RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.Nr.90011585238) izsludina konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas Medicīnas māsas (profesijas kods 3221 01) amatu

Amata mērķis: nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu, izglītot klientus slimību un traumu profilaksei, sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
• Vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe.
• Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
• Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus.
• Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm.
• Zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
• Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), parenterāli vai intravenozi.
• Veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.
• Veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas.
• Katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās.
• Katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim.
• Kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā.
• Izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei.
• Veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu;
• Izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus;

Darba alga – 4.28 EUR stundā (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 31.07.2020. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV),
• motivācijas vēstuli,
• izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, mob.tel. 26191503.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ. Nr. 90011585238) izsludina konkursu uz lietveža (profesijas kods 3341 04) amatu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: koordinēt un vadīt Rīgas Sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) dokumentu apriti, organizēt informācijas apriti, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, veidot lietas saskaņā ar Centra lietu nomenklatūru.

Prasības pretendentiem:
• vidējā vai vidējā profesionālā izglītība iestāžu darba organizācijas jomā;
• pieredze dokumentu pārvaldības jomā;
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 1 pakāpē.
• labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas);
• vēlama pieredze darbā ar Rīgas domes informācijas sistēmām KAVIS un RDLIS.

Galvenie amata pienākumi:
• veikt saņemto sūtījumu un dokumentu pieņemšanu, reģistrāciju un nodrošināt sūtījumu un dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju un nosūtīšanu adresātam;
• veikt saņemtās, nosūtāmās un iekšējās aprites dokumentu uzskaiti un reģistrēšanu;
• nodrošināt informācijas apmaiņu starp darbiniekiem un struktūrvienībām, savas kompetences ietvaros;
• veikt klientu uzskaiti, reģistrāciju, sagatavot klientu līgumus utt.;
• kārtot un nodot dokumentus glabāšanai arhīvā.

Darba samaksa – 825.00 EUR (bruto)

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 01.07.2020. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Lietveža amatam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas patversme izsludina Sociālās rehabilitācijas Vīriešu nodaļas sanitāra amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvu klientu ar   īpašām vajadzībām aprūpi

Darba vieta: Maskavas iela 208, Rīga

Galvenie pienākumi:
•novērot klienta veselības stāvokli un palīdzēt apmierināt pamatvajadzības;
•saņemt virtuvē gatavo ēdienu klientiem, kuri paši nespēj to veikt, nodrošināt aprūpējamo klientu barošanu;
•veikt ēdiena sagatavošanu no aprūpējamā klienta personīgās pārtikas, ja klients pats to nevar veikt;
•veikt drēbju mazgāšanu aprūpes gultu klientiem;
•Veikt klientu gultas klāšanu, gultas un apakšveļas maiņu, klienta personīgo mantu kontroli. Nodrošināt tīrību klienta mantās. Atbildēt par klienta apģērba un  mantu nodošanu / saņemšanu mazgāšanā.
•Nodrošināt klientu personisko higiēnu, (apmazgājot pie autiņbikšu nomaiņas, veikt viņiem roku un kāju nagu kopšanu), mazgāt klientus  dušā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•pilnas slodzes darba laiku;
•darbam nepieciešamās apmācības;
•lielisku, pieredzējušu un atsaucīgu kolēģu un vadības atbalstu;
•apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības:
•pamata, vidējā,  vidējā profesionālā vai arodizglītība;
•prasme organizēt savu darbu;
•precizitāte un augsta atbildības sajūta;
•labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Darba samaksa: EUR 460.00 (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 17.jūlijam plkst. 16:00, CV iesniedzot vai nosūtot pa pastu Rīgas patversmei, Maskavas ielā 208, LV – 1019 vai nosūtot uz e-pastu: rigaspatversme@riga.lv ar norādi „Sanitārs ”.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037698, 67037691

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr. LV90011524360) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Aprūpētāja (profesijas kods 532202) (uz nenoteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts: veikt patstāvīgi klientu aprūpi (pamatvajadzību nodrošināšanu) sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu; palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras; sakārtot matus; palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu; sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai; saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot; novēro klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku; veikt klientu uzraudzību, veidot starppersonu un starpprofesionālo sadarbību u.c.

Prasības pretendentiem:
• pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• latviešu (pamata līmenis – B1) valodas zināšanas;
• spēja strādāt patstāvīgi;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte;
• prasme sazināties ar klientu viņam saprotamā veidā, izskaidrojot veicamās darbības, iesaistot aprūpes procesā;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
• priekšroka pretendentam ar māsas palīga vai aprūpētāja kvalifikāciju un pieredzi aprūpē.

Darba alga: 3.65 EUR stundā, summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.
Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas naktsmītni Rīgā.

Pretendentiem līdz 30.06.2020. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amata konkursam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Papildus informāciju varat iegūt no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas, tel. 67181957, e-pasts: mezciems@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 5322 02)

Amata mērķis: Aprūpētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- Vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama  kvalifikācijas apliecība;
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- Labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Piedāvājam:
-    darbu uz nenoteiktu laiku;
-    stabilu atalgojumu (610.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas;
-    apmācības;
-    atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.


Pretendentiem līdz 7.07.2020. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”:
Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi “aprūpētāja amatam”:
•    profesionālo aprakstu (CV),
•    izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga 67012672, 29396536, Daira Bogdanova 67026214

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.....................................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: Nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu   veselības aprūpi.

Prasības:
-    Augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds), ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
-    Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
-    Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
-    Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
-    Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
-    Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
-    Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Piedāvājam:
-    darbu uz nenoteiktu laiku;
-    stabilu atalgojumu (1020.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas;
-    apmācības, supervīzijas;
-    atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz  7.07.2020. plkst. 16.00 iesniegt RSAC  “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
•    motivētu pieteikumu,
•    profesionālo aprakstu (CV),
•    izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru,
•    atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu


Amata mērķis: Nodrošināt Krīzes centrā ievietoto bērnu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•    otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•    prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•    prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•    teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•    precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•    augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•    vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•    labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
•    uzņemt jaunos bērnu Krīzes centrā, nodrošinot tiesisku pamatu bērna uzturēšanās nepieciešamībai Krīzes centrā,
•    identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu,
•    noteikt palīdzības formas bērnam krīzes situācijās,
•    identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu,
•    organizēt katram bērnam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•    iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu personas un sociālo lietu,
•    kārtot ar bērnu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•    pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•    stabilu atalgojumu 850.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•    mūsdienīgu darba vidi,
•    veselības apdrošināšanas polisi,
•    braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 07.07.2020. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•    motivētu pieteikumu,
•    profesionālo aprakstu (CV),
•    izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•    atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus un sociālās garantijas. Identificēt jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās pēc pilngadības sasniegšanas.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• organizēt katram jaunietim nepieciešamo sociālo palīdzību, pēc nepieciešamības sociālos pakalpojumus,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt jauniešu personas lietu,
• izstrādāt jauniešiem patstāvīgās dzīves plānus,
• kārtot jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• uzraudzīt jauniešu sociālo garantiju nodrošinājumu, pieņemt iesniegumus, motivēt iesniegt nepieciešamo dokumentāciju pabalstu saņemšanai,
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 900.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• veselības apdrošināšanas polisi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 07.07.2020. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu (uz noteiktu laiku)

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•    otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•    prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•    prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•    teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•    precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•    augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•    vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•    labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
•    organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•    iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
•    kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•    sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
•    pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•    stabilu atalgojumu 900.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
•    mūsdienīgu darba vidi,
•    veselības apdrošināšanas polisi,
•    braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 07.07.2020. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•    motivētu pieteikumu,
•    profesionālo aprakstu (CV),
•    izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•    atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu


Amata mērķis:  Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•    vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
•    vēlama praktiskā darba pieredze,
•    teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•    prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•    prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•    prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•    kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•    pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•    veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•    palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•    palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•    atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•    atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•    stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•    stundas tarifa likme EUR 3.297/ stundā,
•    mūsdienīgu darba vidi,
•    veselības apdrošināšanas polisi,
•    braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 07.07.2020. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
•    motivētu pieteikumu,
•    profesionālo aprakstu (CV),
•    izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•    atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.....................................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•stundas tarifa likme EUR 3.536/ stundā,
•mūsdienīgu darba vidi,
•veselības apdrošināšanas polisi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 07.07.2020. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066, 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas (profesijas kods 3221 01) amatu (0,25 slodze un aizvietošana atvaļinājumu laikā) uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis:
• nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturēšanas pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu,
• izglītot klientus slimību un traumu profilakses nodrošināšanai,
• sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
• vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts,
• valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei,
• praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā,
• prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus,
• zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm,
• zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
• veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli, parenterāli vai intravenozi,
• veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai,
• veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas,
• katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās,
• katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim,
• kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā,
• izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei,
• veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu,
• izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus.

Darba samaksa – 4.28 EUR stundā (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, u.c. sociālās garantijas atbilstoši koplīgumam.

Pretendentiem līdz 30.06.2020. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV),
• motivācijas vēstuli,
• izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, tālr. 67181052, mob.tālr. 26191503.

Sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu no 800 līdz 850 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV - 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV,
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus (dzīves apstākļu novērtēšanai klientu dzīvesvietā)

Galvenie darba pienākumi:
-veikt un organizēt klienta apsekošanu dzīves apstākļu novērtēšanai dzīvesvietā veikt sociālās situācijas novērtēšanu;
-noteikt klienta sociālo problēmu pazīmes.
-informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,
-iegūto/fiksēto informāciju ievadīt datu bāzē SOPA un aizpildīto dokumentāciju iesniegt atbildīgajam sociālā darba speciālistam.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – pirmā līmeņa augstākā izglītība.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
-valsts valodas prasme;
-vēlamas krievu valodas zināšanas saskarsmes nodrošināšanā ar klientiem, kuri neprot valsts valodu;
-prasme orientēties saistošajos normatīvajos aktos;
-labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
-saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
-spējai patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;
-augstākā izglītība.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu darbu;
-mūsdienīgu darba vidi;
-sociālās garantijas;
-veselības apdrošināšanas polisi;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 765.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 16.09.2019. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

.......................................................................................................................................................