Valsts nodrošinātais atbalsts senioriem

No valsts budžeta finansē un līdzfinansē šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
• neredzīgām un nedzirdīgām personām;
• no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
• no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
• vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
• no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;
• cilvēku tirdzniecības upuriem;
• personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. personām ar prognozējamu invaliditāti,
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām personām;
• politiski represētām personām.
• psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
• psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumus personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem.

Par visiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un kontaktinformāciju lasīt vairāk ŠEIT.

Labklājības ministrija - informācija par pensiju sistēmu Latvijā, tehniskajiem palīglīdzekļiem, apbedīšanas pabalstu (lasīt vairāk). Rīga, Skolas iela 28. BEZMAKSAS informatīvais tālrunis: 80205100

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - viss par pensijām (lasīt vairāk). Informatīvais tālrunis: 64507020 (zvana tarifs atkarīgs no Jūsu izvēlētā operatora).

Nacionālais veselības dienests - par veselības aprūpes sistēmu, par pakalpojumu saņemšanas kārtību, par kompensējamiem medikamentiem, par e-veselību (lasīt vairāk), par veselības aprūpes pakalpojumiem (lasīt vairākBEZMAKSAS informatīvais tālrunis: 80001234.

Valsts apmaksātā psihosociālās rehabilitācijas programmu „Spēka Avots” (lasīt vairāk). Rīga, Melnsila iela 13. Tālrunis: 67625339

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) (lasīt vairāk). Rīga, Ventspils iela 53. Informatīvais BEZMAKSAS tālrunis: 80205009

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra Rīgas filiāle (lasīt vairāk). Adrese: Rīga, Ventspils iela 53. Tālrunis: 67552350

Valsts ieņēmumu dienests (lasīt vairāk). Rīga, Talejas iela 1. Konsultatīvais tālrunis: 67120000

LR Veselības ministrija (lasīt vairāk). Rīga, Brīvības iela 72. Tālrunis: 67876000

Latvijas Pensionāru federācija (lasīt vairāk). Rīga, Bruņinieku ielā 29/31 – 317. Tālrunis: 67276789

"Rīgas aktīvo senioru alianse" (lasīt vairāk). Rīga, Cēsu iela 8. Tālrunis: 67221487

Nodarbinātības valsts aģentūra (lasīt vairāk). Rīga, Jēzusbaznīcas iela 11. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80200206

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (lasīt vairāk). Tālrunis informācijai: 67209400