Īstenotie nacionālā līmeņa projekti

 

Īstenošanas periods Projekta nosaukums
2015. - 2017. gads "Elastīgas bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku"
2016. gada septembris - 2018. gada oktobris "Proti un dari"