Sadarbības projekti ar NVO 2016. gadā

Granta programma “Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā”

2016. gada 14. jūlijā Rīgas domes Labklājības departaments izsludināja projektu konkursu granta programmas “Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” ietvaros. Konkursa mērķis – stimulēt, uzsākt vai attīstīt un īstenot ilgtspējīgu biedrību un nodibinājumu vai komersantu attīstību, lai nodrošinātu nodarbinātības iespējas, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām.
Uz finansējumu varēja pretendēt Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kura juridiskā adrese reģistrēta Rīgā, vai kurš gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, izteica apņemšanos norādītajā termiņā reģistrēt juridisko adresi Rīgā, un kurš granta atbalstu saņēmušo daļu apņēmās apgūt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Konkurss noritēja divās kārtās. Pieteikumi konkursa I kārtai bija jāiesniedz Rīgas domes Labklājības departamentā līdz 2016. gada 29. jūlijam. Ar Rīgas domes Labklājības departamenta direktores rīkojumu izveidotā konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija izvērtēja 16 iesniegtos pieteikumus un pieņēma lēmumu I kārtā atbalstīt 8 pretendentu iesniegtos projektu pieteikumus. Atbalstītie pretendenti tika aicināti piedalīties 2 dienu apmācību seminārā, kurš notika 12. un 13. augustā Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris”, kā arī saņēma uzaicinājumu līdz 2016. gada 26. augustam iesniegt projektu pieteikumu 2. daļu.
Konkursa II kārtā tika saņemti 6 projektu pieteikumi, kuri tika izvērtēti saskaņā ar administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija 2016. gada 16. septembra sēdē pieņēma lēmumu pasludināt par konkursa uzvarētājiem sekojošus pretendentus un atbalstīt granta piešķiršanu sekojošiem projektu pieteikumiem:

Pretendents

Projekta nosaukums

Granta apmērs

EUR

 

Biedrība „Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija”

 

Lote - lietas kas iedvesmo!

5 000.00

 

SIA „Pentacon”

 

Dizaina apģērbu ražotne “OWA”.

6 290.08

Biedrība „Svēta Lūkas atbalsta biedrība”

 

Jaunu darba vietu izveide bijušajiem ieslodzītajiem, arodapmācības un mūžizglītība – riska grupas nodarbinātības un sociālo attiecību iemaņu veicināšanai.

 

7 000.00

SIA „Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija”

 

Inovatīvās un iesaistošās ražošanas veicināšana un tirgus apguves attīstības uzlabošana.

 

7 000.00


Papildus informāciju par konkursa norisi un tā rezultātiem var saņemt Labklājības departamentā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 202. kabinetā darba dienās no 9:00 līdz 17:00, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālruni +371 67105283.