Rīdzinieki aicināti pieteikties izglītības ieguves pabalstam01.06.2023 12:34

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi un dzīvo norādītajā adresē Rīgā, un kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pabalstu piešķir:
•pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
•izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs ir 50 EUR katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis laikā posmā no 1. jūnija  līdz 2023. gada 31. oktobrim Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz rakstisks iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek TIKAI pēc iepriekšējā pieraksta!

Aicinām izvērtēt iespēju iesniegt Rīgas Sociālajam dienestam iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju attālināti:
•parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
•izmantojot e-pakalpojumu “Iesnieguma veidlapa par izglītības ieguves atbalsta pabalsta piešķiršanu“ portālā www.latvija.gov.lv -https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5475/ProcesaApraksts .
•izmantojot e-pakalpojumu  https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP219/Apraksts
 
Sociālā pabalsta vai pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), elektroniskā pasta adresi vai; tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P, O, T, C no plkst. 9.00 līdz 17.00 un Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00). Pēc darba laika darbojas balss pastkastīte. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048 vai 25770080. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētas pašvaldībā var iegūt mājas lapā https://ld.riga.lv.

Līdz 2023. gada 15. augustam pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēmuši 290  rīdzinieki EUR 14 500 apmērā.