Budžets

Ar Rīgas pilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā.

Rīgas domes Labklājības departamenta 2022. gada budžets ir redzams 3. pielikumā no 21. līdz 23. lpp.