Bezmaksas informācija

Juridiskās palīdzības administrācija Pils laukumā 4, Rīgā. Bezmaksas tālrunis uzziņām: 80001801, jpa@jpa.gov.lv, mājas lapa: www.jpa.gov.lv
Personām ir tiesības uz valsts nodrošināto (bezmaksas) juridisko palīdzību civillietās, ja:
1) tām ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
2) tās pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);
3) tās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Valsts nodrošina ārpustiesas juridisko palīdzību - juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesā.
Juridiskās palīdzības saņemšanai personai ir jāaizpilda iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa, kurai jāpievieno klāt dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrā (Pils laukumā 4, Rīgā) vai jāsūta pa pastu.
Iesnieguma veidlapas un arī konsultācijas par iesnieguma aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrā, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, kā arī pašvaldības sociālajos dienestos.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdien – no 13.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no 9.00 līdz 14.00, piektdien – no 8.00 līdz 12.00, pirmssvētku dienās no 9.00 līdz 13.00, pirmssvētku piektdienās no 8.00-12.00.

.......................................................................................................................................................

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, VARAM ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz tautiešiem atgriezties mājās. Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā. Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

Koordinatori sagatavo personalizētu informācijas piedāvājumu:
∗ par pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pieejamību remigrantu bērniem;
∗ par uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām;
∗ par dzīvesvietu piedāvājumiem;
∗ par citiem pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

Plašāka informāciju var saņemt pie Rīgas koordinatora Ramonas Liepiņas - Kraujas, tālr. 26614179, e-pasts: riga@paps.lv. Mājas lapa: www.paps.lv; www.varam.gov.lv

......................................................................................................................................................

Ja pārkāptas cilvēktiesības, Tiesībsarga birojā juridiskās konsultācijas bez maksas var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv vai personiski, iepriekš piesakoties pa tālruni 67686768. Mājas lapa: www.tiesibsargs.lv

.......................................................................................................................................................

116111 - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa darba laiks visu diennakti. Ikvienam bērnam un pusaudzim ir iespēja saņmet atbalstu un palīdzību, lai sekmētu savu emocionālo un fizisko labsajūtu. Mājas lapa: www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis

.......................................................................................................................................................

Nacionālās veselības dienesta konsultācijas par veselības aprūpes pakalpojumiem pa bezmaksas informatīvo tālruni - 80001234. Mājas lapa: www.vmnvd.gov.lv
Zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni, iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt:
* kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
* kārtību, kādā var saņemt valsts apmaksātos ārstnieciskos pakalpojumus;
* informāciju par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām;
* kā arī gūt atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem par veselības aprūpi.

.......................................................................................................................................................

Bezmaksas tālrunis cietušajiem 116006. Zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni aicināts ikviens, kurš saskāries ar noziegumu personīgi, ģimenē, draugu lokā. Katru dienu no pulksten 7.00 – 22.00 tevi uzklausīs, atbalstīs, informēs par tavām tiesībām un sniegs informāciju par citām cietušo atbalsta organizācijām un iestādēm. Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 darbību nodrošinās krīžu un konsultāciju centrs SKALBES speciālisti (lasīt vairāk).
Ja esi kļuvis par nozieguma upuri vai ko tādu piedzīvojis tavs tuvinieks, neklusē un zvani uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem. Atbalstu saņemsi arī gadījumos, ja esi kaut kādā veidā iesaistīts noziegumā, taču pats saviem spēkiem nespēj atrisināt radušos problēmu, bet ļoti vēlies saņemt palīdzību, vai arī esi bijis kāda negadījuma, nozieguma aculiecinieks. Iespējams, pārdomu rezultātā tev vienkārši nepieciešama psiholoģiska palīdzība. Kāds cilvēks, ar kuru parunāt, lai saprastu, kā rīkoties, dzīvot tālāk. Zvanot uz bezmaksas palīdzības tālruni 116006, saņemsi profesionālu palīdzību un padomu, kā rīkoties, lai izkāptu no šīs situācijas.

Atceries bezmaksas palīdzības tālruņus!
* Noziegumos cietušajiem 116006.
* Policija 110.
* Vienotais ārkārtas palīdzības dienests 112.
* Neatliekamā medicīniskā palīdzība 113.

.......................................................................................................................................................

Rīgas domes BEZMAKSAS informatīvais tālrunis Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā 80000800

Dzīvesvietas reģistrācijas pakalpojums Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, BEZMAKSAS informatīvais tālrunis 80000800

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes BEZMAKSAS informatīvais tālrunis 80000850, adrese: Terēzes iela 5

Rīgas pilsētas īres valde. Adrese: Rīga, Raiņa bulvāris 23, tālrunis: 67012095

Pilsētas satiksmes vadības centra informatīvais diennakts bezmaksas tālrunis 80003600

.......................................................................................................................................................

Maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju mājdzīvnieku sterilizācija un eitanāzija

Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, ir iespēja bez maksas sterilizēt savus kaķus un suņus (ne vairāk kā 2 dzīvniekus). Lai saņemtu šo pakalpojumu iedzīvotājs sazinās ar jebkuru no šajā pakalpojuma aprakstā norādītājām veterinārajām klīnikām un vienojas par laiku, kurā veterinārā klīnika veiks dzīvnieka sterilizāciju. Ierodoties ar dzīvnieku klīnikā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un Rīgas Sociāla dienesta izsniegta izziņa par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
* personu apliecinošs dokuments;
* izziņa no Rīgas Sociāla dienesta par atbilstību maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusam;
* dzīvnieka pase, ja tāda ir.

Pakalpojums saņemams pēc iepriekšēja pieraksta veterinārajā klīnikā. Pakalpojuma sniedzēji (lasīt vairāk).

.......................................................................................................................................................