RSAC “Mežciems”

Malienas iela 3A, Rīga, LV –1079. Mājas lapa: www.mezciems.lv
Fakss: 67537649
Direktors: 67181953
Personāla speciāliste: 67181954
Lietvede: 67181955
Finansiste: 67181956
Sociālie darbinieki: 67181963
Vecākā medmāsa +371 67181052
Saimniecības daļas vadītājs: 67181961
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: mezciems@riga.lv

Pretkorupcijas pasākumi
Par RSAC “Mežciems” darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt RSAC “Mežciems “direktori Solvitu Rudoviču pa tālruni 67181953 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67026859 vai 67012031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv, vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv

Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” darbinieku darba laiks:
Administrācija, finansisti, sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, saimnieciskās struktūrvienības darbinieki:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8.30 – 17.00.
Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

Rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV – 1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360

RD iestāde: Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”
RD iestādes adrese: Malienas iela 3A, Rīga, LV – 1079

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV57RIKO0021501418040

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta:
Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgas centru:
21.autobuss, pietura „Celmu iela”,
5.autobuss, pietura „Līduma iela”
Sabiedriskais transports virzienā no Rīgas centra:
21.autobuss, pietura „Celmu iela”,
5.autobuss, pietura „Līduma iela”

Uz un no Ķengaraga (caur Mežciemu, Purvciemu, Pļavniekiem)
15.autobuss, pietura „Celmu iela”

Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti.
Klientus institūcijā uzņem, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta nosūtījuma pamata.
Sociālā pakalpojuma mērķis:
1.nodrošinām ar dzīves vietu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
2.Nodrošinām ar saturīga laika pavadīšanu, fiziskām aktivitātēm;
3.Nodrošinām ar medicīnisku uzraudzību.

Sociālā pakalpojuma saturs:
1.Ēdināšana ne retāk kā 3 reizes dienā vai pēc nepieciešamības biežāk.
2.Dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, gultas piederumu, gultas veļas, dvieļu un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošināšana.
3.Atbalsts pašaprūpē un pašaprūpes prasmju uzturēšana.
4.Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu apgūšanā/uzturēšanā.
5.Pēc personas vēlēšanās, garīgās aprūpes nodrošināšana atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
6.Atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
7.Klienta nodrošināšana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.
8.Klienta vajadzībām atbilstošu veselības un sociālās rehabilitācijas pasākumu paketes nodrošināšana.

Plašāka informācija RSAC “Mežciems” mājas lapā: www.mezciems.lv

Ja vēlaties ziedot naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties ar direktori Solvitu Rudoviču, tālr. 67181953.
Rekvizīti ziedojumiem
Rīgas pilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 90011524360
PVN reģ.Nr.LV90011524360
RD iestāde: Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”
RD iestādes adrese: Malienas iela 3A, Rīga, LV-1079
RD iestādes kods: 21212
Luminor Bank AS, kods NDEALV2X
Konts LV98 NDEA 0021 5014 18040

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.