Rīgas domes Labklājības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde Rīgas pilsētas pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes pieejamības, veselības veicināšanas un profilakses, tostarp atkarību izplatības ierobežošanas un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanas jautājumos.

Labklājības departamenta mērķis ir izveidot stabilu un atbildīgu sociālo sistēmu, kura sniedz materiālo nodrošinājumu minimālā līmenī, kā arī atbalstu sociālo problēmu risināšanā un personu sociālās funkcionēšanas spēju samazināšanās gadījumā, nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un veselības veicināšanas pasākumus.

Labklājības departamenta darbības prioritātes ir noteiktas Rīgas pilsētas attīstības stratēģijā, Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģijā, kā arī citos plānošanas dokumentos.

Labklājības departaments ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam, tā darbību pārrauga Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Labklājības departamenta funkcijas:
* sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas organizēšana Rīgas iedzīvotājiem;
* metodoloģiskā vadīšana un konsultatīvs atbalsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
* veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana;
* Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšana un slimību profilakse;
* nodarbinātības jautājumu koordinācija Rīgas pašvaldībā;
* bērnu tiesību aizsardzība atbilstoši kompetencei;
* ģimeņu atbalsta sistēmas Rīgas pašvaldībā;
* finanšu vadības nodrošināšana Rīgas pašvaldībā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, kā arī veselības jomā;
* citu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana.

2020. gada sākumā Labklājības departamentā strādāja 67 speciālisti, viņu vidū 62 darbinieks ar augstāko izglītību, no tiem 37 darbinieki ar maģistra un trīs ar doktora grādu, 5 ar vidējo speciālo izglītību, kā arī 1 darbinieki turpina izglītību doktorantūrā.

Atbilstoši Darba likuma 133.panta ceturtajai daļai, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojumu Nr.354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā” un Rīgas domes priekšsēdētāja 16.11.2020. rīkojumu Nr.RD-20-2018-r “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā”:
Pārcelt Rīgas domes Labklājības departamentā šādas darba dienas:
* no pirmdienas, 03.05.2021., uz sestdienu, 08.05.2021.;
* no piektdienas, 25.06.2021., uz sestdienu, 19.06.2021.;
* no piektdienas, 19.11.2021., uz sestdienu, 13.11.2021.

Rīgas domes Labklājības departamenta amatpersonu pieņemšanas laiki

Pieteikt apmeklējumu iespējams telefoniski, norādot ziņas par ampeklētāju un risināmo jautājumu.

Nr.p.k. Amatpersona Pieņemšanas diena,
tālrunis
Pieņemšanas
laiks
Pieņemšanas vieta
1.

RD Labklājības departamenta direktore
Irēna Kondrāte

Pirmdiena, pēc iepriekšēja pieraksta, 67105151 15.00 – 17.00 Baznīcas ielā 19/23,
3.stāvs 301.kab.
2. RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks
Mārtiņš Moors
Piektdiena, pēc iepriekšēja pieraksta, 67105178 09.30 – 11.30 Baznīcas ielā 19/23,
2.stāvs 201.kab.
3. RD Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece, direktora vietniece
Inga Solovjova
Pirmdiena, pēc iepriekšēja pieraksta, 67105191 15.00 – 17.00 Baznīcas ielā 19/23,
2.stāvs 215.kab.