Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta izstrādes procesā

Apspriešanas laikā ikvienam interesantam ir iespēja piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē, kas ceturtdien, 16.jūnijā plkst.15:00, norisināsies attālināti tiešsaistes platformā MS TEAMS. Lai piedalītos, aicinām aizpildīt anketu šeit.

Rīgas domes Labklājības departaments nodod publiskai apspriešanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedrības veselības politikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam 1. redakciju (turpmāk - Pamatnostādnes), kas ir sekojošs dokuments Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijai 2012. - 2021. gadam “Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā”
Pamatnostādnes ir pakārtots dokuments  Rīgas Attīstības programmai  2022. – 2027. gadam un Latvijas Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam un konceptuāli iezīmē redzējumu, kādā būtu jāturpina sabiedrības veselības attīstība Rīgas pilsētā, ietverot gan iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidi, gan nevienlīdzības  veselībā mazināšanu, kā arī būtisku uzmanību pievēršot veselīgas pilsētvides konceptam. Sabiedrības veselības pamatnostādņu mērķis ir veicināt iedzīvotāju veselību ilgtspējīgā un iekļaujošā pilsētā.

Pamatnostādnes tiek atvērtas publiskai apspriešanai no 2022.gada  23.maija līdz 2022. gada 25. jūnijam un ar tām var iepazīties ŠEIT

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par   Pamatnostādņu 1. redakciju var iesniegt līdz 2022. gada 25. jūnijam (ieskaitot):
•sūtot uz e-pastu veseligsridzinieks@riga.lv
•pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 25. jūnijam), adresējot Rīgas Labklājības departamentam, Baznīcas ielā 19/23,Rīga, LV–1010;
•klātienē Rīgas domes Labklājības departamenta 3.stāvā Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV–1010;

Sniedzot priekšlikumus par Pamatnostādņu 1. redakciju, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.)