.

Aktuālie tālruņi, darba laiki

Rīgas Sociālā dienesta apmeklētāji tiek pieņemti klātienē TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā – 67105048.
Rīgas Sociālā dienesta darba laiki:
P. 9.00 – 17.00
O., T., C. 9.00 – 16.00
Pt. 9.00 – 12.00

Lai pieteiktos uz vizīti, jāzvana uz sava rajona teritoriālo centru. Kontaktinformāciju meklē ŠEIT vai aplūko infografiku ŠEIT

Aicinām iedzīvotājus iesniegt dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā attālināti: ievietot dokumentus tām paredzētajās kastēs, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām; izmantot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv; parakstīt ar drošu elektronisku parakstu un nosūtīt uz soc@riga.lv vai iesūtīt pa pastu. Iesniegumam jābūt latviešu valodā un pašrocīgi parakstītam.

Informāciju par Rīgas pašvaldības sociālajiem pabalstiem, sociālajiem pakalpojumiem un citām aktualitātēm sociālajā nozarē galvaspilsētā, var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055. P., O., T., C. 9.00 – 17.00 un Pt. 9.00 – 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.

Rīgas domes Labklājības departamentam adresētos dokumentus aicinām iesniegt attālināti: atstāt iepriekš sagatavotus dokumentus pastkastītē 1. stāvā, Baznīcas ielā 19/23; izmantot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv; parakstīt ar drošu elektronisku parakstu un nosūtīt uz dl@riga.lv vai iesūtīt pa pastu. Iesniegumam jābūt latviešu valodā un pašrocīgi parakstītam.

Ar jaunumiem un aktualitātēm var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv, savukārt informācija par veselības veicinošiem un atkarības profilakses jautājumiem pieejama mājas lapā: veseligsridzinieks.lv, kā arī sociālajos tīklos.

Neskaidrību gadījumā par citu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību var zvanīt uz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra (APC) bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 vai rakstīt uz e-pasta adresi apc@riga.lv. Pagaidām informatīvais tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00. Tālruņa noslodzei tiks sekots līdzi un nepieciešamības gadījumā tā darba laiks tiks pagarināts.

Aktuāla situācija un rīcība saistībā ar COVID-19 (PDF)

Rīgas pašvaldības iestāžu darbs COVID-19 laikā (JPEG)

Tuvinieku apmeklējumi sociālās aprūpes centros

Sakarā ar Covid-19 izplatību un to, ka riska grupā ir tieši vecāka gada gājuma cilvēki, no 19. oktobra uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukti tuvinieku apmeklējumi Rīgas sociālās aprūpes centros "Gaiļezers", "Mežciems" un "Stella maris". Tiem klientiem, kuriem ir apgūtināta iespēja sazināties attālināti, tiks sniegts sociālo darbinieku atbalsts.

Aicinām apmeklētājus par esošo kārtību sazināties ar sociālās aprūpes centru:
* RSAC "Gaiļezers" - tālr. 64901705 (sociālā darbiniece)
* RSAC "Mežciems" - tālr. 67848062 (sociālā darba nodaļas vadītāja), tālr. 67181052 (veselības aprūpes nodaļas vadītāja)
* RSAC "Stella Maris" - tālr. 29396536 (sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja), tālr. 67026203 (veselības aprūpes nodaļas vadītāja), tālr. 28697964 (dežūrējošā medicīnas māsa, zvanīt brīvdienās un svētku dienās).

Arī turpmāk var nodot savus pienesumus piederīgajiem, atstājot tos pie dežuranta.

Saudzēsim savu tuvinieku veselību! 

Senioriem

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri klientus klātienē pieņem TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni. Uz pieņemšanu jāierodas sejas aizsargmaskā un stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi!

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centru un Kopienas centra aktivitātēs var piedalīties TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.

Darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 strādā Senioru zvanu centrs, pa kuru var uzzināt tālruņus, mājas lapas, kur meklēt sev svarīgo informāciju vai vienkārši aprunāties par sev aktuālām tēmām. Senioru zvanu centra tālruņa numuri ir 20224913, 25643438 un 29438355.

Ievērojot distancēšanos un citus drošības pasākumus, Rīgā turpina strādāt 4 zupas virtuves un 10 siltā ēdiena izsniegšanas vietas. Ēdiena izsniegšana notiek TIKAI savos līdzpaņemtajos traukos. Adreses var aplūkot ŠEIT.

Ievērojot pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības, notiek dažādas veselību veicinošas aktivitātes, lekcijas un semināri. Plašāka informācija veseligsridznieks.lv.

Pieaugušajiem

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri klientus klātienē pieņem TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni. Uz pieņemšanu jāierodas sejas aizsargmaskā un stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi!

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centru un Kopienas centra aktivitātēs var piedalīties TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.

Ievērojot pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības, notiek dažādas veselību veicinošas aktivitātes, semināri un lekcijas. Plašāka informācija veseligsridznieks.lv.

Pieejama tiešsaistes informācija veseligsridznieks.lv un sociālajā tīklā «Facebook» @veseligsridzinieks.lv par personīgo higiēnu, galvenajiem COVID-19 inficēšanas veidiem, par preventīviem pasākumiem t.sk. publiskās vietās: roku mazgāšana, higiēna, Individuālo aizsardzības līdzekļu – sejas masku lietošana, tiešsaistes nodarbības par bērnu uzvedības problēmu rašanās cēloņiem, video lekcijas vecākiem par bērnu veselības jautājumiem u.c. informācija.

Ievērojot distancēšanos un citus drošības pasākumus, Rīgā turpina strādāt 4 zupas virtuves un 10 siltā ēdiena izsniegšanas vietas. Ēdiena izsniegšana notiek TIKAI savos līdzpaņemtajos traukos.

Rīgā paaugstinātas drošības apstākļos darbu turpina 9 patversmes, 3 krīzes centri sievietēm, ģimenēm ar bērniem, 10 ES pārtikas paku izdales vietas dažādos Rīgas rajonos.

Jauniešiem

Ar Rīgas Sociālā dienesta (RSD) nosūtījumu bērni un jaunieši pēc iepriekšēja pieraksta var apmeklēt RSD dienas centrus, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku. 

Arī bērni un jaunieši šajā neierastajā laikā jūtas apmulsuši un nobijušies. Mācības klātienē ar stingriem drošības nosacījumiem vai mācības attālināti, treniņu un pulciņu pārtraukšana daudziem liek justies vientuļi. Ir kāds jautājums, vēlies aprunāties? Raksti uz domajutidari@riga.lv. Uz bērnu un jauniešu jautājumiem atbild Departamenta Veselības pārvaldes speciālisti.

Arī bērni un jaunieši var saņemt konsultatīvu profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālistu un citu speciālistu palīdzību krīzes situācijā, kuru nodrošina biedrība «Skalbes», tālr. 67222922, 27722292.

Karantīnā vai pažizolācijā esošajiem

Konsultatīvu profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālistu un citu speciālistu palīdzību krīzes situācijā nodrošina biedrība «Skalbes», tālr. 6 7222922, 2 7722292.

Nepieciešamības gadījumā (tāpat kā ārkārtējās situācijas laikā) Rīgas domes Labklājības departaments ir apzinājis hosteļus un viesnīcas, kuras ir gatavas izmitināt rīdziniekus, kuriem nepieciešama pašizolācija vai kuriem jāatrodas karantīnā (Rīgas Sociālais dienests var izvērtēt materiālo situāciju, lai apmaksātu šo pakalpojumu). Sarakstu skat. šeit

Klientiem bez noteiktas dzīvesvietas, ja rodas tāda nepieciešamība, ir iespēja pašizolēties patversmē Sofijas ielā 8.

Brīvprātīgo palīdzība rīdziniekiem

Tos cilvēkus, īpaši seniorus, kuri atrodas pašizolācijā un kuriem nav neviena līdzcilvēka, kas varētu palīdzēt, aicinām sazināties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pa tālruni: 67336651 vai biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898.

Aplūko infografiku par brīvprātīgo palīdzību Rīgas pilsētas pašvaldībā ŠEIT!

Abas organizācijas visus brīvprātīgos pārbauda, slēdz līgumus, kuros ir atrunāta pakalpojuma sniegšana, ir nodrošinātas atšķirības zīmes un precizētas citas organizatoriskas darbības, bet galvenais, ka cilvēki, īpaši vecāka gada gājuma cilvēki, var uzticēties šiem cilvēkiem un organizācijas uzņemas līdzatbildību. Brīvprātīgie nekad nebrauc neaicināti un vienmēr saskaņos ierašanās laiku.

Tāpat arī aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām to ļoti rūpīgi pārdomāt, lai nekļūtu par krāpniecības upuri! Labāk sazinieties ar minētajām nevalstiskajām organizācijām, kas var sniegt palīdzību pārtikas piegādē, medikamentu iegādē un sniegt citu palīdzību, ja jums tiešām nav neviena, kas var palīdzēt.

Attālināta dokumentu vai iesniegumu iesniegšana Rīgas Sociālajam dienestam

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu veselību, kā arī, lai novērstu drūzmēšanos, aicinām iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Atgādinām, ka iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek TIKAI pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Lai noskaidrotu sava rajona teritoriālā centra atrašanās adresi un kontaktinformāciju, var skatīties ŠEIT. Var piezvanīt uz sava rajona teritoriālo centru un aprunāties ar informatoru, kurš atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem. Tāpat arī neskaidrību gadījumos var zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 VAI pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Būsim saprotoši un atbildīgi viens pret otru!

Krīzes pabalsts

Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts tikai pamatvajadzību nodrošināšanai.

Klients 3 mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās (krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

Rīgas Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Pabalsta krīzes situācijā apmērs: atsevišķi dzīvojošai personai – līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai (430 eur); ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām.

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1. Personai iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Iesniegumā pēc iespējas plašāk jāapraksta situācija, kas saistīta, piemēram, ar Covid-19 izplatības un inficēšanās risku, šai laikā radusies problēma, kuru nepieciešams risināt. Iesniegums jāraksta valsts valodā un personai pašrocīgi tas jāparaksta.
2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, bankas konta izdruku par pēdējiem 3 mēnešiem.
3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Lūdzam iesniegt korekti sagatavotus dokumentus, jo katrs gadījums piešķirt vai atteikt krīzes pabalstu tiek izvērtēts individuāli. Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana, atvieglotu Rīgas Sociālā dienesta darbu.

Siltais ēdiens bez maksas

1. Neuzrādot dokumentus, siltu ēdienu var saņemt kādā no četrām bezmaksas zupas virtuvēm. Ēdiens tiek izsniegts TIKAI līdzi nešanai savos traukos!

Āgenskalna rajonā, Daugavgrīvas ielā 1, darba dienās no plkst. 12.00 līdz 13.00
Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 56, katru dienu (izņemot svētdienas) no plkst. 9.00 līdz 10.00.
Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 126, katru dienu no plkst. 12.00 līdz 13.00
Ziemeļu rajonā, Zandartu iela 2A darba dienās no plkst. 13.00 līdz 14.00

2. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām darbojas darba dienās! Silto ēdienu var saņemt TIKAI līdzi nešanai savos traukos! Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa:
•par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
•par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam;
•par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

Silto ēdienu car saņemt:
• Āgenskalnā, Daugavgrīvas ielā 1, darba laiks no plkst. 10.00-13.00
• Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, darba laiks no plkst. 10.00-15.00
• Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, darba laiks no plkst. 12.00-15.00
• Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, darba laiks no plkst. 10.00-12.00
• Bolderājā, Kaņepju iela 16, darba laiks no plkst. 10.00-14.00
• Bolderājā, Gobas iela 23, darba laiks no plkst. 10.00-15.00
• Bolderājā, Lielā iela 45, darba laiks no plkst. 13.00-15.00
• Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba laiks no plkst. 10.00-15.00
• Juglā, Brīvības gatve 369, darba laiks no plkst. 10.00-15.00
• Juglā, Brīvības gatvē 399, darba laiks no plkst. 10.00-14.00

Aicinājums nedrūzmēties rindā un ievērot 2 metru distanci, kā arī būt saprotošiem un stingri ievērot drošības noteikumus, un respektēt ēdiena izdalītāju prasības. Siltā ēdiena un zupas virtuvju izsniegšanas vietas uzrauga Rīgas pašvaldības policija!
Rīdzinieka karti, kāda tiek izmantota Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā (e-talons), var nokārtot Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase) un Rīgas Sociālā dienesta izsniegto izziņu.

Atgādinām, ka 10 vietās Rīgā turpinās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un higiēnas preču paku izsniegšana.

Neskaidrību gadījumos lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 vai darba dienās, darba laikā Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.