• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Konferences „Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” ieraksts un prezentācijas

Konferences „Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” ieraksts un prezentācijas24.05.2022 14:21

Pēc vairāk kā divu gadu pārtraukuma, notika Rīgas pašvaldības sociālā darba veicēju konference “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes”, 2022. 27.maijā .

Konferences ieraksts Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv sadaļā Tiešraides, lapas apakšā ir sadaļa Publiskās apspriešanas , forumi un konferences, kurā ir atrodams mūsu konferences “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” ieraksts: Ieraksts_2022. gada 27. maijā plkst.9.30

Referāti

“Savlaicīga resursu plānošana kā veiksmīgas atbalsta sistēmas priekšnoteikums – cilvēki, pakalpojumi,finanses”
Viesturs Kleinbergs, RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs

“Rīgas valstspilsētas pašvaldības sociālās sistēmas attīstība 2021. - 2022.”
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks

“Turpmākie gadi iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstībā”
Elīna Celmiņa LM Valsts sekretāra vietniece

“Covid laika analīze, atziņas, risinājumi”
Solvita Rudoviča, Rīgas ilgstošās sociālās aprūpes centra “Mežciems” direktore

“Rīgas aktuālā pieredze darbā ar bēgļiem: izaicinājumi, mācības, pieredze, noslodze”
Guna Eglīte, Rīgas Sociālā dienesta vadītāja

“Sociāla pakalpojuma attīstīšanas process Rīgā: atbalsta personas pakalpojuma ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piemērs”
Juris Osis, RD Labklājības departamenta Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas vadītājs
 
“Latvijas sociālo darbinieku jaunā Ētikas kodeksa būtiskākie jaunumi”
Una Lapskalna, Latvijas sociālo darbinieku biedrības priekšsēdētāja

"Ārējais finansējums Rīgas valstspilsētas sociālo pakalpojumu attīstībai 2020. – 2022.gads – pieejamāki, modernāki pakalpojumi, labāka infrastruktūra"
Andris Izinkēvičs, RD Labklājības departamenta Direktora biroja Projektu koordinācijas nodaļas vadītājs

“Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbība jauniešu potenciāla attīstībai”
Agnese Grauduma, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Jauniešu atbalsta centrs” vadītāja

“Atbalsta grupa no vardarbības cietušām pilngadīgām personām – kad, kā un kuram palīdz?”
Liene Celmiņa, Centra “Marta” sociālā darbiniece

“Psiholoģiskais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem: norise, izaicinājumi un identificētās vajadzības”
Raivo Vilcāns, Biedrības “Skalbes” direktors