• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • UZMANĪBU! Rīdzinieki aicināti precīzi aizpildīt pieteikumus mājokļa pabalsta piešķiršanai; izmaksa var aizkavēties

UZMANĪBU! Rīdzinieki aicināti precīzi aizpildīt pieteikumus mājokļa pabalsta piešķiršanai; izmaksa var aizkavēties07.02.2022 12:36

Rīgas Sociālais dienests lūdz iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret izveidojušos situāciju, ja mājokļa  pabalsta aprēķins ir aizkavējies un  pabalsta pārskaitīšana nenotiek plānotajos datumos.

Sakarā ar straujo tarifu pieaugumu pakalpojumiem, kas saistīti ar  komunālo pakalpojumu apmaksu, un izmaiņām  likumdošanā (Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, stājās spēkā 24.12.2021. un  Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, stājās spēkā 29.01.2022.), kas skar arī mājokļa pabalsta aprēķina kārtību pašvaldībā, tiek ietekmēts pašvaldību sociālo dienestu darbs. Būtiski palielinājies iedzīvotāju iesniegto  dokumentu  un apstrādājamo datu apjoms, kā arī pandēmijas ietekmē samazinās darbinieku skaits, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki darba intensitātes dēļ var nepaspēt laikus izskatīt katru iedzīvotāja iesniegto iesniegumu un savlaicīgi pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

Uzsveram, ka Rīgas Sociālais dienests sociālos pabalstus piešķir, izvērtējot katru gadījumu individuāli, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus un, ja tiks pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, tas tiks pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai personas norādītajā kredītiestādes kontā.

Iedzīvotājiem, kuri iesniegumus par mājokļa pabalsta piešķiršanu un iztikas līdzekļu deklarāciju jau ir iesnieguši valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, pabalstu pārrēķināšana un piešķiršana notiks uz iepriekšējā iesnieguma pamata, tādēļ atkārtots iesniegums Rīgas Sociālajā dienestā nav jāiesniedz.

Lai darbinieki kvalitatīvāk varētu veikt iedzīvotāju iesniegto iesniegumu un dokumentu apstrādi un savlaicīgi pieņemt lēmumu, lūdzam precīzi aizpildīt un iesniegt nepieciešamos dokumentus:

1.Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju un pievienot nepieciešamos dokumentus, adrese: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts
2.Joprojām ir iespēja doties uz Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru, aizpildīt iesniegumu veidlapas un iztikas līdzekļu deklarāciju  uz vietas vai, paņemot veidlapas līdzi uz mājām un pēc aizpildīšanas,  kopā ar iesniegumu, kurā norādīts Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un nepieciešamā palīdzība, un ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošiem dokumentiem, ievietojot to dokumentu kastēs, kas atrodas pie katras no 11 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā.
3.Lūgums iedzīvotājiem iesniegumu par mājokļa pabalsta pārrēķinu iesniegt 1 reizi trijos mēnešos!
4.Sakarā ar ārkārtīgi lielo saņemto zvanu skaitu, lūdzam nesatraukties, ja iepriekšminētie tālruņa numuri ilgstoši  nav sazvanāmi. Tiklīdz būs iespējams, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki ar Jums sazināsies.
5.Tāpat zvanot pa bezmaksas tālruni 80005055, pēc darba laika var atstāt savu jautājumu balss pastkastītē, un nākamajā darba dienā ar Jums sazināsies un sniegs atbildi.
6.Ar informāciju par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā:ld.riga.lv/Aktualitātes.

Atgādinām, ka aprēķinot mājokļa pabalstu, ņem vērā izdevumus par: īri; apsaimniekošanu; apkuri, t.sk. kurināmā iegādei; auksto un karsto ūdeni; elektroenerģiju; dabasgāzi; kanalizāciju vai asenizāciju; sadzīves atkritumiem; telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu; par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju (ievērojot normatīvajos aktos noteiktos normatīvus).

Jau iepriekš paldies iedzīvotājiem par sapratni!