Mājokļa pielāgošana

ADA apartment

Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (pakalpojuma apraksts)

Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa noteikumi Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti" nosaka pabalsta mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar invaliditāti, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.
Pabalsta apmērs ir līdz 4000 EUR personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 1500 EUR personai ar redzes invaliditāti.

Mājokļa pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti ērtākai dzīvošanai

Mājoklis un pieejama vide tajā ir būtisks nosacījums, lai cilvēks ratiņkrēslā vai ar redzes traucējumiem varētu dzīvot iespējami neatkarīgu dzīvi. Labklājības departaments jau 13 gadus piedāvā  iespēju saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai. Šo gadu  laikā uzkrātā pieredze ir ļāvusi pilnveidot pakalpojumu un iekļaut tajā arvien jaunas iespējas. Sākotnēji mājokļa pielāgošana tika saprasta kā fiziska pieejamība, piemēram, sliekšņu likvidēšana, durvju paplašināšana un sanitārā mezgla pārbūve. Tagad ar mājokļa pielāgošanu saprot arī gudrās mājas funkciju iekļaušanu pielāgošanas procesā. Tādu funkciju kā gaismas ieslēgšana, durvju atslēgšana, logu atvēršana u.c. automatizācija būtiski mazina atkarību no līdzcilvēkiem.
Katra klienta izvērtēšanu veic Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeiti. Pēc klienta izvērtēšanas un vajadzību noteikšanas, balstoties uz  klienta vēlmēm tiek veikta mājokļa pielāgošana.

Mājokļa pielāgošanas piemēri:
Balss vadība
Furnitūra
Ieejas durvis
Istaba
Kinētiskā vadība
Santehnika
Virtuves aprīkojums