Valsts nodrošinātais atbalsts senioriem

No valsts budžeta finansē un līdzfinansē šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
• neredzīgām un nedzirdīgām personām;
• no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
• no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
• vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
• no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;
• cilvēku tirdzniecības upuriem;
• personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. ar prognozējamu invaliditāti;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām personām;
• politiski represētām personām;
• psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
• psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumus personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem.

Labklājības ministrija - informācija par pensiju sistēmu Latvijā, tehniskajiem palīglīdzekļiem, apbedīšanas pabalstu. Rīga, Skolas iela 28. BEZMAKSAS informatīvais tālrunis: 80205100.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - viss par pensijāmInformatīvais tālrunis: 64507020 (zvana tarifs atkarīgs no Jūsu izvēlētā operatora).

Nacionālais veselības dienests - par veselības aprūpes sistēmu, par pakalpojumu saņemšanas kārtību, par kompensējamiem medikamentiem, par e-veselību, par veselības aprūpes pakalpojumiemBEZMAKSAS informatīvais tālrunis: 80001234.

Valsts apmaksātā psihosociālās rehabilitācijas programmu „Spēka Avots”. Rīga, Melnsila iela 13. Tālrunis: 67625339.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK). Rīga, Ventspils iela 53. Informatīvais BEZMAKSAS tālrunis: 80205009.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra Rīgas filiāle. Rīga, Ventspils iela 53. Tālrunis: 67552350.

Valsts ieņēmumu dienests. Rīga, Talejas iela 1. Konsultatīvais tālrunis: 67120000.

LR Veselības ministrija. Rīga, Brīvības iela 72. Tālrunis: 67876000.

Latvijas Pensionāru federācija. Rīga, Bruņinieku iela 29/31 – 317. Tālrunis: 67276789.

"Rīgas aktīvo senioru alianse". Rīga, Cēsu iela 8. Tālrunis: 67221487.

Nodarbinātības valsts aģentūra. Rīga, Jēzusbaznīcas iela 11. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeTālrunis informācijai: 67209400.