Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments un pakļautības iestādes

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Iekšējie noteikumi 18.10.2022 Nr. RD-22-48-nti "Noteikumi par personāla atlases privātuma politiku"
.........................................................................................................................................................................

 

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTA VAKANCES

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments pagarina izsludināto Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciālista – eksperta (dienas centru, sociālā darba ārstniecības iestādēs un brīvprātīgā darba jomā) (profesijas kods: 2422 10) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciālista – eksperta (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) (profesijas kods: 2422 10)
amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments atkārtoti izsludina Iekšējā audita nodaļas auditora - eksperta ( profesijas kods: 2411 07) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments atkārtoti izsludina Administratīvās pārvaldes Personāla un kvalitātes vadības nodaļas kvalitātes vadītāja ( profesijas kods: 2423 14) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA VAKANCES

Rīgas Sociālais dienests aicina pieteikties darbā sociālo aprūpētāju (profesijas kods 3412 01)

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina vecākā sociālā darbinieka(sociālā darba un sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem un pilngadīgām personām pārraudzības un administrēšanas jomā) ( profesijas kods 2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina klientu apkalpošanas speciālistu sociālā darba jomā ( profesijas kods 4222 07) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina galveno speciālistu arhīva jomā ( profesijas kods 3341 04) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina kvalitātes vadītāja ( profesijas kods 2423 14) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina ergoterapeita ( profesijas kods 2264 04)  amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu ( profesijas kods 2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem ( profesijas kods 2635 03) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka ( profesijas kods 2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizatora ( profesijas kods 3412 03) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS BĒRNU, JAUNIEŠU UN ĢIMEŅU SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRA VAKANCES

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs pagarina Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas galvenā speciālista (profesijas kods: 3313 07) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina Atbildīgā lietvedības speciālista (profesijas kods: 3341 04) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina Vecākā sociālā pedagoga (profesijas kods: 2359 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina Vecākā personāla inspektora (profesijas kods: 2423 04) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina sociālā darbinieka (profesijas kods: 2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina sociālā audzinātāja (profesijas kods: 5311 06) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka  (profesijas kods:2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs izsludina lietvedības sektora vadītāja (profesijas kods:1211 50) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "MEŽCIEMS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina sociālā aprūpētāja (profesijas kods: 3412 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "STELLA MARIS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella maris" izsludina  aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella maris" izsludina sociālā aprūpētāja (profesijas kods: 3412 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "GAIĻEZERS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) meklē Saimniecības nodaļas saimniecības pārzini (profesijas kods: 5151 11)uz noteiktu laiku

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” izsludina Sociālā darba nodaļas sociālā rehabilitētāja (profesijas kods: 3412 02) amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” izsludina Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja (profesijas kods: 3412 01) amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” meklē APRŪPĒTĀJUS (profesijas kods: 5322 02)

Aicinām darbā

RĪGAS PATVERSMES VAKANCES

Rīgas patversme izsludina psihologa (profesijas kods 2634 01) Dienas centrā amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas patversme izsludina medicīnas  māsas (profesijas kods 2221 46) Sociālās rehabilitācijas Sieviešu nodaļā amata pretendentu konkursu

Konkurss