sociālās nozares problemātiku un to risināšanu pašvaldības un valsts līmenī;
- sistemātiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās;
- pieredze sociālā darba, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības organizēšanā, paraudzīšanā, jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- prasme stratēģiski plānot un veidot starpinstitucionālu sadarbību, komunikāciju;
- prasme prezentēt un komunicēt ar mēdijiem;
- prasme pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
- zināšanas par informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības jautājumiem;
- labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
- noturība paaugstināta stresa situācijās;
- vēlama pieredze projektu izstrādāšanā un īstenošanā, un/vai to vadīšanā;
- veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību (lūdzam norādīt CV vai motivācijas vēstulē vismaz vienu pārmaiņu piemēru, kad sasniegts pārmaiņu rezultāts);
- angļu un krievu valodas zināšanas (runāt, rakstīt)

Galvenie darba pienākumi:
- organizēt un nodrošināt kvalitatīvu un modernu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- nodrošināt iestādes finanšu plānošanu un vadību;
- nodrošināt iestādes kvalitatīvu darbu un attīstību;
- nodrošināt personāla vadību (motivēšanu, profesionalitāti) un attīstību.

Piedāvājam:
- iespēju drosmīgam un ar inovatīvu pieeju iestādes procesu vadīšanā vērstam vadītājam atbildīgu darbu lielākajā Latvijas sociālajā dienestā, kurā rūpējas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem;
- iespēju īstenot pārmaiņas pašvaldības iestādes darba organizēšanas procesos un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanā;
- darbu profesionālā komandā un kolēģu atbalstu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- darba algu 2136 EUR (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem līdz 14.08.2020. plkst. 14.00 iesniegt Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010; Fax: 67105199, e-pasts: dl@riga.lv ar norādi „Rīgas Sociālā dienesta vadītāja amata konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo dzīves aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 26517498

Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem galvenā speciālista - eksperta amata pretendentu konkursu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas domes noteiktās sociālās politikas īstenošanu sociālo pakalpojumu jomā ģimenēm un bērniem Rīgas pilsētas pašvaldībā

Prasības:
• Augstākā akadēmiskā/profesionālā izglītība sociālajā darbā (priekšroka tiks dota kandidātiem ar maģistra grādu);
• Praktiskā darba pieredze sociālajā sistēmā vismaz 2-3 gadi;
• Labas normatīvo tiesību aktu zināšanas sociālajā jomā, kā arī prasmes normatīvos aktus pielietot darbā;
• Prasme teorētiskās zināšanas pielietot praksē;
• Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus;
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru MS Office programmatūru un biroja tehniku;
• Patstāvība uzdevumu izpildē organizēt savu darbu;
• Augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• Labas angļu valodas prasmes (vēlams krievu valodas prasme) sarunvalodas un rakstu līmenī;
• Pārzināt informācijas sistēmu drošības politiku.

Darbs saistīts ar sociālo pakalpojumu programmu uzraudzīšanu, sociālo pakalpojumu attīstīšanu, sociālo pakalpojumu sniedzēju metodisko vadību, viedokļa pārstāvēšanu citās institūcijās, iedzīvotāju vajadzību analīzi.

Mēs piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Mūsdienīgu darba vidi;
• Darba algu – 1178 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem līdz 04.08.2020. plkst. 14.00 iesniegt Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010, e-pasts: dl@riga.lv ar norādi “Sektora galvenā speciālista - eksperta amata konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo dzīves aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67105181

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: Nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
-Augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds), ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
-Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
-Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
-Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
-Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
-Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
-Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Piedāvājam:
-darbu uz nenoteiktu laiku;
-stabilu atalgojumu (1020.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas;
-apmācības, supervīzijas;
-atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 4.08.2020. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012698.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

......................................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 5322 02)

Amata mērķis: Aprūpētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- Vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- Labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Piedāvājam:
-darbu uz nenoteiktu laiku;
-stabilu atalgojumu (610.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas;
-apmācības;
-atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 4.08.2020. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”:
Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi “aprūpētāja amatam”:
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536, Daira Bogdanova, tālr. 67026214

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursu (uz noteiktu laiku)

Amata mērķis: Sniegt preventīvu, psihosociālu un emocionālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība vēlams sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, pedagoģijā, psiholoģijā (var arī pēdējā kursā studējošie),
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• prasme kontaktēties ar cilvēkiem, spēja atbalstīt un iedrošināt, prasme veicināt jauniešu līdzdarbošanos,
• prasme analizēt jauniešu sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz jauniešiem,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī citiem darbiniekiem sniegt jauniešiem, kuriem tuvojas pilngadība, informāciju par resursiem, pakalpojumiem un iespējām pēc aiziešanas no ārpusģimenes aprūpes,
• nodrošināt sociālās rehabilitācijas programmas un individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ar izmitināšanu vai bez izmitināšanas jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas,
• izveidot klienta lietu, regulāri atspoguļojot klienta lietā preventīvā un psihosociālā darba procesu un nodrošināt pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamo dokumentāciju,
• psihosociālā darba procesā nepieciešamības gadījumā veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu,
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, valsts un pašvaldības iestādēm.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 850.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 07.08.2020. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67037066, tālr. 67037667, tālr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:  Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•    vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
•    vēlama praktiskā darba pieredze,
•    teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•    prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•    prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•    prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•    kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•    pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•    veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•    palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•    palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•    atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•    atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•    stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•    stundas tarifa likme EUR 3.297/ stundā,
•    mūsdienīgu darba vidi,
•    veselības apdrošināšanas polisi,
•    braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 07.08.2020. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
•    motivētu pieteikumu,
•    profesionālo aprakstu (CV),
•    izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•    atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67037066, tālr. 67037667, tālr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•    augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
•    teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•    prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•    elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•    precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•    augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
•    plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•    vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•    veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•    sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•    sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•    stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•    stundas tarifa likme EUR 3.536/ stundā,
•    mūsdienīgu darba vidi,
•    veselības apdrošināšanas polisi,
•    braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 07.08.2020. plkst.16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•    motivētu pieteikumu,
•    profesionālo aprakstu (CV),
•    izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•    atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67037066, tālr. 67037667, tālr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas masiera (profesijas kods 3255 01) amatu uz darbinieka prombūtnes laiku

Amata mērķis:
nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturēšanas pasākumu veikšanu un
klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu.

Prasības pretendentiem:
• vidējā profesionālā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, sertifikāts,
• valsts valodas zināšanas atbilstošas C līmeņa 2. pakāpei,
• praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā,
• zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
• veikt masāžu klientiem ar dažādām saslimšanām pēc ģimenes ārsta norādījumiem,
• izveidot psiholoģisko kontaktu ar klientu, uzticēšanos, pacietību, taktiku un iejūtību,
• konsultēt klientu grupas, lai izvairītos no traumām, spriedzes un nostiprinātu muskulatūru,
• veikt ārstnieciskās fizkultūras nodarbības.

Mēnešalga – 680,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Sociālās garantijas: Veselības apdrošināšana - pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 31.07.2020. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Masiera konkursam”:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV),
• motivācijas vēstuli,
• izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, tel. 67181052, mob.tel. 26191503.

Sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas aprūpētāja (profesijas kods 532202) (uz nenoteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts:
•    veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu;
•    palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras - sakārtot matus, palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas, palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu;
•    sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams, apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai;
•    saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot;
•    novērot klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku;
•    veikt klientu uzraudzību u.c..

Prasības pretendentiem:
•    pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
•    latviešu valoda – pamata līmenis ( A2);
•    augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•    patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga:  3.66 EUR stundā (summētais darba laiks)

Sociālās garantijas:
Atlaides mēnešbiļetes iegādei braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi. Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.

Pretendentiem līdz 31.07.2020. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata konkursam’’ uz nenoteiktu laiku:
•    profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
•    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Papildus informāciju varat iegūt no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas, tel. 67181957,  e-pasts: mezciems@riga.lv .

Sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.Nr.90011585238) izsludina konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas Medicīnas māsas (profesijas kods 3221 01) amatu

Amata mērķis: nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu, izglītot klientus slimību un traumu profilaksei, sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
• Vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe.
• Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
• Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus.
• Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm.
• Zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
• Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), parenterāli vai intravenozi.
• Veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.
• Veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas.
• Katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās.
• Katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim.
• Kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā.
• Izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei.
• Veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu;
• Izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus;

Darba alga – 4.28 EUR stundā (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 31.07.2020. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV),
• motivācijas vēstuli,
• izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, mob.tel. 26191503.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu no 800 līdz 850 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV - 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV,
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus (dzīves apstākļu novērtēšanai klientu dzīvesvietā)

Galvenie darba pienākumi:
-veikt un organizēt klienta apsekošanu dzīves apstākļu novērtēšanai dzīvesvietā veikt sociālās situācijas novērtēšanu;
-noteikt klienta sociālo problēmu pazīmes.
-informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,
-iegūto/fiksēto informāciju ievadīt datu bāzē SOPA un aizpildīto dokumentāciju iesniegt atbildīgajam sociālā darba speciālistam.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – pirmā līmeņa augstākā izglītība.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
-valsts valodas prasme;
-vēlamas krievu valodas zināšanas saskarsmes nodrošināšanā ar klientiem, kuri neprot valsts valodu;
-prasme orientēties saistošajos normatīvajos aktos;
-labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
-saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
-spējai patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;
-augstākā izglītība.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu darbu;
-mūsdienīgu darba vidi;
-sociālās garantijas;
-veselības apdrošināšanas polisi;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 765.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 16.09.2019. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

.......................................................................................................................................................