Finansējuma pieprasījuma konkursi

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina finansēšanas konkursu NVO aktivitāšu atbalstam. Finansējuma pieprasījumi jāiesniedz līdz 2021. gada 1.novembrim, plkst. 16.00.

Sociālās distancēšanās apstākļos finansējuma pieteikumus 2021. gada finansēšanas konkursam vēlams iesniegt elektroniski, iesūtot tos uz e-pasta adresi dl@riga.lv elektronisku dokumentu veidā, kas parakstīti ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu (vienā nedalāmā EDOC vai PDF datnē). Pieteikumus papīra formātā ienest Rīgas domes Labklājības departamenta sekretariātā Baznīcas ielā 19/23 3.stāvā.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un materiāliem no semināra: Prezentācija un Paraugs 2. pielikuma aizpildīšanai.

Finansēšanas mērķis ir atbalstīt NVO darbību, to pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību Rīgā.

Atbalstu Finansējuma konkursa pieteikumu sagatavošanā var saņemt pie Rīgas Sociālā dienesta dienas centru speciālistiem:

Dienas centrā “Kamene”, tālr. 67181236
Pārsla Baļķe, e-pasts: Parsla.Balke@riga.lv
Madara Veseta, e-pasts: Madara.Veseta@riga.lv

Kopienas centrā “Ābeļzieds”, tālr. 67181588
Sandra Kumačeva, e-pasts: Sandra.Kumaceva@riga.lv

Dienas centrā “Rīdzene”, tālr. 67037583
Edmunds Rītiņš, e-pasts: Edmunds.Ritins @riga.lv

Dienas centrā “Kastanis”, tālr. 67181895
Rita Karpinska, e-pasts: Rita.Karpinska@riga.lv

Lūdzam ņemt vērā, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas “Covid-19” saslimšanas dēļ, dienas centri apmeklētājus klātienē nepieņem, tāpēc aicinām sazināties ar centru speciālistiem telefoniski vai pa epastu!

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
1. pielikums. PRIORITĀTES UN NOSACĪJUMI NVO AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAI
2. pielikums. FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA
3. pielikums. PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME
4. pielikums. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU LAPA
5. pielikums. KVALITĀTES KRITĒRIJU PĀRBAUDES LAPA
6. pielikums. FINANŠU KRITĒRIJU PĀRBAUDES LAPA
7. pielikums. APLIECINĀJUMS
8. pielikums. SPECIĀLISTA DZĪVESGĀJUMA APRAKSTA (CV) PARAUGS