Rīgas patversme

Rīgas patversme:
Latgales ielā 208,
Rīgā, LV –1019
Saziņai
Tālrunis: 67037698
Fakss: 67037267
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, e-pasts: rigaspatversme@riga.lv

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem rīdziniekiem (Katoļu iela 57, 117. kab.)
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 9.30 līdz 16.30

Sieviešu nodaļa (Eiženijas iela 1E)
Pirmdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 10.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
Otrdien, trešdien no plkst. 10.00 - 13.00

Apmeklētāju pieņemšana
Pie Rīgas patversmes direktores Dagnijas Kamerovskas var pierakstīties uz pieņemšanu Latgales ielā 208 pirmdienās no plkst. 12.00 - 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67037698.

Rīgas patversmes nolikums

Rīgas patversmes rekvizīti

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT: RIKOLV2X
Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
Konts: LV18RIKO0021502618050

RD iestāde: Rīgas patversme
RD iestādes adrese: Latgales iela 208, Rīga, LV-1019
RD iestādes kods: 21230

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta
Vīriešu nodaļai "Krasta masīvs"
Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgas centru
Trolejbuss - 15 maršruts
Tramvajs - 3, 7, 9 maršruti
Sabiedriskais transports virzienā no Rīgas centra
Trolejbuss - 15 maršruts
Tramvajs - 3, 7, 9 maršruti
Sieviešu nodaļai "Eiženijas iela"
Tramvajs - 5 maršruts abos virzienos

Sociālā pakalpojuma mērķis:
Nodrošināt:
1. naktspatversmes un patversmes pakalpojumu;
1.1. naktspatversmes nodaļās vīriešiem un sievietēm;
1.2. diennakts patversmes nodaļās vīriešiem un sievietēm;
2. dienas centra pakalpojuma nodrošināšana bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem;
3. mobilās brigādes darbs (ielu sociālais darbs) ar bezpajumtniekiem;
4. operatīvās informācijas nodrošināšana bezpajumtniecības jautājumos un palīdzības sniegšanas bezpajumtniekiem koordinēšana;
5. klientu nodarbinātības jautājumu risināšana, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Sociālā pakalpojuma saturs:
1. sniedz ar klientu uzturēšanos Patversmē saistītos pakalpojumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
2. organizē klientu ēdināšanu (naktspatversmes nodaļu klientiem – vakariņas, diennakts patversmes nodaļu klientiem – brokastis, pusdienas un vakariņas, dienas
centra klientiem saskaņā ar sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu – pusdienas);
3. sniedz klientiem personīgās higiēnas pakalpojumus;
4. veic infekcijas slimību, īpaši tuberkulozes, preventīvos pasākumus;
5. nodrošina ģimenes ārsta pakalpojumus primārās veselības aprūpes līmenī;
6. veic klientu individuālo vajadzību un resursu novērtēšanu, nosaka klientu līdzdarbības pienākumus;
7. sniedz klientiem psihosociālu palīdzību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šo personu iekļaušanos sabiedrībā;
8. informē un konsultē klientus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām un kārtību personai saprotamā veidā;
9. apzina un regulāri apseko bezpajumtnieku pulcēšanās vietas Rīgas pilsētā;
10. nepieciešamības gadījumā bezpajumtniekus nogādā Patversmē;
11. nodrošina ar klientu saistītās informācijas konfidencialitāti.

Ja vēlaties ziedot Rīgas patversmei naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties pa telefonu 67037698, e-pasts: rigaspatversme@riga.lv. Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.

Rekvizīti ziedojumiem:

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT: RIKOLV2X
Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
Konts: LV61RIKO0081502618050

RD iestāde: Rīgas patversme
RD iestādes adrese: Latgales iela 208, Rīga, LV-1019
RD iestādes kods: 21230

Lietotus, tīrus vīriešu un sieviešu apģērbus var nodot dežurantiem Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Latgales ielā 208, sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E visu diennakti, dienas centrā Katoļu ielā 57 darba laikā.