"Krīzes centrs"

"Krīzes centrs"

Maskavas iela 178, Rīga, LV-1019

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Krīzes centrs" ir īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju bērniem un jauniešiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā "Krīzes centrs" ir paredzēts vietu nodrošinājums 30 bērniem un jauniešiem ar izmitināšanu vai bez izmitināšanas, kā arī pakalpojuma sniegšanas periodā bērna likumiskajiem pārstāvjiem un ģimenes locekļiem tiek nodrošināts psihoemocionālais un sociālais atbalsts, izglītojošās un atbalsta grupas, psihologa vai psihoterapijas speciālista konsultācijas.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībai "Krīzes centrs" piesaistītā Mobilā brigāde sniedz sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas ģimenēm ar bērniem, veicot dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, kā arī reaģējot uz krīzes un ārkārtas situācijām, kurās atrodas bērni un jaunieši.