Finansējuma pieprasījuma konkursi

Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka TIEK IZSLUDINĀTS finansējuma pieprasījuma konkurss NVO aktivitāšu (pasākumu) īstenošanai. Pieteikumi konkursa 1. kārtai jāiesniedz līdz 15.03.2021. plkst. 16.00.

Finansēšanas mērķis ir atbalstīt NVO darbību, to pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību Rīgā.

3. martā plkst. 11.00 notika informatīvs tiešaistes seminārs nevalstiskajām organizācijām par kosultatīvo atbalstu NVO pieteikumu iesniegšanā Finansēšanas konkursam.

Informatīvi materiāli no semināra: Prezentācija un Paraugs 2. pielikuma aizpildīšanai.

Šogad no 1. marta ir iespējams saņemt atbalstu Finansējuma konkursa pieteikumu sagatavošanā pie Rīgas Sociālā dienesta dienas centru speciālistiem:

Dienas centrā “Kamene”, tālr. 67181236
Pārsla Baļķe, e-pasts: Parsla.Balke@riga.lv
Madara Veseta, e-pasts: Madara.Veseta@riga.lv

Kopienas centrā “Ābeļzieds”, tālr. 67181588
Sandra Kumačeva, e-pasts: Sandra.Kumaceva@riga.lv

Dienas centrā “Rīdzene”, tālr. 67037583
Edmunds Rītiņš, e-pasts: Edmunds.Ritins @riga.lv

Dienas centrā “Kastanis”, tālr. 67181895
Rita Karpinska, e-pasts: Rita.Karpinska@riga.lv

Lūdzam ņemt vērā, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas “Covid-19” saslimšanas dēļ, dienas centri apmeklētājus klātienē nepieņem, tāpēc aicinām sazināties ar centru speciālistiem telefoniski vai pa epastu!

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
1. pielikums. PRIORITĀTES UN NOSACĪJUMI NVO AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAI
2. pielikums. FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA
3. pielikums. PAKALPOJUMA (PASĀKUMA) TĀME
4. pielikums. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU LAPA
5. pielikums. KVALITĀTES KRITĒRIJU PĀRBAUDES LAPA
6. pielikums. FINANŠU KRITĒRIJU PĀRBAUDES LAPA
7. pielikums. APLIECINĀJUMS
8. pielikums. SPECIĀLISTA DZĪVESGĀJUMA APRAKSTA (CV) PARAUGS