.

Ieskaties www.covid19.gov.lv

Aicinām ieskatīties vietnē www.covid19.gov.lv, kurā vienuviet ir pieejama aktuālā informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19, tai skaitā par psihoemocionālā atbalsta bezmaksas saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta tālruņiem). Nepieciešamības gadījumā var zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8345. Vienotā tālruņa galvenais uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk orientēties informācijā, kas saistīta ar Covid-19, un palīdzēt saprast, kurā iestādē vērsties pēc palīdzības.

Rīgas patversmēs iespējams uzturēties visu diennakti un saņemt ēdienu

Rīgas pilsētas pašvaldībā personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas šobrīd tiek uzņemtas sekojošās patversmēs:
- Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā 208. Dežuranta tālrunis: 67037120.
- Rīgas patversmes sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E. Dežuranta tālrunis: 67105634.
- SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Esplanādes ielā 1. Dežuranta tālrunis: 20038485.
- SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem Kartupeļu ielā 8. Dežuranta tālrunis: 22369758.
- SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Sofijas ielā 8. Dežuranta tālrunis: 26199737.
- Biedrības "PINS" naktspatversmes pirmajā stāvā sievietēm Aptiekas ielā 1, k-5. Dežuranta tālrunis: 26191917.
- Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" patversme vīriešiem un sievietēm Gaiziņa ielā 7. Dežuranta tālrunis: 29884047.
- Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" patversme vīriešiem Cieceres ielā 1. Dežuranta tālrunis: 29720543.

Aicinām līdzcilvēkus nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kuri palikuši bez pajumtes, lūdzam izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.

Informācija aktualizēta: 2021. gada 5. janvārī

Biežāk uzdotie jautājumi par higiēnisko sejas masku saņemšanu

1. Higiēnisko sejas masku var saņemt vienā no Eiropas fonda pārtikas un higiēnas atbalsta paku izsniegšanas vietām, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un izziņu par personas/ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusam.

2. No 11.12.2020. katrai personai tiek izsniegtas četras sejas maskas, ievērojot minētās personu grupas un aprakstīto kārtību.

3. Trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes bērni līdz 13 gadu vecumam arī var saņemt sejas aizsargmaskas.

4. Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID - 19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas derīguma termiņš, tas tiek pagarināts automātiski līdz 2021. gada 31. martam. 

5. Higiēnisko sejas masku iepirkumu veica LR Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Ja ir pretenzijas par sejas masku kvalitāti, lūdzam rakstīt uz epastu: vamoic@vamoic.gov.lv vai zvanīt pa tālruni: 67300200.

Informācija aktualizēta: 2021. gada 5. janvārī

Higiēnisko sejas masku izdale Rīgas pašvaldības sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem

Daudzkārt lietojamās higiēniskās sejas maskas var saņemt sekojošas personu grupas:
* personas/ģimenes, kurām ir piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss;
* personas/ģimenes, kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas/ģimenes statuss;
* personas, kuras saņem aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā;
* personas, kuras saņem naktspatversmes vai patversmes pakalpojumu;
* personas, kuras saņem dienas centra, dienas aprūpes centra un krīzes centra pakalpojumu.

Higiēnisko sejas masku var saņemt, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, un izziņu par personas/ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusam, ierodoties jebkurā no desmit Eiropas fonda pārtikas un higiēnas atbalsta paku izsniegšanas vietām Rīgā:
No pirmdienas līdz piektdienai:
Meldru ielā 2 no plkst. 12.00 līdz 15.00 (biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”)
Ganību dambī 17A k-3 no plkst. 10.00 līdz 14.00 (biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”)
No pirmdienas līdz ceturtdienai:
Gaiziņa ielā 7 no plkst. 10.00 līdz 16.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Aglonas ielā 35/3 no plkst. 10.00 līdz 15.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Patversmes ielā 30 k-2 no plkst. 10.00 līdz 15.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās:
Lēdurgas ielā 12, no plkst. 11.00 līdz 17.00 (nodibinājums „Samāriešu fonds”)
Pirmdienās
Slokas ielā 161 no plkst. 11.00 līdz 16.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
No otrdienas līdz piektdienai:
Slokas ielā 161 no plkst. 10.00 līdz 16.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Otrdienās:
Ernestīnes ielā 21A no plkst. 11.00 līdz 17.00 (nodibinājums „Samāriešu fonds”)
Tallinas ielā 81 no plkst. 10.00 līdz 16.00 (biedrība” Latvijas Samariešu apvienība”)
Burtnieku ielā 37 no plkst. 10.00 līdz 15.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Ceturtdienās:
Tallinas ielā 81 no plkst. 10.00 līdz 16.00 (biedrība” Latvijas Samariešu apvienība”)
Burtnieku ielā 37 no plkst. 15.00 līdz 19.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Piektdienās:
Ernestīnes ielā 21A no plkst. 11.00 līdz 18.00 (nodibinājums „Samāriešu fonds”)
Gaiziņa ielā 7 no plkst. 10.00 līdz 15.00 (biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”)
Sestdienās:
Lēdurgas ielā 12, no plkst. 12.00 līdz 14.00 (nodibinājums „Samāriešu fonds”)

Naktspatversmju, dienas centru, dienas aprūpes centru un krīzes centru klientiem maskas tiks izdalītas pakalpojumu saņemšanas vietās. Aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņēmējiem maskas nogādās līgumorganizāciju aprūpētāji, kuri dodas pie klientiem uz mājām.

Speciāli izveidotā anketā būs jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, datums un anketā būs jāparakstās par maskas saņemšanu. Datus par cilvēkam izsniegto masku Rīgas Sociālā dienesta speciālisti ievadīs sociālo pabalstu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA.

Higiēnas masku izdales vietās lūdzam ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, dezinficēt rokas, telpā ienākt pa vienam, ņemt līdzi savu rakstāmpiederumu, ievērot distanci no pārējiem apmeklētājiem,  nedrūzmēties pie ieejas durvīm un būt atbildīgiem citam pret citu. Aicinām jau laicīgi mājās sagatavot dokumentus higiēnas maskas saņemšanai.

Atkārtoti lietojamā higiēniskā sejas maska sastāv no diviem slāņiem, un ir vairākkārt mazgājama, tā paredzēta  lietošanai sabiedriskās vietās, lai papildinātu aizsargnorāžu un sociālās distancēšanās noteikumus. Maskas maksimālais valkāšanas laiks ir 4 stundas.

Šobrīd katrai personai tiks izsniegta viena sejas maska, un otrā masku piegāde plānota decembrī, ievērojot minētās personu grupas un aprakstīto kārtību.

Atkārtoti lietojamās higiēniskās sejas maskas lietošanas un kopšanas INSTRUKCIJA.

Informācija aktualizēta: 2021. gada 5. janvārī

Aktuālā informācija par Rīgas Sociālā dienesta darbu

UZMANĪBU!!! Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas Sociālais dienests no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID - 19 izraisītā ārkārtējā situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas derīguma termiņš, tas tiek pagarināts automātiski līdz 2021. gada 31. martam, un klientam NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā.

Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Ja ir mainījusies materiālā un sociālā situācija, tad lūdzam aizpildīt deklarāciju un iesniegt pašrocīgi rakstītu iesniegumu attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiek, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - sejas aizsargmaska, roku dezinfekcija, distances ievērošana. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt RSD klātienē. Jau iepriekš paldies par sapratni!

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055. P., O., T., C. 9.00 – 17.00 un Pt. 9.00 – 16.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centri un Kopienas centrs ir slēgti līdz 2021. gada 7. februārim. Individuālas konsultācijas/nodarbības notiek tikai iepriekš piesakoties pa tālruni.

Rīgas domes Labklājības departamentam adresētos dokumentus aicinām iesniegt attālināti: atstāt iepriekš sagatavotus dokumentus pastkastītē 1. stāvā, Baznīcas ielā 19/23; izmantot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv; parakstīt ar drošu elektronisku parakstu un nosūtīt uz dl@riga.lv vai iesūtīt pa pastu. Iesniegumam jābūt latviešu valodā un pašrocīgi parakstītam.

Ar jaunumiem un aktualitātēm var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv, savukārt informācija par veselības veicinošiem un atkarības profilakses jautājumiem pieejama mājas lapā: veseligsridzinieks.lv, kā arī sociālajos tīklos.

Neskaidrību gadījumā par citu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību var zvanīt uz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra (APC) bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 vai rakstīt uz e-pasta adresi apc@riga.lv. Pagaidām informatīvais tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00. Tālruņa noslodzei tiks sekots līdzi un nepieciešamības gadījumā tā darba laiks tiks pagarināts.

Informācija aktualizēta: 2020. gada 30. decembrī

Karantīnā vai pažizolācijā esošajiem (viesnīcu saraksts pašizolācijai)

Konsultatīvu profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālistu un citu speciālistu palīdzību krīzes situācijā nodrošina biedrība «Skalbes», tālr. 6 7222922, 2 7722292.

Nepieciešamības gadījumā (tāpat kā ārkārtējās situācijas laikā) Rīgā pašizolāciju piedāvā dzīvokļi, hosteļi un viesnīcas, kuras ir gatavas izmitināt rīdziniekus, kuriem nepieciešama pašizolācija vai kuriem jāatrodas karantīnā (Rīgas Sociālais dienests var izvērtēt materiālo situāciju, lai apmaksātu šo pakalpojumu). Sarakstu skat. šeit.

Klientiem bez noteiktas dzīvesvietas, ja rodas tāda nepieciešamība, ir iespēja pašizolēties patversmē Sofijas ielā 8.

Informācija aktualizēta: 2020. gada 29. decembrī

Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā

Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā tiek piešķirts tikai pamatvajadzību nodrošināšanai.

Klients 3 mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās (krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

Rīgas Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek piešķirts vai atteikts, izvērtējot katru gadījumu individuāli!

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1. Personai iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Iesniegumā pēc iespējas plašāk jāapraksta situācija, kas saistīta, piemēram, ar Covid-19 izplatības un inficēšanās risku, šai laikā radusies problēma, kuru nepieciešams risināt. Iesniegums jāraksta valsts valodā un personai pašrocīgi tas jāparaksta.
2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, bankas konta izdruku par pēdējiem 3 mēnešiem.
3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Iesnieguma veidlapas paraugs

Lūdzam iesniegt korekti sagatavotus dokumentus, jo katrs gadījums piešķirt vai atteikt krīzes pabalstu tiek izvērtēts individuāli. Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana, atvieglo Rīgas Sociālā dienesta darbu.

Tālruņi rīdziniekiem, kas var būt noderīgi emocionāli grūtā brīdī

Laikā, kad spēkā stājusies virkne ierobežojošu pasākumu ar mērķi samazināt pieaugošo slimības Covid-19 izplatību, ieviestie sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi būtiski ietekmē līdzšinējās saskarsmes veidus un savstarpējo komunikāciju. Daļai sabiedrības šīs pārmaiņas var sagādāt lielākas grūtības un psihoemocionālās veselības pasliktināšanos. Satraukums, apjukums, bailes vai dusmas vairāk vai mazāk ietekmē ikvienu no mums. Grūtā brīdī var palīdzēt saruna ar līdzcilvēkiem, kuriem uzticaties, bet ja šādu iespēju nav, atgādinām, ka pieaugušajiem ir iespēja saņemt emocionālo atbalstu, zvanot krīžu un konsultāciju centram “Skalbes” pa diennakts krīzes tālruņiem 67222922 vai 27722292.

Trauksmes sajūta, neziņa vai bailes šajā laikā var pastiprināties īpaši senioru vidū. Tas saistāms ar to, ka tieši seniori ir sabiedrības daļa, kuru dažādu veselības problēmu dēļ slimība Covid-19 var skart vissmagāk, gan arī to, ka esošie drošības pasākumi rada arī lielāko sociālās izolētības risku, kas īpaši smagi var skart tieši vientuļos seniorus. Rīgas domes Labklājības departaments atgādina, ka darbojas Senioru zvanu centrs katru darba dienu - no plkst. 10.00 līdz 14.00. Rīgas seniori laipni aicināti zvanīt pa tālruņa numuriem 20224913, 25643438 un 29438355. Uz telefona zvaniem atbild brīvprātīgie seniori, kuri ikdienā sniedz ne vien praktisku informāciju par Rīgas pašvaldības iestāžu darbalaikiem vai šo iestāžu tālruņa numuriem, bet nereti ar savu pretimnākošo sirsnību ir būtisks emocionāls atbalsts brīžos, kad senioram nav neviens, ar ko parunāt. Turklāt, lai senioriem nenāktos zvanam tērēt savus līdzekļus, viņiem tiek piedāvāta iespēja atzvanīt. 

Ņemot vērā esošās situācijas radīto risku sociālajai atsvešinātībai, Rīgas domes Labklājības departaments aicina dalīties ar informāciju par biedrības “Skalbes” diennakts krīzes tālruni, Senioru zvanu centru un būt atsaucīgiem īpaši gadījumos, ja savā redzeslokā ir zināms kāds, kam šī informācija varētu būt ļoti noderīga un palīdzēt emocionāli grūtā brīdī.

Uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis “Emausas līnija”, kura darbību koordinē Latvijas konsekrētās personas. Zvanu centra darba laiks: no plkst. 9.00 līdz 21.00. Tālruņa Nr. 28495847. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 4 veidos:
1) Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā;
2) Rakstot uz e-pasta adresi: uzticibaspasts116111@bti.gov.lv;
3) Rakstot čatā darbadienās no plkst. 12.00 – 20.00. Čata logs meklējams VBTAI mājaslapā labajā apakšējā stūrī.
4) Izmantojot bezmaksas lietotni “Uzticības tālrunis”, kas paredzēta bērniem un pusaudžiem psiholoģiskas palīdzības saņemšanai. Ar tās palīdzību visu diennakti var bez maksas zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, saņemt e-konsultāciju krīzes situācijās, kā arī sazināties ar konsultantiem čatā.
Ja nepieciešams atbalsts bērna uzvedības problēmu pārvarēšanā, VBTAI Konsultatīvās nodaļas speciālistu konsultācijas var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 67359129.
Pusaudžu resursu centrs konsultē 10 - 18 gadu vecuma pusaudžus un viņu ģimenes locekļus. Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju saņemšanai: https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/.

Tuvinieku apmeklējumi Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centros

Sakarā ar Covid-19 izplatību un to, ka riska grupā ir tieši vecāka gada gājuma cilvēki, uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukti tuvinieku apmeklējumi Rīgas sociālās aprūpes centros "Gaiļezers", "Mežciems" un "Stella maris". Tiem klientiem, kuriem ir apgūtināta iespēja sazināties attālināti, tiks sniegts sociālo darbinieku atbalsts.

Aicinām apmeklētājus par esošo kārtību sazināties ar sociālās aprūpes centru:
* RSAC "Gaiļezers" - tālr. 64901705 (sociālā darbiniece)
* RSAC "Mežciems" - tālr. 67848062 (sociālā darba nodaļas vadītāja), tālr. 67181052 (veselības aprūpes nodaļas vadītāja)
* RSAC "Stella Maris" - tālr. 29396536 (sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja), tālr. 67026203 (veselības aprūpes nodaļas vadītāja), tālr. 28697964 (dežūrējošā medicīnas māsa, zvanīt brīvdienās un svētku dienās).

Arī turpmāk var nodot savus pienesumus piederīgajiem, atstājot tos pie dežuranta.

Saudzēsim savu tuvinieku veselību! Lūdzam saglabāt sadarbīgu attieksmi pret visiem noteiktajiem ierobežojumiem.

 

Valsts finansētais asistenta pakalpojums

RSD Asistentu pakalpojuma administrēšanas nodaļa informē, ka ārkārtas situācija valstī noteikta no 09.11.2020. līdz 7.02.2021.

Lai saņemtu samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu, atskaites par asistenta pakalpojumu IR jāiesniedz un atskaitē jānorāda izmantoto stundu skaits!

Par asistentu atskaitēm decembra mēnesī:
• Ja ārkārtas situācijas laikā nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu atbilstoši piešķirtajiem pasākumiem, attiecīgajam pasākumam piešķirto un neizmantoto stundu skaitu var izmantot pie 7.aktivitātes brīvajam laikam, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu, kā arī nepārsniedzot lēmumā piešķirto stundu skaitu nedēļā.

• Ja iepriekšējos trijos mēnešos asistenta pakalpojums nav izmantots:
* ja pakalpojumu nav iespējams izmantot piešķirtajām aktivitātēm, tad pie 7.aktivitātes var norādīt līdz 10 stundām nedēļā;
* ja pakalpojumu ir iespējams izmantot atbilstoši piešķirtajām aktivitātēm vairāk par 10 stundām nedēļā (bet ne vairāk kā piešķirts lēmumā) un tam ir apliecinājumi, tad pie 7. aktivitātes brīvajam laikam var norādīt tikai 2 stundas nedēļā, atbilstoši līguma nosacījumiem;
* ja pakalpojumu ir iespējams izmantot atbilstoši piešķirtajām aktivitātēm mazāk par 10 stundām nedēļā, tad pie 7.aktivitātes brīvajam laikam var norādīt starpību līdz 10 stundām nedēļā - ar apliecinājumiem izmantotās stundas norāda, taču to skaits kopā ar 7. pasākumā norādītājām stundām nedrīkst pārsniegt 10 stundas nedēļā.

Transporta izdevumi netiek apmaksāti, ja pakalpojums izmantots pie 7. aktivitātes.

Asistenta pārskatus, kā arī iesniegumus par pakalpojuma piešķiršanu joprojām aicinām iesniegt attālināti:
• ievietojot tos dokumentu kastēs, kas atrodas pie katras Rīgas Sociālā dienesta Asistentu nodaļas;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis. Iesniedzot Asistenta pārskatu, to pievieno kā atsevišķu failu.

Atgādinām, ka veicot asistenta pienākumus un saņemot atlīdzību par asistenta pakalpojumu veikšanu, Jums nebūs iespēja saņemt darbnespējas, kā arī bezdarbnieka pabalstu.
Asistenta pakalpojuma sniegšana neietekmē dīkstāves pabalsta saņemšanu.
Atgādinām, ka Rīgas Sociālais dienests no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā. Atskaites, kas sūtītas uz dienesta vai darbinieka e-pastu, netiks pieņemtas.

Klientu pieņemšana klātienē ārkārtējās situācijas laikā nenotiek, tāpēc aicinām sazināties telefoniski ar tuvāko RSD teritoriālo centru:
• Vidrižu iela 1a – 67037899, 67105527, 67105422
• Baldones iela 2 – 67012356, 67037065, 67105674
• Mazā Lubānas iela 8 – 67037968, 67012660, 67105162

Jau iepriekš paldies par sapratni!

Tuvinieku apmeklējumi Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra (turpmāk - RPBJC) struktūrvienībās bērnu un jauniešu tuvinieku apmeklējumi tiek saskaņoti pēc iepriekšējas saziņas pa tālruni ar attiecīgās RPBJC struktūrvienības atbildīgo sociālo darbinieku.

Tālruņi saziņai.

Bērna vai jaunieša tuviniekiem apmeklējuma laikā ir jāievēro visi drošības pasākumi – uz tikšanos jāierodas sejas aizsargmaskā un stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības nosacījumi.

Lūgums bērna vai jaunieša tuviniekiem iespēju robežās tikšanos ar bērnu vai jaunieti plānot un organizēt attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni, videozvanus vai tehniskos rīkus kā SKYPE vai WhatsApp.

Saudzēsim savu bērnu veselību!

Atbalsts krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem, grūtniecēm

UZMANĪBU! Lai saņemtu palīdzību, grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm un bērniem krīzes situācijā jāsazinās ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību “Krīzes centrs” pa diennakts tālruni 28855596, 67848107, lai vienotos par pakalpojuma saņemšanu institūcijā.

Bērnus uzņem:

* Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Krīzes centrs"
Diennakts tālrunis/ diennakts uzņemšana: 28855596 67848107
Sociālie darbinieki: 67012149, 67012147, 67012118
Maskavas iela 178, Rīga

* "Sociālo pakalpojumu attīstības centrs" krīzes centrs “Mīlgrāvis” (Uzmanību! Šobrīd jauni klienti netiek uzņemti!)
Ezera iela 21, Rīga, tālr. 67398383

* Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Burtnieks"
Burtnieku iela 37 (5.stāvs), Rīga, tālr. 67202737, 27338389

Krīzes centra pakalpojumu Rīgas pašvaldības ģimenes ar bērniem un grūtniecēm var saņemt arī Talsu krīzes centrā
Pakalpojuma sniegšanas adrese: “Zibeņi”, Ārlavas pag., Talsu novads
E-pasts: info@krizucentrs.lv
Diennakts tālrunis: 63291147

Informācija par krīzes centriem.

Transporta pārvadājumi cilvēkiem ar Covid-19 diagnozi

*!*!*! Sanitārā Transporta Dienests SIA "Milur" piedāvā transporta pārvadājumus cilvēkiem ar Covid-19 diagnozi, kā arī, ja ir aizdomas par to. Transports aprīkots ar skābekļa aparātu, personālam ir speciālie aizsargtērpi. Specializētais transports aprīkots ar visu nepieciešamo, lai pasažieris justos droši, ērti un komfortabli, kā arī ar klimatkontroles zonu priekš klientiem transportēšanas medicīnas darbinieka pavadībā.

Tālrunis operatoram transporta pieteikšanai: 27070703 vai 27070702

Cena par km - 1.30 EUR+PVN.  Kā arī piemaksa par vienu braucienu 50.00 EUR+PVN (aizsarglīdzekļu pilnam aprīkojumam). Minimālā pasūtījuma summa ir 50.00 EUR + PVN

Uzņēmums strādā 24 stundas katru dienu! Protams, laicīga transporta rezervācija nodrošinās mieru un pārliecību, ka pacients laicīgi būs vajadzīgajā vietā un nevajadzēs gaidīt līdz atbrīvosies mašīna. Sanitārā transporta bāzes vietas ir Rīga, Jelgava, Auce. SIA "Milur" piedāvā sanitārā transporta pakalpojumus pa visu Latviju.

Plašāka informācija par SIA "Milur" mājas lapā.

*!*!*! Transporta pakalpojumus Covid-19 pacientu pārvadāšanai piedāvā: individuālā darba veicējs Aivars Oliņš. Transporta pieteikšana: 23301833, e-pasts: aivars773@inbox.lv

 

Senioriem

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas Sociālais dienests no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID - 19 izraisītā ārkārtējā situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas derīguma termiņš, NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz 2021. gada 31. martam. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība, automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Ja ir mainījusies materiālā un sociālā situācija, tad lūdzam aizpildīt deklarāciju un iesniegt pašrocīgi rakstītu iesniegumu attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centri un Kopienas centrs ir slēgti līdz 2021. gada 7. februārim. Individuālas konsultācijas/nodarbības notiek tikai iepriekš piesakoties pa tālruni.

Darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 strādā Senioru zvanu centrs, pa kuru var uzzināt tālruņus, mājas lapas, kur meklēt sev svarīgo informāciju vai vienkārši aprunāties par sev aktuālām tēmām. Senioru zvanu centra tālruņa numuri ir 20224913, 25643438 un 29438355.

Tāpat arī darbojas uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis “Emausas līnija”, kura darbību koordinē Latvijas konsekrētās personas. Zvanu centra darba laiks no plkst. 9.00 līdz 21.00. Tālruņa Nr. 28495847.

Ievērojot distancēšanos un citus drošības pasākumus, Rīgā turpina strādāt 4 zupas virtuves un 11 siltā ēdiena izsniegšanas vietas. Ēdiena izsniegšana notiek TIKAI savos līdzpaņemtajos traukos. Adreses var aplūkot ŠEIT.

Ievērojot pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības, notiek dažādas veselību veicinošas aktivitātes, lekcijas un semināri. Plašāka informācija veseligsridznieks.lv.

Pieaugušajiem

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas Sociālais dienests no šī gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID - 19 izraisītā ārkārtējā situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas derīguma termiņš, NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz 2021. gada 31. martam. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Ja ir mainījusies materiālā un sociālā situācija, tad lūdzam aizpildīt deklarāciju un iesniegt pašrocīgi rakstītu iesniegumu attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot  pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centri un Kopienas centrs ir slēgti līdz 2021.g. 7. februārim. Individuālas konsultācijas/nodarbības notiek tikai iepriekš piesakoties pa tālruni.

Ievērojot pulcēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības, notiek dažādas veselību veicinošas aktivitātes, semināri un lekcijas. Plašāka informācija veseligsridznieks.lv.

Pieejama tiešsaistes informācija veseligsridznieks.lv un sociālajā tīklā «Facebook» @veseligsridzinieks.lv par personīgo higiēnu, galvenajiem COVID-19 inficēšanas veidiem, par preventīviem pasākumiem t.sk. publiskās vietās: roku mazgāšana, higiēna, Individuālo aizsardzības līdzekļu – sejas masku lietošana, tiešsaistes nodarbības par bērnu uzvedības problēmu rašanās cēloņiem, video lekcijas vecākiem par bērnu veselības jautājumiem u.c. informācija.

Ievērojot distancēšanos un citus drošības pasākumus, Rīgā turpina strādāt 4 zupas virtuves un 11 siltā ēdiena izsniegšanas vietas. Ēdiena izsniegšana notiek TIKAI savos līdzpaņemtajos traukos.

Rīgā paaugstinātas drošības apstākļos darbu turpina 9 patversmes, 3 krīzes centri sievietēm, ģimenēm ar bērniem, 10 ES pārtikas paku izdales vietas dažādos Rīgas rajonos.

Psihoemocionāla atbalsta bezmaksas saņemšanas iespējas Covid-19 laikā:
* Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”: diennakts krīzes tālruņi - 67222922 (LMT), 27722292 (Bite) - emocionālais un psiholoģiskais atbalsts.
* Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006, darba laiks katru dienu no plkst. 12.00 līdz 22.00 - psiholoģiskā un informatīvā palīdzība.
* Uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis “Emausas līnija”, kura darbību koordinē Latvijas konsekrētās personas.Zvanu centra darba laiks no plkst. 9.00 līdz 21.00; tālruņa Nr. 28495847.

Jauniešiem

Ar Rīgas Sociālā dienesta (RSD) nosūtījumu bērni un jaunieši TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta var apmeklēt RSD dienas centrus, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku. 

Arī bērni un jaunieši šajā neierastajā laikā jūtas apmulsuši un nobijušies. Mācības klātienē ar stingriem drošības nosacījumiem vai mācības attālināti, treniņu un pulciņu pārtraukšana daudziem liek justies vientuļi. Ir kāds jautājums, vēlies aprunāties? Raksti uz domajutidari@riga.lv. Uz bērnu un jauniešu jautājumiem atbild Departamenta Veselības pārvaldes speciālisti.

Arī bērni un jaunieši var saņemt konsultatīvu profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālistu un citu speciālistu palīdzību krīzes situācijā, kuru nodrošina biedrība «Skalbes», tālr. 67222922, 27722292.

Uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis “Emausas līnija”, kura darbību koordinē Latvijas konsekrētās personas. Zvanu centra darba laiks: 9.00 līdz 21.00; tālruņa Nr. 28495847

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 4 veidos:

1) Zvanot uz bezmaksas tālruni  116111 jebkurā diennakts laikā;

2) Rakstot uz e-pasta adresi: uzticibaspasts116111@bti.gov.lv;

3) Rakstot čatā darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00. Čata logs meklējams VBTAI mājaslapā labajā apakšējā stūrī.

4) Izmantojot bezmaksas lietotni “Uzticības tālrunis”, kas paredzēta bērniem un pusaudžiem psiholoģiskas palīdzības saņemšanai. Ar tās palīdzību visu diennakti var bez maksas zvanīt uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, saņemt e-konsultāciju krīzes situācijās, kā arī sazināties ar konsultantiem čatā.

Ja nepieciešams atbalsts bērna uzvedības problēmu pārvarēšanā, VBTAI Konsultatīvās nodaļas speciālistu konsultācijas var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru 67359129

Pusaudžu resursu centrs konsultē 10 - 18 gadu vecuma pusaudžus un viņu ģimenes locekļus. Kontaktinformācija un pieteikšanās formas konsultāciju saņemšanai: https://pusaudzim.lv/nepieciesams-atbalsts/

Brīvprātīgo palīdzība rīdziniekiem

Tos cilvēkus, īpaši seniorus, kuri atrodas pašizolācijā un kuriem nav neviena līdzcilvēka, kas varētu palīdzēt, aicinām sazināties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pa tālruni: 67336651 vai biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898.

Aplūko infografiku par brīvprātīgo palīdzību Rīgas pilsētas pašvaldībā ŠEIT!

Abas organizācijas visus brīvprātīgos pārbauda, slēdz līgumus, kuros ir atrunāta pakalpojuma sniegšana, ir nodrošinātas atšķirības zīmes un precizētas citas organizatoriskas darbības, bet galvenais, ka cilvēki, īpaši vecāka gada gājuma cilvēki, var uzticēties šiem cilvēkiem un organizācijas uzņemas līdzatbildību. Brīvprātīgie nekad nebrauc neaicināti un vienmēr saskaņos ierašanās laiku.

Tāpat arī aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām to ļoti rūpīgi pārdomāt, lai nekļūtu par krāpniecības upuri! Labāk sazinieties ar minētajām nevalstiskajām organizācijām, kas var sniegt palīdzību pārtikas piegādē, medikamentu iegādē un sniegt citu palīdzību, ja jums tiešām nav neviena, kas var palīdzēt.

Attālināta dokumentu vai iesniegumu iesniegšana Rīgas Sociālajam dienestam

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Iesnieguma veidlapas paraugs krīzes pabalsta pieprasīšanai

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas Sociālais dienests no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim klientus klātienē nepieņem, piemērojot izņēmumus TIKAI krīzes situācijā.

Lai noskaidrotu sava rajona teritoriālā centra atrašanās adresi un kontaktinformāciju, var skatīties ŠEIT. Var piezvanīt uz sava rajona teritoriālo centru un aprunāties ar informatoru, kurš atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem. Tāpat arī neskaidrību gadījumos var zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 VAI pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Būsim saprotoši un atbildīgi viens pret otru!

Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centri, kuros vērsties, lai uzlādētu Rīdzinieka karti siltā ēdiena saņemšanai

No 9. novembra “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros klienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties klientu centra apmeklējumam iespējams gan pa informatīvo tālruni 20361862, gan mājas lapā: https://pieteikums.rigassatiksme.lv/TimeSlot/Register

Lai mazinātu COVID-19 izplatības risku un pasargātu klientu apkalpošanas centru darbiniekus un klientus, “Rīgas satiksme” aicina izvērtēt klientu centru apmeklējuma nepieciešamību. Ja uz klientu centru jādodas, klientiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.

“Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centri atrodas: Kurzemes prospektā 137, Prāgas ielā 1, Spīķeru ielā 1, Brīvības ielā 49/53, Brīvības ielā 191 un Brīvības gatvē 384B.

!!! "Rīgas satiksme" klientu apkalpošanas centriem jāpieņem no klientiem izziņas (trūcīgās, maznodrošinātās un izziņa ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai), kurām ir beidzies termiņš – 31.10.2020., 30.11.2020., 31.12.2020., 31.01.2021., 28.02.2021., un jānodrošina Rīdzinieka kartes reģistrācija ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai ar termiņu 15.04.2021.  

Informācija aktualizēta: 2021. gada 5. janvārī

Eiropas atbalsta pakas

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pakas Rīgas iedzīvotāji var saņemt, stingri ievērojot visas drošības prasības. Ar pārtikas paku izsniegšanas laikiem var iepazīties sadaļā Pārtikas pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem

UZMANĪBU!

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību un mazinātu epidemioloģiskās drošības riskus, ja Jums ir paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, klepus vai citi saaukstēšanās simptomi, kā arī, esat bijis kontaktā ar slimu personu un atrodaties pašizolācijā, nedodieties paši pēc atbalsta pakām. Sazinieties ar Jums tuvāko atbalsta pakas izsniegšanas vietu, un pārrunājiet iespējamos risinājumus.

Tos rīdziniekus, kuri saņem piecas un vairāk pakas, nodibinājums "Samāriešu fonds" aicina sazināties pa tālruni 26393575, lai palīdzētu atbalsta pakas nogādāt uz mājām.

Siltais ēdiens bez maksas

1. Neuzrādot dokumentus, siltu ēdienu var saņemt kādā no četrām bezmaksas zupas virtuvēm. Ēdiens tiek izsniegts TIKAI līdzi nešanai savos traukos!

Āgenskalna rajonā, Daugavgrīvas ielā 1, darba dienās no plkst. 12.00 līdz 13.00
Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 56, katru dienu (izņemot svētdienas) no plkst. 9.00 līdz 10.00
Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 126, katru dienu no plkst. 12.00 līdz 13.00 ! Uzmanību! Zupas virtuve no 09.01.2021. līdz 23.01.2021. nedarbojas saistībā ar karantīnu. 
Ziemeļu rajonā, Zandartu iela 2A darba dienās no plkst. 13.00 līdz 14.00

2. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām darbojas darba dienās! Silto ēdienu var saņemt TIKAI līdzi nešanai savos traukos! Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa:
• par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
• par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam;
• par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

Silto ēdienu var saņemt:
• Āgenskalnā, Daugavgrīvas ielā 1, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 13.00
• Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Sarkandaugavā, Duntes ielā 52, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, darba laiks no plkst. 12.00 līdz 15.00
• Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 12.00
• Bolderājā, Kaņepju ielā 16, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Bolderājā, Gobas ielā 23, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Bolderājā, Mežrozīšu ielā 43, darba laiks no plkst. 11.00 līdz 14.00
• Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Juglā, Brīvības gatvē 369, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
• Juglā, Brīvības gatvē 399, darba laiks no plkst. 10.00 līdz 14.00

Aicinājums nedrūzmēties rindā un ievērot 2 metru distanci, kā arī būt saprotošiem un stingri ievērot drošības noteikumus, un respektēt ēdiena izdalītāju prasības. Siltā ēdiena un zupas virtuvju izsniegšanas vietas uzrauga Rīgas pašvaldības policija!
Rīdzinieka karti, kāda tiek izmantota Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā (e-talons), var nokārtot Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase) un Rīgas Sociālā dienesta izsniegto izziņu.

Atgādinām, ka 10 vietās Rīgā turpinās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un higiēnas preču paku izsniegšana.

Neskaidrību gadījumos lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 vai darba dienās, darba laikā Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informācija aktualizēta: 14.01.2021.