Finansējuma pieprasījuma konkursi

Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka finansējuma pieprasījuma konkursa NVO aktivitāšu (pasākumu) īstenošanai 3. kārta tiks izsludināta septembrī.

Finansēšanas mērķis ir atbalstīt NVO darbību, to pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību Rīgā.

Aicinām nevalstiskās organizācijas, plānojot un īstenojot pasākumus (aktivitātes) finansējuma pieprasījuma konkursa ietvaros, pievērst īpašu uzmanību ar Covid-19 saistīto ierobežojumu un epidemioloģisko prasību ievērošanai, īpašu uzmanību pievēršot distancēšanās (pulcēšanās) pamatprincipa ievērošanai.

7. maijā plkst. 10.00 notika informatīvs tiešaistes seminārs nevalstiskajām organizācijām par kosultatīvo atbalstu NVO pieteikumu iesniegšanā Finansēšanas konkursa 2. kārtai. Aicinām iepazīties ar materiāliem no semināra: Prezentācija un Paraugs 2. pielikuma aizpildīšanai.

Atbalstu Finansējuma konkursa pieteikumu sagatavošanā var saņemt pie Rīgas Sociālā dienesta dienas centru speciālistiem:

Dienas centrā “Kamene”, tālr. 67181236
Pārsla Baļķe, e-pasts: Parsla.Balke@riga.lv
Madara Veseta, e-pasts: Madara.Veseta@riga.lv

Kopienas centrā “Ābeļzieds”, tālr. 67181588
Sandra Kumačeva, e-pasts: Sandra.Kumaceva@riga.lv

Dienas centrā “Rīdzene”, tālr. 67037583
Edmunds Rītiņš, e-pasts: Edmunds.Ritins @riga.lv

Dienas centrā “Kastanis”, tālr. 67181895
Rita Karpinska, e-pasts: Rita.Karpinska@riga.lv

Lūdzam ņemt vērā, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas “Covid-19” saslimšanas dēļ, dienas centri apmeklētājus klātienē nepieņem, tāpēc aicinām sazināties ar centru speciālistiem telefoniski vai pa epastu!

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
1. pielikums. PRIORITĀTES UN NOSACĪJUMI NVO AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAI
2. pielikums. FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA
3. pielikums. PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME
4. pielikums. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU LAPA
5. pielikums. KVALITĀTES KRITĒRIJU PĀRBAUDES LAPA
6. pielikums. FINANŠU KRITĒRIJU PĀRBAUDES LAPA
7. pielikums. APLIECINĀJUMS
8. pielikums. SPECIĀLISTA DZĪVESGĀJUMA APRAKSTA (CV) PARAUGS