Budžets

Ar Rīgas pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā.

Rīgas domes Labklājības departamenta 2021. gada plāns ir redzams 3. pielikumā no 21. līdz 23. lpp.