• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Vieglās valodas aģentūra aicina piedalīties vieglās valodas stāstu konkursā

Vieglās valodas aģentūra aicina piedalīties vieglās valodas stāstu konkursā13.05.2022 14:39

Vieglās valodas aģentūras aicina piedalīties vieglās valodas stāstu konkursā!

Konkurss “Viegli lasīt”
•Vēlamies, lai cilvēki vairāk zinātu par vieglo valodu. Vēlamies, lai Latvijā būtu vairāk lasāmvielas vieglajā valodā. Tāpēc aicinām piedalīties konkursā “Viegli lasīt”!

Kas var piedalīties?
•Ikviens cilvēks no 18 gadu vecuma
•Var piedalīties arī vairāki cilvēki kopā
•Katrs cilvēks vai cilvēku grupa var piedalīties ar 1 darbu

Kādus darbus var iesniegt?
•Īsus stāstus
•Stāsti var būt paša sacerēti
Tie nedrīkst būt iepriekš publicēti
•Var iesniegt arī cita autora darbu tulkojumu vieglajā valodā
Ja tulko kāda cita rakstnieka darbu, jāsaņem autora atļauja
•Darbiem jābūt rakstītiem datorā Word formātā
•Stāstiem jābūt tūkstoš līdz divtūkstoš vārdu garam
Tās ir apmēram 6 līdz 10 lappuses
•Stāstus jāpapildina ar bildēm
Tie var būt zīmējumi vai fotogrāfijas
Ja izmanto cita cilvēka zīmējumus vai fotogrāfijas, jāsaņem autora atļauja
•Var būt arī tikai bildes apraksts

Kad darbi jāiesniedz?
•Darbi jāiesniedz līdz 31. maija plkst. 23.59
Pirms darba iesniegšanas jāaizpilda anketa. Plašāka informācija: https://www.vieglavaloda.lv/lv/jaunumi
Konkursa darbu jānosūta uz e-pastu: perlsivvkonkurss@gmail.com

Kā darbus vērtēs?
•Darbus vērtēs žūrija
•Konkursam būs 2 kārtas
•Pirmās kārtas rezultātus paziņos 15. jūlijā
•Otrās kārtas rezultātus paziņos 8. augustā
•Uzvarētāji balvās saņems grāmatas
•Labākos darbus publicēs internetā
Konkursu rīko Erasmus+ projekta “Vieglā valoda sociālās iekļaušanas veicināšanai” PERLSI dalībnieki Latvijas Universitāte un Vieglās Valodas aģentūra
Vairāk informācijas par konkursu var izlasīt Latvijas Universitātes mājas lapā https://www.valodas.lu.lv/lv/zinas/zina/t/71516/?fbclid=IwAR0NHPCFke4werd1MZD_Pi0ZiOd9A4O1ajrSjs96JiysOmkBzoSun8i1vd8

Lai veicinātu vieglās valodas atpazīstamību Latvijā, Vieglās valodas aģentūra šogad nolēmusi izsludināt maiju par vieglās valodas mēnesi un atzīmēt to, rīkojot dažādas aktivitātes. Mēneša ietvaros cita starpā arī personām ar GRT tiks rīkoti dažādi mērķa grupai piemēroti pasākumi.
Lūdzu izmantojiet iespēju pasākumos iesaistīt arī grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centru, specializēto