Atbalstītie projekti 2019. gadā

1.kārta – 15.februāris
Nr.p.k. Iesniedzējs Pasākums/ Pakalpojums Piešķirtais finansējums, EUR
1 Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "VIGOR"  3 sociālās integrācijas pasākumi - "Vigoriāde - 12", pasākums un ekskursija "Iepazīsti Latviju, izjūti komandas garu un biedra atbalstu" un  "Gada noslēguma atskaite un Ziemassvētki". 1 500
2 Rīgas Politiski represēto biedrība Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai un pasākumiem. 1 500
3 Latvijas Profesionālā Baleta asociācija Latvijas Profesionālās baleta asociācijas senioru kopā saiešanas/ Saieti. 1 500
4 Biedrība "Rīgas Sporta veterānu klubs"  Atbalsts Rīgas Sporta veterānu klubam un to biedru veselīga dzīvesveida veicināšanai. 1 500
5 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Invalīdu biedrība (RLIB) Biedrības biroja darbības nodrošināšana 2019.gadā. 1 500
6 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Pensionāru biedrība Braucieni un atbalsts darbības nodrošināšanai. 1 500
7 Nodibinājums "Fonds Mammām un Tētiem" Izglītojošs žurnāls topošajiem un jaunajiem vecākiem "Mammām un Tētiem. Zīdainis". 1 500
8 Biedrība "Latvijas teātra darbinieku savienība"  Atbalsts Latvijas teātra darbinieku savienībai un vecbiedru sociālā rehabilitācija. 1 500
9 Biedrība "Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrība"  Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrības integrācijas pasākumi 2019.gadā. 1 500
10 Senioru biedrība "Gudrības avots"  "Aktīvie seniori iepazinās ar lībiešu kultūru" 3.kārta 1 500
11 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Pensionāru apvienība Brīvprātīgais darbs Salaspilī, sportošana Liepupē, Itālija Latvijā (Zvārtavas muiža).  1 500
12 Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski Represēto biedrība Biedrības 2019.gada darbības nodrošināšana un pasākumu īstenošana. 1 500
13 Biedrība "Alternatīvā akadēmija Trešais vecums"  Kognitīvo spēju (uzmanība, atmiņa, domāšana) atbalsts, korekcija un attīstība senioriem (paveciem cilvēkiem). 1 496.36
14 Dambretistu biedrība "Dāma" Atbalsts dambretistu biedrības "Dāma" pasākumiem un darbības nodrošināšanai. 811
15 Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) nodaļa "Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrība" Sociālais atbalsts darbības nodrošināšanai un savstarpējā integrācijas jomā politiski represētajām personām. 1 500
16 Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani" Pasākumam "Aktīvi 2019". 1 500
17 Latvijas Multiplās sklerozes asociācija  "Mana neredzamā invaliditāte". 1 500
18 Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība Mērķu uzstādīšana rehabilitācijā. 2.daļa 1 384.55
19 Politiski represēto biedrība "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" Atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2019.gadā. 1 500
20 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība "Aizvējš" Invalīdu apvienībai "Aizvējš" 2019.gadā. 1 500
21 Biedrība "Rīgas Kurzemes rajona Pensionāru apvienība" Seniori apkaimes aktivitātēs. 1 500
22 Atbalsta biedrība "Caur visām grūtībām kopā"  ""Nomas maksa par noliktavu", "Ceļojums uz lauku sētu "Priežkalni" mini zoo", Mini zoo "Lauku sēta" apmeklējums,  Ziemassvētku pasākums".  1 498.04
23 Tautas palīdzības fonds Sociālās integrācijas pasākumi maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem un palīdzība organizācijas darbības nodrošināšanai. 1 500
24 Biedrība senioru klubs "Rudens"  Pasākumam "Lai vienmēr ir radoša doma, kas apvāršņa tālumā skrien". 800
25 Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs" "Vasara 2019". 1 500
26 Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība "MOTUS VITA" Tehnisko palīglīdzekļu centrs MOTUS VITA (komunālo maksājumu segšanai). 1 500
27 Biedrība "EAPN-Latvia"  Rīgas NVO brīvprātīgo prasmju paaugstināšana maznodrošināto atbalstam. 1 500
28 Latvijas Neredzīgo biedrība Rīgas pilsēta teritoriālā organizācija Pasākumam "Kopā esam stipri".   1 500
29 Latvijas Neredzīgo biedrība Pasākumam "Dosimies uz priekšu".  1 499.96
30 Nodibinājums "Samāriešu fonds" Samāriešu fonda sociāli mazaizsargāto atbalsts (organizācijas darbības nodrošināšanai). 1 500
31 Biedrība rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"  "Starpdisciplināra rehabilitācijas plānošana".  1 499.94
32 Biedrība "Gaismas stars"  Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tuvinieku atbalsts - izglītojošās grupas". 800
33 Nodibinājums "Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds" Kampaņa "Katram bērnam savu ģimeni" - 2019. 1 500
34 Biedrība "Svētās Ģimenes Māja"  Atbalsts onkoloģijas pacientiem Rīgā 2019.g. 1 500
35 Ģimenes attīstības un kultūras centrs "Alise" Ekskursijas nepilnām ģimenēm ar bērniem "Mīlu Latviju". 1 499.50
36 Biedrība "Vecāku alianse"  Konference "Ģimene mūsdienu Eiropā, izaicinājumi un iespējas".  1 120
37 Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija" Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti - daiļamatniecības izstrādājumu salons "Saulgrieze" uzturēšanai. 1 440
38 Latvijas Pediatru asociācija Interaktīvs sabiedrību izglītojošs pasākums "Zinošs un drošs".  1 500
2.kārta – 15.maijs
1 Servisa suņu biedrība "Teodors"  "Servisa suns - palīgs un draugs" (telpu nomas un komunālo izdevumu segšanai, saimniecības preču iegādei) 735.48
2 Biedrība "Rīgas Pensionāru savienība" Pieredzes brauciens pie Pāvilostas pensionāriem 154.59
3 Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" Atbalsts biedrības darbības nodrošināšanai (kancelejas preču iegādei), Ikšķiles salidojuma noorganizēšanai un citiem biedrības biedru pasākumiem 732
4 Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "Sūrābele" "Kopā izzinām, atpūšamies un svinam" (brauciens uz Lietuvu un Ziemassvētku pasākums) 850.99
5 Biedrība "Nepaliec viens"  Programmas izveide un apmācību īstenošana asistentiem un pedagogiem, kas strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 200
6 Latvijas rehabilitācijas ārstu biedrība Latvijas Nacionālais rehabilitācijas kongress 918
7 Latvijas Fizioterapeitu asociācija Vispasaules fizioterapijas dienai veltītā 3.Latvijas fizioterapeitu konference 918
3.kārta – 15.septembris - netika izsludināta 
4.kārta – 1.novembris
Nr.p.k. Iesniedzējs Pasākums/ Pakalpojums Piešķirtais finansējums EUR
1 Biedrība "Speciālo palīglīdzekļu parks" Organizācijas darbības nodrošināšana. 1 500
2 Biedrība "Latvijas senioru kopienu apvienība"  Aktivitāte "Rīgas seniori Liepājā". 1 500
3 Rīgas Pensionāru savienība Pieredzes brauciens pie Ventspils pensionāriem un jauno koncertzāli un biedrības darbības nodrošināšanai. 1 500
4 Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse "RASA""  Senioru kopā būšana un biedrības darbības nodrošināšana. 1 500
5 Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība"  Atbalsts darbības nodrošināšanai, pieredzes apmaiņas brauciens pie LPRA Ventspils reģionālās struktūrvienības. 768
6 Biedrība "Dzīve bez glutēna"  Biedrības darbības nodrošināšana un Ziemassvētku pasākums bērniem ar celiakiju, glutēna nepanesamību. 1 015.92
7 Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"  Pasākums "Gads starp diviem simtiem". 1 500
8 Biedrība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem Pasākums "Ziemassvētku gaidīšana". 1 500
9 Bolderājas lielo ģimeņu biedrība Astoņkājis" Pasākums " Uzdāvini ģimenei Ziemassvētkus". 1 500
10 Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība "IB PĒRLE"  Pasākums "Ģimenes zaķis sveic daudzbērnu ģimenes Ziemassvētkos". 1 500
11 Nodibinājums "Latvijas operetes fonds"  Godināšanas pasākums bijušā Operas teātra māksliniekiem un darbiniekiem - senioriem. 735
12 Rīgas latgaliešu biedrība "Trešo zvaigzne"  Biedrības tematiska pēcpusdiena "Ziemassvētki nāk" un biedrības uzturēšanas izdevumiem. 750
13 Biedrība Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība Starptautiskā Ģimenes gada 25-gades noslēguma pasākums, biedrības uzturēšanas izdevumi. 1 500