RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
.........................................................................................................................................................................

 

RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTA VAKANCES

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Administratīvās pārvaldes Personāla un kvalitātes vadības nodaļas kvalitātes vadītāja ( profesijas kods: 2423 14) amata (uz noteiktu laiku) pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Administratīvās pārvaldes Personāla un kvalitātes vadības nodaļas galvenā personāla speciālista ( profesijas kods: 2423 07) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Administratīvās pārvaldes Tehniskās nodaļas galvenā speciālista- eksperta ( profesijas kods: 1219 10) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina atkārtotu Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenā speciālista - eksperta (profesijas kods: 2611 01) amata pretendentu konkursu 

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA VAKANCES

Rīgas Sociālais dienests izsludina Administratīvās nodaļas Dokumentu un informācijas pārvaldības sektora informatora (profesijas kods: 4222 07) amatu pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina vecākā sociālā darbinieka Sociālā darba jomā (profesijas kods: 2635 01) teritoriālajā centrā "Dzirciems" amatu pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālo aprūpētāju (profesijas kods: 3412 01) amatu pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina klientu apkalpošanas speciālistu (profesijas kods:42222  07) klientu aktivitāšu organizēšanai un reģistrēšanai DC "Kastanis" amatu pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina vecākā jurista – Administratīvās nodaļas Juridiskajā sektorā (profesijas kods:2611 01) (uz noteiktu laiku) amatu pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina Galvenā speciālista – lietveža (profesijas kods: 3341 04)Administratīvās nodaļas Dokumentu un informācijas pārvaldības sektorā (uz noteiktu laiku) amatu pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizatora (profesijas kods: 3412 03) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS PAŠVALDĪBAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA VAKANCES

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Atbildīgā lietvedības speciālista  (profesijas kods: 3341 04) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Mobilās brigādes jaunatnes lietu speciālista (profesijas kods: 2422 27) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina Mobilās brigādes sociālā darbinieka (profesijas kods: 2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā audzinātāja (profesijas kods: 5311 06) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina automobiļa vadītāja (profesijas kods: 8322 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sētnieka (profesijas kods: 9613 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "MEŽCIEMS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina Saimniecības nodaļas vadītāja amata (profesijas kods: 1219 27) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina saimniecības pārziņa (profesijas kods: 5151 11) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina sociālā rehabilitētāja (profesijas kods: 3412 02) amata pretendentu konkursu 0,5 slodze uz noteiktu laiku

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina apkopēja (profesijas kods: 9112 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "STELLA MARIS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella Maris" izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella Maris" Veseslības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas - vecākās medicīnas māsas (profesijas kods: 2221 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "GAIĻEZERS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) meklē Sociālā darba nodaļas Sociālā darbinieka (profesijas kods: 2635 01) amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) meklē Saimniecības nodaļā Vecāko speciālistu (profesijas kods: 7119 03) amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) meklē aprūpētājus (profesijas kods: 5322 02) aprūpes pakalpojuma sniegšanai Centra klientiem – pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Aicinām darbā
RĪGAS PATVERSMES VAKANCES

Rīgas patversme izsludina Sociālās rehabilitācijas Vīriešu nodaļas aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata (uz nenoteiktu laiku) pretendentu konkursu

Konkurss