Atbalstītie projekti 2022. gadā

Rīgas domes Labklājības departamenta finansējuma konkursa nevalstiskajam organizācijām 2022. gada 1. kārtas rezultāti. 1.kārtā (līdz 2022. gada 01.aprīlim saņemtie finansējuma pieprasījumi).

N.p.k.

Organizācijas nosaukums

Nosaukums

Piešķirtais finansējums    EUR

1.

"Servisa suņu biedrība TEODORS"

“Servisa suns – draugs un palīgs”

1347,68

2.

"ŽĒLSIRDĪBAS MISIJA DZĪVĪBAS ĒDIENS"

Siltas bezmaksas maltītes sociāli mazaizsargāto personu grupām sestdienās un svētdienās

1500

3.

LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM”

“Izbraukuma seminārs “Eiropas un pasaules situācijas izpratne””

1500

4.

Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "VIGOR"

Pasākumi personu ar invaliditāti sociālajai integrācijai un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

1000

5.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrība

Biedrības biroja darba nodrošināšana 2022.gadā.

1500

6.

Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) nodaļa "Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrība"

Sociālais atbalsts darbības nodrošināšanai un savstarpējā integrācijas jomā Politiski represētajām personām

1500

7.

Atbalsta biedrība “Caur visām grūtībām kopā”

Noliktavas darbības nodrošināšanā Organizācijas darbības nodrošināšanai.

„Pasākums brīvā dabā ESENA Pārdaugavas dārzos”

1432.1

8.

Nodibinājums „Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”

ĢIMEŅU APMĀCĪBU SEMINĀRS Ziema 2022

1500

9.

Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani"

“Aktīvi 2022”

1500

10.

Kurzemes rajona Politiski represēto klubs

Darbības nodrošināšana, projekta, piemiņas, svētku u.c. pasākumu organizēšana 2022. g.

1500

11.

Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas teritoriālā organizācija

„Kopā spējam daudz 2022”

1500

12.

Samāriešu fonds

Samāriešu fonda sociāli mazaizsargāto atbalsts.

1500

13.

Rīgas Kurzemes rajona Pensionāru apvienība

Tērvetes vilinājums.

1500

14.

Rīgas Pensionāru Savienība

Koncerts Ģipkas baznīcā. Jūrmala un apkārtnes apskate, atpūta pie jūras. Pensionāru tikšanās svaigā gaisā "Pie Marijas" Pārdaugavā.

1500

15.

Svētās Ģimenes Māja

Atbalsts vēža pacientiem Rīgā 2022. gadā

1500

16.

Nodibinājums “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds”

Kampaņa “Katram bērnam savu ģimeni- 2022”

1500

17.

Rīgas Politiski represēto biedrība

Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai un pasākumiem

1460

18.

Biedrība “Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes””

Konference pacientu biedrībām (publicitātes nosaukums – SKAĻRUNIS -2022)

1500

19.

Pēc ugunsgrēka

Mēs esam ar tevi, roku rokā!

1500

20.

Rīgas pils .Zemgales priekšpilsētas invalīdu apv. ”Aizvējš”

Invalīdu apvienība "Aizvējš"

1500

21.

Latvijas Neredzīgo sporta savienība

Latvijas Neredzīgo sporta savienības darbības nodrošināšana.

1440

22.

AGIHAS

HIV un Līdzestība

1361,92

Rīgas domes Labklājības departamenta finansējuma konkursa nevalstiskajam organizācijām
2022. gada 2. kārtas rezultāti.
2.kārtā (līdz 2022. gada 16.maijam saņemtie finansējuma pieprasījumi).

N.p.k.

Organizācijas nosaukums

Nosaukums

Piešķirtais finansējums    EUR

1.

“Latvijas Sarkanais Krusts”

TAUTAS VESELĪBAS GADAGRĀMATA 2023

1500

2.

Baltijas Dermatovenerologu Asociācija

18. Baltijas Dermatovenerologu Asociācijas kongress

1500

3.

"Latvijas senioru kopienu apvienība"

Rīdzinieku sadraudzība 2022. gada Senioru diena Dobelē

1500

4.

"Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Pensionāru Savienība"

Iepazīstam Sēlijas novada vēsturiskos objektus, integrējamies sabiedrības brīvprātīgā darbā Salaspils botāniskajā dārzā

1500

5.

Latvijas Neredzīgo biedrība

„Dosimies uz priekšu 2022”

1500

6.

Latvijas Bērnu atbalsta fonds

Salidojums “Būt kopā – Droši! 2”

1500

7.

Rīgas sporta veterānu klubs

Atbalsts Rīgas sporta veterānu klubam un to biedru veselīga dzīvesveida veicināšanai

1500

8.

Latvijas Pediatru asociācija

Interaktīvs  sabiedrību  izglītojošs  pasākums “Zinošs un drošs”, kas paredzēts bērnu un viņu vecāku  izglītošanai.  Izglītošanas pilnvērtīgai nodrošināšanai  nepieciešams veidot  bukletu  ar nozīmīgāko informāciju.

1500

9.

Latvijas profesionālā baleta asociācija

biedrības "Latvijas profesionālā baleta asociācija" senioru saieti un veltījums Latvijas baleta simtgadei

1500

10.

Hroniski slimo bērnu draugu biedrība „Sūrābele”

„Mēs kopā iepazīstam Kurzemi”

598.5

11.

Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski Represēto biedrība

Biedrības 2022.gada darbības nodrošināšana un pasākumu īstenošana

1500

12.

"Senioru klubs "Rudens""

Pasākumi pensionāriem

1500

13.

Daudzbērnu ģimeņu biedrība “PUZLE”

PASĀKUMA "PORTFEĻSVĒTKI ZVEJAS IELĀ 2022"

1500

14.

Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība)

Daudzbērnu ģimeņu salidojums 2022

1500

15.

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrība

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrības integrācijas pasākumi 2022. gadā

1500