• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Rīgas Sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju var iesniegt arī elektroniski

Rīgas Sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju var iesniegt arī elektroniski05.11.2021 11:37

Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas valstspilsētas pašvaldība vienotājā valsts un pašvaldību pakalpojuma portāla https://latvija.lv ir izveidojusi jaunu e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā” , adrese:  https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts

Lai Rīgas Sociālais dienests izvērtētu mājsaimniecības atbilstību  trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, tiesībām saņemt sociālās palīdzības pabalstus un/vai sociālos pakalpojumus,  persona vai mājsaimniecības pārstāvis iesniedz iesniegumu  Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā  un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē  savus ienākumus un materiālo stāvokli.

Ja Rīgas iedzīvotājam nav datora un nav iespējas aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju elektroniski, joprojām ir iespēja doties uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, paņemt veidlapas un aizpildīt šo deklarāciju uz vietas vai mājās.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, iesniegumu,  kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts un, kurā norādīts pabalsta/pakalpojuma mērķis, sniegts izklāsts par mājsaimniecības sociālo situāciju, u.c. nozīmīga informācija lēmuma pieņemšanai, lūdzam iesniegt  attālināti:
1) ievietojot to dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā,
2) parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi  soc@riga.lv.
3) izmantojot e-adresi (plašāka informācija par e-adreses lietošanu: https://mana.latvija.lv/e-adrese).       

Ja e-pakalpojuma iztikas līdzekļu deklarācijas aizpildīšanas laikā nepieciešama palīdzība, aicinām  zvanīt pa informatīvo tālruni 67105391 (tālrunis darbojas darba dienās darba laikā).

Atgādinām, ja ārkārtējās situācijas laikā Rīgas Sociālā dienesta klientiem ir beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tas tiek pagarināts automātiski līdz 28.02.2022.,  pamatojoties uz klienta iepriekš Rīgas Sociālajā dienestā iesniegto iesniegumu un dokumentiem, kā arī mājsaimniecībai saglabājas garantētā minimālā ienākuma un mājokļa piešķirtie pabalsti un pakalpojumi.
 
Aktuālā informācija par iespējām Rīgas valstspilsētas pašvaldības  iedzīvotājiem  pieprasīt sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus ir atrodama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv