Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.
Atbilstoši nepieciešamībai personai (ģimenei) tiek sniegta cita sociālā palīdzība un/vai citi sociālie pakalpojumi.
Pakalpojuma saņēmējiem, kuri aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek sniegts līdz 6 mēnešiem gadā. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti pakalpojumu persona (ģimene) var saņemt ne ātrāk kā pēc 1 gada kopš saņemts pakalpojums.

 

Pakalpojuma sniedzējs Adrese  Vadītājs Kontakti

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" īslaicīgās uzturēšanās mītne "Burtnieks"

www.redcross.lv

Ziemeļu rajons, Burtnieku iela 37 (4.stāvs), Rīga, LV - 1084

 

Ieva Antonsone

mitne@redcross.lv

 

Diennakts tālrunis: 67436672 29403885

 

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" īslaicīgās uzturēšanās mītne "Austra"

www.samariesi.lv

Latgales priekšpilsēta, Dzērvju iela 1 (4. stāvs), Rīga, LV - 1019

 

Edgars Grotāns

edgars.grotans@samariesi.lv

 

Diennakts tālrunis: 65826394 29749913