Eiropas Solidaritātes korpusa mācības Slovākijā, Piestany, „European Solidarity Corps for all”25.11.2019 14:01

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši  varētu veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju21.11.2019 14:20

Rīgas pašvaldības pārstāvji šī gada oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinkiem, kur tiek aktīvi attīstīta un īstenota politika, kas veicina jauniešu labklājību. Viena no galvenajām Helsinku pilsētas stratēģijām ir jauniešu sociālās atstumtības novēršana. Pārstāvji apmeklēja arī vairākas organizācijas, lai iepazītos ar to praksi darbā ar jauniešiem, piemēram, mobilo jaunatnes darbu dzelzceļa satiksmes līnijās.

Labklājības departaments piedalās ziņojuma sagatavošanā par situāciju sociālo pakalpojumu jomā Eiropā19.11.2019 09:52

Latvijai nacionālajā līmenī jāveido stratēģija, kas saistīta ar līdzfinansējumu sociālo pakalpojumu attīstīšanai visā Latvijā, lai nodrošinātu labākas kvalitātes un vienlīdzīgāku sociālo pakalpojumu pieejamību. Šāds ieteikums Latvijai ir izteikts Eiropas Sociālā tīkla publicētajā ziņojumā par situāciju sociālo pakalpojumu jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs.

RSAC “Mežciems” iedzīvotāju sveiks 100 gadu jubilejā15.11.2019 08:23

Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” iemītniece Helēna Saleniece 16. novembrī svinēs 100 gadu jubileju.

Rīgas domes Labklājības departaments organizē bezmaksas atbalsta grupas vecākiem, kuri bērnus audzina vieni13.11.2019 10:36

Vecākiem, kuri bērnus audzina vieni vai bez otra vecāka klātbūtnes, tiek veidotas īpašas atbalsta grupas, kurās vecāki saņems emocionālu atbalstu un uzzinās, kā saprast un atbalstīt bērnu, kā rūpēties par savu pašsajūtu, kā veidot attiecības un karjeru.

Rīgas pašvaldība izvirzīta Eiropas Sociālo pakalpojumu balvai12.11.2019 14:09

Šī gada 6. decembrī Beļģijas galvaspilsētā Briselē norisināsies Eiropas Sociālo pakalpojumu balvas pasniegšanas ceremonija. Vienai no nominācijām - “Labās prakses metodes un instrumenti” ir izvirzīts Rīgas domes Labklājības departamenta iesniegtais pieteikums par aprūpes plānošanas sistēmu “ApSis”, kuru Rīgas Sociālais dienests izmanto kā efektīvu rīku administratīvo resursu mazināšanai.

Īstenots sociālās integrācijas projekts “Izzināt sevi"01.11.2019 15:42

Rīgas patversmes Dienas centrā no maija līdz oktobra beigām tika īstenots projekts "Izzināt sevi", kura laikā tika gūts ieskats neirozīmēšanas metodēs un to pielietošanai sevis izzināšanā. Dienas centra darbinieki un klienti ar lielu aizrautību iesaistījās apmācībā. Taču nodarbības turpināsies arī ziemas periodā, jo viss, kas iepriecina cilvēku un rada pozitīvas emocijas, ir jāatbalsta.

Ar aukstāka laika iestāšanos Rīgā palielināts vietu skaits naktspatversmēs30.10.2019 13:28

Rīgas domes Rīcības plānā „Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā” paredzēts palielināt bezpajumtniekiem sniegto palīdzības apjomu: pagarināti naktspatversmju darba laiki, palielināts vietu skaits naktspatversmēs, palielināts zupas virtuvēs izsniegto porciju apjoms.

Lāčplēša ielas 123B liters 3 iedzīvotāji aicināti vērsties Rīgas Sociālajā dienestā24.10.2019 14:50

Lāčplēša ielā 123 B, 3. liters iedzīvotāji aicināti vērsties Latgales rajona nodaļas teritoriālajā centrā “Krasts” Aiviekstes ielā 14 , kā arī regulāri sazināties ar ēkas īpašnieka pārstāvjiem, lai risinātu kompensāciju u.c. jautājumus.

Rīga dalās pieredzē ar citām Eiropas pilsētām par IKT risinājumiem sociālās palīdzības jomā24.10.2019 14:12

Aizvadītājā nedēļas nogalē Berlīnē notika Eiropas Sociālā tīkla (angl. Europe Social Network, www.esn-eu.org) organizētā darba grupa “Gadījumu pārvaldības sistēmas, ko izmanto sociālie dienesti” sanāksme. Uz šo darba grupu uzaicinājumu saņēma arī Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvis, lai dalītos ar pieredzi par Rīgas pilsētas pašvaldības informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmu "SOPA".