Atbalstītie projekti 2021. gadā

Rīgas domes Labklājības departamenta finansējuma konkursa nevalstiskajam organizācijām 2021. gada 1. kārtas un 2. kārtas rezultāti

1. kārta – 15. marts
Nr.p.k. Iesniedzējs Piešķirtais finansējums, EUR
1. Biedrība “Speciālo palīglīdzekļu parks” 1 500
2. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrība 1 500
3. Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība “Aizvējš” 1 500
4. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 1 500
5. Biedrība “Pēc ugunsgrēka” 1 500
6. Biedrība “AGIHAS” 1 279,23
7. Nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” 1 500
8. Servisa suņu biedrība  “TEODORS" 1 193,20
9. Nodibinājums “Samāriešu fonds” 1 500
10. Latvijas Pediatru asociācija 1 500
11. Biedrība “Svētā ģimenes māja” 1 500
12. Nodibinājums “Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds” 1 500
13. Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” 1 500
14. Latvijas Neredzīgo biedrība 1 500
15. Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas teritoriālā organizācija 1 500
16. Latvijas Politiski represēto apvienības nodaļa “Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrība” 1 500
17. Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas pensionāru biedrība 1 500
18. Biedrība “Dzīve bez glutēna” 262,60
19. Rīgas politiski represēto biedrība 1 500
20. Nodibinājums “TAUTAS PALĪDZĪBAS FONDS” 1 500
21. Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija” 1 440
22. Biedrība “Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes”” 1 500
23. Biedrība “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” 1 440
24. Biedrība “Nepaliec viens” 1 440
25. Biedrība “Kurzemes rajona Politiski represēto klubs” 1 500
26. Atbalsta biedrība “Caur visām grūtībām kopā” 968,32
27. Biedrība “Dr.Klauns” 1 365
2. kārta - 17. maijs
1. Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „VIGOR” 900
2. Biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība” 1 500
3. Dambretistu biedrība "Dāma" 564
4. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Politiski Represēto biedrība 245
5. Biedrība “Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Pensionāru apvienība” 1 500
6. Biedrība “Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens” 1 440
7. Biedrība “Rīgas Sporta Veterānu klubs” 1 480
8. Biedrība “Rīgas Pensionāru Savienība” 1 500
9. Biedrība “SocIntegra” 1458,58
10. Bāreņu biedrība "Saules bērni" 1 500
11. Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani" 1 500
12. Biedrība “Rīgas Kurzemes rajona Pensionāru apvienība” 1 500
13. Biedrības “Nepaliec viens” Daudzfunkcionālais centrs "Solis augšup" 1330,56
14. Nodibinājums “Latvijas Bērnu bāreņu fonds” 1 500
3. kārta - 15. septembris
1. Biedrība "Latvijas Profesionālā baleta asociācija" 1 500
2. Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "Sūrābele" 1 500
3. Nodibinājums "Fonds Mammām un tētiem" 1 500
4. Nodibinājums "Torņkalna fonds" 1 500
5. Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse" 1 500
6. Biedrība "LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA" 1 060