• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumi no 1. oktobra

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumi no 1. oktobra22.08.2022 10:45

Izskanējusī informācija par mājsaimniecībām paredzēto atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanu ļoti būtiski palielinājusi iedzīvotāju interesi, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni.  Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs no 1. OKTOBRA pieņems iesniegumus atbalstam energoresursu cenu pieauguma kompensācijām.

Pašlaik paredzēts, ka energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai atbalsts būs pieejams mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 eiro/MWh (t.i., 0,030 eiro/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos!

Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību, dodot iespējas saņemt šo pabalstu lielākam cilvēku lokam ar augstākiem ienākumiem, par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks piemērots koeficients 3. Tātad no 1. oktobra vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu mājokļa pabalsta piešķiršanai, persona uzrādīs un Rīgas Sociālais dienests aprēķinās mājokļa pabalstu atbilstoši par septembrī saņemtajiem rēķiniem.

Koeficienta palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā visām mājsaimniecībām mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam.

Šo valsts pabalstu piešķirs un izmaksās Latvijā dzīvojošām personām, kurām no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam ir Latvijas Republikā piešķirtas vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtas pensijas, speciālās valsts pensijas, izdienas pensijas tiem, kuri sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nav piešķirta, izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte. Pabalsts pienāksies arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmējiem un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem. Valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošām personām, kuras ir Latvijas piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējas.

Likuma grozījumi “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā” vēl jāpieņem Saeimai. 

Uzzini vairāk par VALSTS atbalsta pasākumiem:

INFOGRAMMA - atbalsts mājokļiem ar malkas apkuri

INFOGRAMMA - dzīvokļa apkure ar centrālo siltumenerģiju

INFOGRAMMA - atbalsts mazaizsargātajām grupām

INFOGRAMMA - valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai

INFOGRAMMA - mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana