RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.
.........................................................................................................................................................................

 

RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTA VAKANCES

Šobrīd vakanču nav.  

RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA VAKANCES

Rīgas Sociālais dienests izsludina ergoterapeita (profesijas kods 2264 04 ) amatu pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina Administratīvās nodaļas vadītājas vietnieku-personāla un kvalitātes vadības sektora vadītāja (profesijas kods 1211 50) amatu pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālās palīdzības organizatora (profesijas kods: 3412 03) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS PAŠVALDĪBAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA VAKANCES

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina atbildīgā lietvedības speciālista  (profesijas kods: 3341 04) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka (profesijas kods: 2635 01) amata pretendentu konkursu uz noteiktu laiku

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā audzinātāja (profesijas kods: 5311 06) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka (profesijas kods: 2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "MEŽCIEMS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "STELLA MARIS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella Maris" izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas - vecākās medicīnas māsas (profesijas kods: 2221 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella Maris" izsludina aprūpētāja (profesijas kods: 5322 02) amata pretendentu konkursu

Konkurss

RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "GAIĻEZERS" VAKANCES

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) izsludina Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja (profesijas kods: 3412 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” izsludina Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļasfinanšu speciālista (profesijas kods: 3313 07) amata pretendentu konkursu

Konkurss

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) meklē aprūpētājus (profesijas kods: 5322 02) aprūpes pakalpojuma sniegšanai Centra klientiem – pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Aicinām darbā

RĪGAS PATVERSMES VAKANCES

Rīgas patversme izsludina sociālā darbinieka darbā ar sociālo gadījumu Sociālās rehabilitācijas Sieviešu nodaļā (profesijas kods 2635 01) amata pretendentu konkursu

Konkurss