Vakances

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā juristu Administratīvajā nodaļā

Amata mērķis: nodrošināt Administratīvās nodaļas darbu saistību tiesību jomā.

Galvenie darba pienākumi:
- veikt publisko iepirkumu un cenu aptauju plānošanu un organizēšanu, tai skaitā sagatavot ziņojumu par cenu aptaujas komisijas izveidi un ziņojumu par cenu aptaujas rezultātiem;
- veikt publisko iepirkumu un cenu aptauju uzskaiti, sniegt informāciju un ierosinājumus Rīgas domes Labklājības departamentam iepirkumu plāna aktualizēšanai;
- sagatavot iekšējo normatīvo aktu, līgumu un citu dokumentu projektus publisko iepirkumu un cenu aptauju jomā, izvērtēt RSD (Rīgas Sociālā dienesta) nodaļu sagatavotos dokumentus šajā jomā;
- sniegt atbalstu, metodiskos norādījumus un juridiskās konsultācijas RSD nodaļām publisko iepirkumu un cenu aptauju veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas izstrādes procesā;
- nepieciešamības gadījumā sagatavot atbilžu projektus uz fizisku vai juridisku personu iesniegumiem un sūdzībām;
- atbilstoši Administratīvās nodaļas kompetencei, izstrādāt līgumu, to grozījumu, administratīvo aktu un citu dokumentu paraugus RSD struktūrvienību vajadzībām;
- ar Dienesta vadītāja pilnvarojumu pārstāvēt RSD intereses izmeklēšanas iestādēs vai tiesā;
- izvērtēt un saskaņot citu RSD struktūrvienību sagatavotos līgumu projektus, nodrošināt to saskaņošanu un noslēgšanu, veikt nepieciešamās organizatoriskās darbības līgumu slēgšanas procesā;
- nodrošināt RSD līgumu reģistrēšanu līgumu sistēmā un līgumu izpildes termiņu kontroli;
- veikt RSD klientu pieņemšanu un sniegt juridiskas konsultācijas, nepieciešamības gadījumā sniegt klientiem palīdzību juridisku (procesuālu) dokumentu sagatavošanā;
- pārbaudīt RSD izdoto administratīvo aktu un citu dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- veikt lēmumu, kas nodoti zvērinātiem tiesu izpildītājiem izpildei, saistībā ar Rīgas pilsētas ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas nodrošināšanu, pārraudzīšanu un kontroli, tai skaitā veikt atmaksātā parāda kontroli;
- nepieciešamības gadījumā pieprasīt no zvērinātiem tiesu izpildītājiem informāciju par lēmumiem, kas nodoti izpildei saistībā ar Rīgas pilsētas ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas nodrošināšanu u.c.

Prasības kandidātiem:
- izglītība: piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. jūlijam uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē bez maģistra grāda, ja to apliecina valsts atzīts augstākās izglītības diploms.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas:
- vismaz divu gadu praktiska darba pieredze jurista (juriskonsulta) amatā pašvaldības vai valsts iestādē, veicot līdzīga rakstura darbu;
- pārvaldīt valsts valodu atbilstoši trešajai (augstākajai) pakāpei – augstākā līmeņa 1. un 2.pakāpe (C1 un C2) (07.07.2009. MK noteikumi Nr. 733);
- prasme sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām);
- zināšanas par administratīvo procesu pašvaldības iestādē un par publisko iestāžu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem (atbilstoši jomai);
- zināšanas un praktiska darba pieredze ģimenes un saistību tiesību jomā (atbilstoši jomai);
- praktiskā darba pieredze iekšējo normatīvo aktu piemērošanā un izstrādē;
- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi.

Darba alga - 1030.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Darba laiks - pilna slodze.
Darba vieta – Baznīcas iela 19/23, Rīga.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

ATBILDĒSIM OTRAJĀ KĀRTĀ IEKĻUVUŠAJIEM PRETENDENTIEM!

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 09.07.2021. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā juristu Administratīvajā nodaļā

Amata mērķis: nodrošināt Administratīvās nodaļas darbu saistību tiesību jomā.

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt Administratīvās nodaļas darbu saistību tiesību jomā;
- sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus, līgumu projektus un citu dokumentu projektus, nepieciešamības gadījumā sagatavot atbilžu projektus uz fizisku vai juridisku personu iesniegumiem;
- atbilstoši Administratīvās nodaļas kompetencei izstrādāt tipveida līgumu, administratīvo aktu un citu dokumentu paraugus RSD struktūrvienību vajadzībām;
- izvērtēt un saskaņot citu Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienību sagatavotos līgumu projektus, nodrošināt to saskaņošanu un noslēgšanu, veikt nepieciešamās organizatoriskās darbības līgumu slēgšanas procesā;
- nodrošināt Rīgas sociālā dienesta līgumu reģistrēšanu līgumu sistēmā un līgumu izpildes termiņu kontroli;
- veikt Rīgas sociālā dienesta klientu pieņemšanu un sniegt juridiskas konsultācijas, nepieciešamības gadījumā sniegt klientiem palīdzību juridisku (procesuālu) dokumentu sagatavošanā;
- sniegt juridiskas konsultācijas Rīgas sociālā dienesta darbiniekiem, kas nepieciešamas administratīvā procesa nodrošināšanā, dokumentu projektu izstrādē vai darba uzdevumu veikšanā;
- pārbaudīt Rīgas sociālā dienesta izdoto administratīvo aktu un citu dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- ar Vadītāja pilnvarojumu pārstāvēt Rīgas sociālā dienesta intereses izmeklēšanas iestādēs vai tiesā.

Prasības kandidātiem:
- izglītība: piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. jūlijam uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē bez maģistra grāda, ja to apliecina valsts atzīts augstākās izglītības diploms.

Amatam nepieciešamās prasmes un specifiskās zināšanas:
- vismaz divu gadu praktiska darba pieredze jurista (juriskonsulta) amatā pašvaldības vai valsts iestādē, veicot līdzīga rakstura darbu;
- pārvaldīt valsts valodu atbilstoši trešajai (augstākajai) pakāpei – augstākā līmeņa 1. un 2. pakāpe (C1 un C2) (07.07.2009. MK noteikumi Nr. 733);
- prasme sazināties divās svešvalodās (krievu un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām);
- zināšanas par administratīvo procesu pašvaldības iestādē un par publisko iestāžu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem (atbilstoši jomai);
- zināšanas un praktiska darba pieredze ģimenes un saistību tiesību jomā (atbilstoši jomai);
- praktiskā darba pieredze iekšējo normatīvo aktu piemērošanā un izstrādē;
- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
- augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- veselības apdrošināšanas polisi.

Darba alga - 1030.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Darba laiks - pilna slodze.
Darba vieta - Baznīcas iela 19/23, Rīga.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

ATBILDĒSIM OTRAJĀ KĀRTĀ IEKĻUVUŠAJIEM PRETENDENTIEM!

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 09.07.2021. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus

Galvenie darba pienākumi:
- nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
- novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus;
- veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
- sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem.

Prasības kandidātiem:
- augstākā izglītība;
- izcila saskarsmes kultūra;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
- prasme strādāt ar datoru;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- mūsdienīgu darba vidi;
- sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanas polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze.
Darba alga - 835.00 eur (pirms nodokļu nomaksas).
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 09.07.2021. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam Sociālo darbinieku darbā ar ģimeni un bērniem

Galvenie darba pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
- sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
- sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam ;
- klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
- organizēt saraksti ar klientu, citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
- izstrādāt sociālās rehabilitācijas/atveseļošanās plānus, atbilstoši identificētājām sociālajām problēmām un vajadzībām;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem u.c.

Prasības kandidātiem:
- otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
- vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
- prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
- labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
- saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros.
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- spēja strādāt stresa apstākļos;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas;
- veselības polisi;
- apmaksātu papildatvaļinājumu;
- transporta braukšanas atvieglojumus Rīgas pilsētā.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
Darba alga - 1000.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 09.07.2021. uz e-pastu: PKVS@riga.lv.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

ATBILDĒSIM TIKAI OTRAJĀ KĀRTĀ IEKĻUVUŠAJIEM PRETENDENTIEM.

.......................................................................................................................................................