Iedzīvotāju ievērībai

Informatīvs buklets par apmeklētāju pieņemšanas kārtību Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālo palīdzību (lasīt vairāk).

Trūcīgie Rīgas iedzīvotāji, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, var saņemt zupas virtuves pakalpojumus. Ēdienu var baudīt uz vietas vai ņemt līdzi savos traukos. Nav jāuzrāda nekādi dokumenti. Lasīt vairāk

Valsts noteiktais atbalsts veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai trūcīgajām personām
Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no pašvaldības sociālā dienesta:
* nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;
* nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā;
* nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju;
* nav jāapmaksā dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi;
* tiks pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlēsies lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā).
Personai, dodoties pie ģimenes ārsta vai pie ārsta speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, ir jāuzrāda pašvaldības izsniegtā izziņa.

*Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sniedz iespēju katru mēnesi par patērēto elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm maksāt zemāku maksu. Plašāka informācija pa bezmaksas informatīvo tālruni 80200400 vai AS "Latvenergo" portāla elektrum.lv mājas lapā.

* Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības programma: pārtikas un higiēnas preču komplektu izdale Rīgā (lasīt vairāk). Vairāk informācijas Starptautiskā integrācijas fonda mājas lapas sadaļā Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020.

* Trūcīgas personas saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Par noteikumiem un situācijām, kādās šis atbalsts paredzēts, varat izlasīt Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā.