RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
.........................................................................................................................................................................

 

RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTA VAKANCES

Rīgas domes Labklājības departaments pagarina izsludināto Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciālista - eksperta ( profesijas kods: 2422 10) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm un bērniem galvenā speciālista - eksperta ( profesijas kods: 2422 10) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments atkārtoti izsludina Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenā jurista - eksperta ( profesijas kods: 2611 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām galvenā speciālista – eksperta (sociālās aprūpes jomā) ( profesijas kods: 2422 10) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Administratīvās pārvaldes Personāla un kvalitātes vadības nodaļas galvenā lietvedības speciālista ( profesijas kods: 3341 04) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA VAKANCES

Rīgas Sociālais dienests izsludina vecākā personāla inspektora ( profesijas kods 2423 04) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina atkarību profilakses speciālistu ( profesijas kods 2359 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizatora dzīves apstākļu novērtēšanai klientu dzīvesvietā ( profesijas kods 4222 07) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina ergoterapeita ( profesijas kods 2264 04) amata pretendentu konkursu

Konkurss


Rīgas Sociālais dienests aicina darbā Sociālos darbiniekus (profesijas kods 2635 01)

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizatora (profesijas kods: 3412 03) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS PAŠVALDĪBAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA VAKANCES

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina "Ģimenes atbalsta centra" sociālā audzinātāja (profesijas kods: 5311 06) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā tehniskā strādnieka (profesijas kods: 9333 08) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā audzinātāja (profesijas kods: 5311 06) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka  (profesijas kods:2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "MEŽCIEMS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas, vecākās medicīnas māsas (profesijas kods: 1342 04) amata (uz nenoteiktu laiku) pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata (uz nenoteiktu laiku) pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "STELLA MARIS" VAKANCES

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina Sociālā aprūpētāja (profesijas kods 3412 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa aicina darbā Aprūpētāju (profesijas kods 5322 02) 

Konkurss

RSAC “Stella maris” izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Sociālā darbinieka (profesijas kods: 2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "GAIĻEZERS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” izsludina Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja (profesijas kods: 3412 01) amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” izsludina veļas mazgātāja (profesijas kods: 9121 01) amata pretendentu konkursu

Aicinām darbā

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” meklē APRŪPĒTĀJUS (profesijas kods: 5322 02)

Aicinām darbā

RĪGAS PATVERSMES VAKANCES

Rīgas patversme izsludina psihologa  (profesijas kods 2634 01) Dienas centrā amata pretendentu konkursu

Konkurss