Budžets

Ar Rīgas domes Labklājības departamenta 2018. gada budžetu var iepazīties Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv sadaļā Budžets- Rīgas pilsētas pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (3. pielikumā no 21. lpp.līdz 23. lpp).