Atbalstītie projekti 2020. gadā

 

1. kārta – 15. marts
Nr.p.k. Iesniedzējs Piešķirtais finansējums, EUR
1. Biedrība "Latvijas teātra darbinieku savienība" 1 500
2. Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "VIGOR" 1 500
3. Dambretistu biedrība "Dāma" 795.60
4. Rīgas Politiski represēto biedrība 1 500
5. Latvijas Multiplās sklerozes Kurzemes nodaļa 1 128
6. Latvijas Politiski represēto apvienības nodaļa "Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrība" 1 500
7. Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski Represēto biedrība 892
8. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Pensionāru apvienība 1 500
9. Biedrība "Rīgas Pensionāru savienība" 1 500
10. Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" 855
11. Latvijas Neredzīgo biedrība Rīgas pilsētas teritoriālā organizācija 1 500
12. Servisa suņu biedrība "Teodors" 1 163.13
13. Latvijas Neredzīgo biedrība 1 500
14. Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība "Aizvējš" 1 500
15. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Invalīdu biedrība (RLIB) 1 500
16. Biedrība "Rīgas Sporta veterānu klubs" 1 500
17. Latvijas Profesionālā Baleta asociācija 1 500
18. Biedrība "Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrība" 1 500
19. Biedrība "Laimes loks" 1 500
20. Biedrība "LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA" 1 500
21. Atbalsta biedrība "Caur visām grūtībām kopā" 1 487.45
22. Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrība "Redzi mani" 940
23. Biedrība "Alternatīvā Akadēmija Trešais vecums" 1 500
24. Nodibinājums "Samāriešu fonds" 1 500
25. Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" 1 500
26. Politiski represēto biedrība "Kurzemes rajons Politiski represēto klubs" 1 500
27. Nodibinājums "Fonds Mammām un tētiem" 1 500
28. Nodibinājums tautas Palīdzības Fonds 1 500
29. Latvijas Pediatru asociācija 1 500
30. Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs" 1 500
31. Nodibinājums "Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds" 1 500
32. Biedrība "Svētās Ģimenes Māja" 1 500
33. Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" 1 500
34. Biedrība "Rīgas Kurzemes rajona Pensionāru apvienība" 1 500
35. Senioru biedrība "Gudrības avots" 1 500
36. Latvijas sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija" 1 440
37. Rīgas latgaliešu biedrība "Trešō zvaigzne" 1 500
38. Biedrība "Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem" Saknes"" 1 490
39. Cilvēku ar īpašam vajadzībām biedrība MOTUS VITA 1 500
40. Biedrība senioru klubs "Rudens" 1 500
41. Biedrība "Pensionāru iespēju centrs" 1 370
2. kārta - 15. septembris
1. Biedrība "Specializēto palīglīdzekļu parks" 1 500
2. Klubs "Sievietes par harmoniju" 1 500
3. Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" 645
4. Biedrība "Dzīve bez glutēna" 1 239.05
5. Biedrība "Rīgas Ebreju kopiena" 1 500
6. Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrība "Redzi mani" 560
7. Biedrība "Nepaliec viens" 1 395
8. Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse " (RASA) 1 105
9. Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "Sūrābele" 1 470.82
10. Sabiedriskā labuma organizācija "O fonds" 1 200