Rīgas patversme

Patversmes/naktspatversmes pakalpojums (pakalpojuma kartīte)

Latgales iela 208, Rīga, LV – 1019

Saziņai:
Tālrunis: 67037698
Fakss: 67037267
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: rigaspatversme@riga.lv

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki

Vīriešu nodaļā Latgales ielā 208. Pieņemšana Katoļu ielā 57, 117. kab.)
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30

Sieviešu nodaļa (Eiženijas iela 1E)
Pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Otrdienās, trešdienās no plkst. 10.00 – 13.00

Apmeklētāju pieņemšana
Direktore Dagnija Kamerovska pieņem pirmdienās no plkst. 12.00 – 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67037698

Rīgas patversmes nolikums

Pretkorupcijas pasākumi
Par Rīgas patversmes darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt Rīgas patversmes direktori Dagniju Kamerovsku pa tālruni 67037698 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67026859 vai 67012031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv, vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv

Rekvizīti
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN Reģ.Nr. LV90011524360

RD iestāde: Rīgas patversme
RD iestādes adrese: Latgales iela 208, Rīga, LV-1019
RD iestādes kods: 21230

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV18RIKO0021502618050

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta
Vīriešu nodaļai “Krasta masīvs”
Sabiedriskais transports virzienā no un uz Rīgas centru:
Trolejbuss – 15 maršruts
Tramvajs – 3, 7, 9 maršruti
Sieviešu nodaļai “Eiženijas iela”
Sabiedriskais transports virzienā no un uz Rīgas centru:
Tramvajs – 5 maršruts

Patversme nodrošina personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām   īslaicīgu patvērumu, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus, kā arī veic klaidonības un bezpajumtniecības novēršanas preventīvus pasākumus Rīgā.
Klientus institūcijā uzņem, vēršoties tieši institūcijā.

Sociālā pakalpojuma mērķis:
Nodrošināt:
1. naktspatversmes un patversmes pakalpojumu;
1.1. naktspatversmes nodaļās vīriešiem un sievietēm;
1.2. diennakts patversmes nodaļās vīriešiem un sievietēm;
2. dienas centra pakalpojuma nodrošināšana bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem;
3. mobilās brigādes darbs (ielu sociālais darbs) ar bezpajumtniekiem;
4. operatīvās informācijas nodrošināšana bezpajumtniecības jautājumos un palīdzības sniegšanas bezpajumtniekiem koordinēšana;
5. klientu nodarbinātības jautājumu risināšana, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Sociālā pakalpojuma saturs:
1. sniedz ar klientu uzturēšanos Patversmē saistītos pakalpojumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām, patversmē tiek uzņemtas pilngadīgas personas no 18 gadu vecuma;
2. organizē klientu ēdināšanu (naktspatversmes nodaļu klientiem – vakariņas, diennakts patversmes nodaļu klientiem – brokastis, pusdienas un vakariņas, dienas
centra klientiem saskaņā ar sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu – pusdienas);
3. sniedz klientiem personīgās higiēnas pakalpojumus;
4. veic infekcijas slimību, īpaši tuberkulozes, preventīvos pasākumus;
5. nodrošina ģimenes ārsta pakalpojumus primārās veselības aprūpes līmenī;
6. veic klientu individuālo vajadzību un resursu novērtēšanu, nosaka klientu līdzdarbības pienākumus;
7. sniedz klientiem psihosociālu palīdzību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šo personu iekļaušanos sabiedrībā;
8. informē un konsultē klientus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām un kārtību personai saprotamā veidā;
9. apzina un regulāri apseko bezpajumtnieku pulcēšanās vietas Rīgas pilsētā;
10. nepieciešamības gadījumā bezpajumtniekus nogādā Patversmē;
11. nodrošina ar klientu saistītās informācijas konfidencialitāti.

Ja vēlaties ziedot Rīgas patversmei naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties pa tālruni 67037698, e-pasts: rigaspatversme@riga.lv. Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.

Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT: RIKOLV2X
Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
Konts: LV61RIKO0081502618050
RD iestāde: Rīgas patversme
RD iestādes adrese: Latgales iela 208, Rīga, LV-1019
RD iestādes kods: 21230

Lietotus, tīrus vīriešu un sieviešu apģērbus, apavus var nodot dežurantiem Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Latgales ielā 208, Sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E visu diennakti, kā arī Dienas centrā Katoļu ielā 57 darba dienās darba laikā.

Buklets “Nepaej garām cilvēkam, kurš nonācis nelaimē!”

Naktspatversme strādā saskaņā ar apstiprināto Rīcības plānu “Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā “:

I. Palīdzības sniegšanas sadalījums līmeņos
0 līmenis jeb pamatlīmenis (vasaras periods – no 1.maija līdz 30.septembrim)
pakalpojumi:
– naktspatversme (darba laiks no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00*) /patversme (darba laiks visu diennakti);
– Rīgas patversmes Dienas centrs (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*);
– Rīgas patversmes Mobilā brigāde (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*)
– informēšana par palīdzības saņemšanas iespējām, t.sk. bukleti, plakāti (informāciju iedzīvotājiem saprotamā valodā izplata Rīgas Sociālais dienests, naktspatversmes/patversmes, Rīgas pašvaldības policija u.c.), sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, brīvprātīgo iesaistīšana;
– Rīgas domes informatīvie tālruņi.
____________________________________________________________
* Rīgas pilsētas izpilddirektoram ārkārtas situācijās ir tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju iestāžu darba laiku un pakalpojumu apjomu.

I līmenis (no 1.oktobra līdz 31.oktobrim un no 2.marta līdz 30.aprīlim);
pakalpojumi:
– pamatlīmenī minētie pakalpojumi;
– palielināts vietu skaits naktspatversmēs (darba laiks no plkst.18.00 līdz plkst.8.00)/patversmēs (darba laiks visu diennakti);
– zupas virtuves pakalpojumi;
– saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pastiprināta namīpašumu, mazdārziņu un citu Rīgas teritoriju kontrole un nepieciešamības gadījumā bezpajumtnieku nogādāšana naktspatversmē/patversmē.

II līmenis – (no 1.novembra līdz 1.martam );
pakalpojumi:
– I līmenī minētie pakalpojumi;
– darba laika pagarināšana naktspatversmēs (darba laiks no plkst. 17.00 līdz   plkst. 9.00);
– izbraukuma zupas virtuves pakalpojumi papildus esošajām zupas virtuvēm Rīgā, kā arī siltu drēbju izsniegšana;
– Rīgas patversmes Dienas centra darba laiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

III līmenis – no 1.oktobra līdz 30.aprīlim, ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10 ºC vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ºC un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s;
pakalpojumi:
– II līmenī minētie pakalpojumi;
– naktspatversmju darba laiks visu diennakti, kā arī tiek nodrošinātas pusdienas;
– papildus naktspatversmēm/patversmēm tiek atvērtas pagaidu uzturēšanās vietas, ja nakts gaisa temperatūra ir zemāka par -15º C un priekšpilsētā/rajonā nav pietiekošs patversmju/naktspatversmju skaits;
– bezpajumtnieku pārvietošana no pagaidu uzturēšanās vietām uz naktspatversmēm;
– pastiprināta informācijas sniegšana par iespēju saņemt palīdzību;
– Rīgas patversmes Mobilās brigādes darba laiks pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00., otrdienās, ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00., kā arī sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Katra klienta pienākumi Ievērot Rīgas patversmes iekšējās kārtības noteikumus.

Uzturēšanās ilgums Patversmē
Maksimālais klienta uzturēšanās ilgums Patversmē – divi mēneši, bet ne ilgāk kā seši mēneši kalendārajā gadā. Patversmē var uzturēties ne ilgāk par piecām diennaktīm personas, kuru pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir bijusi citā pašvaldībā.

Patversmi var deklarēt kā savu dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu un ja klients dzīvo patversmē.

Rīgas patversmes struktūrvienība – Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem
Mobilā brigāde ir mobila 4 darbinieku grupa, kurā ietilpst sociālie darbinieki, aprūpētājs, automobiļa vadītājs.

Mērķis:
Sniegt informāciju un operatīvu atbalstu bezpajumtniekiem.

Uzdevumi:
Veikt apsekošanu noteiktā maršrutā Rīgas pilsētā.
Apsekot konkrētas vietas pēc operatīvās informācijas un vajadzības.
Noskaidrot klienta situāciju, vajadzības un problēmas.
Informēt par iespējamo palīdzību un tās saņemšanas procedūru.
Motivēt klientu (-us) risināt savas sociālās problēmas.
Sniegt atbalstu adekvātu klienta situācijai un vajadzībām.
Apzināt un regulāri apsekot bezpajumtnieku pulcēšanās vietas.

Darba laiks no 9.00 – 17.00. Mobilās brigādes maršruts veidots, iekļaujot zupas virtuvju adreses, pašvaldības policijas, Rīgas Sociālā dienesta, Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centra un iedzīvotāju norādītās adreses, kā arī apsekot citas zināmās bezpajumtnieku pulcēšanās vietas.

Mobilā brigāde izbrauc arī uz „izsaukumiem”, ja saņemta informācija par konkrētu bezpajumtnieku un viņa atrašanās vietu. Mobilās brigādes tālrunis darba dienās darba laikā 27023550.

Rīgas patversmes darbinieku tālruņu saraksts

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Mob.tālr. Kabinets
ADMINISTRĀCIJA (Latgales iela 208)
Direktore Dagnija Kamerovska 67037760 27023551 4.stāvs
Galvenais finansu speciālists Marina Milovidova 67037908 3.stāvs
Galvenais lietvedības speciālists Lilita Buševica 67037698 25498062 4.stāvs
Personāla speciālists Ināra Kinovska 67037691 3.stāvs
SAIMNIECĪBAS NODAĻA (Latgales iela 208)
Nodaļas vadītājs Valdis Ansons 67037400 25613422 4.stāvs
Saimniecības pārzinis Ruta Miezīte 67037909 4.stāvs
Mobilās brigādes vadītāja Aija Grosa 67037787 27023550
VĪRIEŠU NODAĻA (Latagles iela 208)
Nodaļas vadītāja Nataļja Sabļina 67037374 2.st./2a.kab.
Sociālais darbinieks Sandra Remese 67037376 2.st./2.kab.
Sociālais darbinieks Iveta Valtere 67037490 2.st./2b.kab.
Sociālais darbinieks Dana Stukova – Ķīse 67037518 2.st./2b.kab.
Sociālais darbinieks Iveta Jeremejeva 67037675 2.st./2b.kab.
Sociālais darbinieks Alla Sļadzevska 67037499 2.st./2b.kab.
Medmāsa Baiba Zvirgzdiņa
PIEŅEMŠANA 67037680 2.st./2c.kab.
DEŽURANTS 67037120 1.stāvs
SIEVIEŠU NODAĻA (Eiženijas iela1E)
Nodaļas vadītāja Santa Ubarste 67037766 1.stāvs
Sociālais darbinieks Aiva Lāce 67037712 1.stāvs
Sociālais darbinieks Aiga Ūdre 67037714 1.stāvs
Sociālais darbinieks Liene Visore 67105241 1.stāvs
Sociālais darbinieks Annamarija Paula 67105099 1.stāvs
Sociālais darbinieks darbā ar sociālo gadījumu Ineta Čaibe 6718199 1.stāvs
Medicīnas māsa Jolanta Pospelova 67105634 2.stāvs 1A kabinets
DEŽURANTS 67105634 25498060 1.stāvs

Informāciju par zupas virtuves un siltā ēdiena saņemšanas iespējām (lasīt šeit).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informācija trauksmes cēlējiem

2019.gada 1.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums  ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.
Trauksmes cēlējs ir ikviena fiziska persona, kura, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu.

Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu:
•amatpersonu bezdarbību, nolaidību, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošanu;
•izvairīšanos no nodokļu samaksas;
•korupciju, krāpšanu, valsts finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu, ētikas pārkāpumiem;
•publisko iepirkumu, finanšu un kapitāla tirgus, konkurences pārkāpumiem;
•sabiedrības veselības un pārtikas drošības, vides, būvniecības, darba drošības pārkāpumiem;
•sabiedriskās kārtības un cilvēktiesību pārkāpumiem.

Trauksmes cēlēju kontaktpersonas Rīgas patversmē:
•Ināra Kinovska, personāla speciāliste,  tālrunis 670037691,
•Lilita Buševica, galvenā lietvedības speciāliste, tālrunis 67037698.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana:
papīra formā:
•nosūtot pa pastu uz adresi Latgales iela 208, Rīga, LV-1019;
•iesniedzot klātienē Latgales ielā 208, Rīgā, LV-1019;
•izmantojot pastkasti “Trauksmes cēlēju ziņojumiem”, kuras atrodas katras Rīgas patversmes nodaļas vestibilā.
elektroniski:
•portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
•uz e-pastu rigaspatversme@riga.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
mutvārdos:
•ierodoties klātienē Latgales ielā 208, Rīgā, LV-1019.
Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.
Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta vai neizmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.

Rīgas patversme aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru var lejupielādēt šeit.