Atbalsts bezdarbniekiem

Ja tu esi zaudējis darbu un ilgstoši to nevari atrast, svarīgākais nepalikt vienam – meklēt, saņemt atbalstu un palīdzību!
* Tu vari vērsties Rīgas Sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka un saņemt atbalstu:
* sociālais darbinieks uzklausīs tevi un palīdzēs meklēt risinājumu.
* sociālais darbinieks palīdzēs orientēties sociālās palīdzības sistēmā un likumos.
* sociālais darbinieks tev sniegs nepieciešamo informāciju par citiem pakalpojumiem, kas tev ir pieejami un, kuri būtu noderīgi tavas situācijas uzlabošanā.
Rīgas Sociālajā dienestā tu varēsi saņemt sociālo palīdzību, ja, izvērtējot tavus ienākumus, tā tev pienāksies. Ņem vērā, ka darbspējīgām personām, lai saņemtu sociālo palīdzību, būs jāslēdz vienošanās ar sociālā darba speciālistu par līdzdarbības pienākumu veikšanu.
Darba zaudējums maina ierasto dzīvi. Kaut kas beidzas, bet kaut kas var sākties no jauna.
Rīgas Sociālā dienesta speciālisti izvērtēs individuāli klienta situāciju un izstrādās katram klientam atbilstošu atbalsta programmu, kuras ietvaros būs iespēja saņemt dažādus atbalsta pakalpojumus:
* apmeklēt dienas centrus, kuros nestrādājošās personas var iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs, piemēram, datorapmācībās, latviešu, angļu un vācu valodas prasmju apguvē, interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piem., gleznošanas, zīmēšanas, rokdarbu un dažādās kustību nodarbībās, kā arī ir iespēja saņemt sociālā darbinieka un psihologa pakalpojumus;
* cilvēkiem ar atkarības problēmām ir iespēja saņemt Atkarības profilakses speciālistu pakalpojumus;
* cilvēkiem bez darba ir iespēja iesaistīties darba un sociālās prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos 12 stundas nedēļā pašvaldības iestādēs un dažādās nevalstiskās organizācijās.
Visi Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli!

Aicinām rīdziniekus ar invaliditāti pieteikties uz nodarbinātības atbalsta pakalpojumu saņemšanu Rīgas Sociālajā dienestā! Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Ieteikumi meklējot darbu:
* Nodarbinātības valsts aģentūrā iegūsti bezdarbnieka statusu, ja tev pienākas, piesakies bezdarbnieka pabalstam!
* Informē par saviem darba meklējumiem radus, draugus, kaimiņus, paziņas, bijušos darba kolēģus!
* Ikdienas seko internetā un citur pieejamajiem vakanču sludinājumiem!
* Tu vari saņemt sev aktuālu informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv vai NVA Rīgas reģionālajā filiālē - Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā.
* Informāciju par brīvajām darba vietām var saņemt arī pie sava nodarbinātības aģenta konsultācijas laikā.
* Detalizētāku informāciju var iegūt, zvanot uz NVA bezmaksas tālruni 80200206 vai Nodarbinātības aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv
NVA konsultācijas un pasākumi ir bez maksas!

Ja nav tūlītēja darba piedāvājuma, izmanto laiku lietderīgi:
* iesaisties NVA piedāvātajos pasākumos bezdarbniekiem, lai mācītos un pilnveidotos;
* pēc iespējas biežāk apmeklē darba informācijas kabinetu (Jēzusbaznīcas ielā 11, 1. stāvā) un piedalies darbinieku atlases pasākumos;
* izmanto internetā pieejamās vakances un darba meklēšanas padomus.
Izmanto citus resursus – interneta portālus, piemēram, LR Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv/darba meklētājiem; www.skalbes.lv – Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" sniedz psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā u.c.